Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 10 - Férfimisszió

Keresztény szemmel

Férfimisszió

A missziót végezzük - ha végezzük, ha tudjuk, hogy mi az -, a női misszió is kibontakozóban van, de hiányzik még egy ág: a férfimisszió. Férfiak. A legelhanyagoltabb missziói ág és terület. Ők hiányzanak leginkább a gyülekezetekből, a családokból, a munkahelyekről (orvos, tanár stb.). Talán a hobbiba, szenvedélyekbe, semmittevésbe belekeseredve élik magányos életüket - a többiek között is.

Mi a férfi Istentől kapott szerepe, tőle származó helye a különféle közösségekben? Hogyan közeledjünk felé, mit mondjunk neki, és mit tegyünk érte?

Ki végezze az értük és köztük való szolgálatot? Úgy gondolom, egy másik férfi.

  1. Egy férfi hitben hűséges élete, példája ugyanis kihívás lehet a másiknak.
  2. Egy férfi segíteni tud a másik férfi lelki fejlődésében.
  3. A férfiak biztathatják, bátoríthatják egymást a hit harcában.

S ez a szolgálat abban segíti a férfiakat, hogy Istentől kapott helyükre kerüljenek vissza! Isten szeretetének és Igéjének az ereje a leghatalmasabb erő a világon. Megváltoztatta a történelem menetét is Jézus Krisztus eljövetele által; s megváltoztathatja a férfiak életét, gondolkodását is, hogy helyükre kerüljenek a gyülekezetben, családban és a világban - és szolgálatuk nyomán sok öröm és áldás fakadjon. Szolgáljuk Istent - mindnyájan.

Segítsük a férfiakat, hogy:

  1. Elkötelezetten kövessék Jézus Krisztust, Istent dicsőítő, imádságos és Isten Igéje iránt engedelmes szívvel - a Lélek ereje által.
  2. Egymást is a jóban, a hit útján támogassák.
  3. Lelki és erkölcsi tisztaságban éljenek.
  4. Házasságuk szilárd legyen, a szereteten, a bibliai értékeken alapuljon.
  5. A missziói parancs nyomán (Mt 28) végezzék a missziót, és így pozitív hatással legyenek környezetükre, illetve az egész világra.

Egy keresztény fiú 19 éves korában elindult az Úr útján. Közösségükben csak fiatalabb fiúk voltak. Amikor egy hozzá hasonló korú, érett keresztény ifjú bekapcsolódott a gyülekezet életébe, az ő élete is megváltozott: volt előtte példa, volt kivel kérdéseit megbeszélni, volt kitől buzdítást kapni, és elkezdtek együtt szolgálni. Az elmúlt néhány év alatt több fiatal elindult az Úr útján, és mer lelki, erkölcsi és szexuális tisztaságban élni ebben a kísértésekkel teli világban. És mindez egy fiatal férfi hűséges és állhatatos szolgálatával kezdődött.

Talán te is kezdhetsz valahol valami áldottan újat...

Széll Bulcsú