Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 29 - Hófehér "világítótorony"

Egyházunk egy-két hete

Hófehér "világítótorony"

Tizenkét éves kemény munka eredményét ünnepelhette a Mezőberényi II. Kerületi (szlovák) Evangélikus Egyházközség a július 11-én megtartott ünnepi istentiszteleten. A szépen és igényesen felújított templom nem csak a gyülekezetnek, hanem a városnak is ékessége.

„Erős vár a mi Istenünk…” – talán a szokottnál is hangosabban szólt az ének az ünnepi istentiszteleten. Nem is csoda, hiszen a megújult templomban ott voltak a németajkú evangélikus és a református gyülekezet tagjai is, hogy testvéri együttlétben adjanak hálát Isten segítő kegyelméért.

Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke a lámpásról szóló példázat nyomán (Lk 8,16k) hirdette az igét: lámpások, irányfények, világítótornyok a templomok is. Fényüknél hazatalálhatunk, magas tornyuk alatt védett öbölre lelhetünk. Istennek épülnek, ellentétben a „bábeli” tornyokkal, melyeket az ember magának, önnön élvezetére épít. Ég felé mutató ujjak is a templomtornyok. Azt jelzik: figyelj! Reád is vár itt az Úr!

Ilyen templomok épültek Mezőberényben is. Feyér Sándor lelkész az istentiszteletet követő ünnepi közgyűlésen elmondta, hogy amikor a szlovákok megérkeztek a városba, azonnal építettek templomot is. 1722 és 1797 között négy templomról történik említés. A negyediket (a mait) 1792-ben kezdték építeni, és bár 1795-ben egy évre leállt a munka, így is már 1797 első ádventjén felszentelték.

Az ősök adtak hitet és erőt a mai gyülekezetnek is a templom felújításához, mely tizenkét évig tartott. Első „menetben” elkészült a belső tér: az elektromos hálózat cseréje, vakolatcsere és felújítás, belső festés, padok cseréje, felújítása. Ezután következett a torony felújítása, a héjazat cseréje, külső vakolás, festés. E nagy munkában nem maradt magára az egyházközség. Lelkésze ezért tudott szívből jövő köszönetet mondani a városnak – polgárainak és polgármesterének –, az Országos Evangélikus Egyháznak, a NEKÖM-nek, Kondor Péter esperesnek és nem utoljára a kivitelező szakembereknek.

Hosszú volt a gyülekezetet köszöntők sora is. Szemerei Zoltán kerületi felügyelő a bátorságot dicsérte: Istenben bízva, kevés pénzzel is bele mert vágni a gyülekezet a munkába. Lázárné Skorka Katalin, az I. kerületi evangélikus gyülekezet lelkésze és Szabó Endre református esperes a gyülekezetek közötti szeretetet hangsúlyozták, dr. Rück András megyei felügyelő személyes emlékeit elevenítette fel. Köszöntötte a gyülekezetet Cservenák Pál Miklós, a város polgármestere, de a Szlovák Köztársaság főkonzulátusának képviselője is.

Az ünnepi közgyűlés után fehér asztalnál ünnepelt tovább építtető és építő, házigazda és vendég.

Wiszkidenszky András

Regionális hozzárendelés: Mez?berény II. Kerületi Evangélikus Egyházközség