EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 29

29. szám – 2004/07/18

   Szentháromság ünnepe után 6. vasránap

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Jézus azt mondta a sokaságnak: „Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.” Jn 6,35 (Péld 30,8; Mt 28,16–20; Róm 6,3–8(9–11); Zsolt 119, 113–120) A ... >>

Liturgikus sarok

A római katolikus istentisztelet indítékai és céljai
Füzes Ádám dr. római katolikus lelkész, templomigazgató, a Pázmány Péter Egyetem Hittudományi karának liturgika tanára. Sorai most (a református egyház istentiszteletének korábbi számainkban történt bemutatása után) a római katolikus istentisztelet lelkületébe kalauzolnak minket. (H. K.) >>

Élő víz

Zárójel
Pál apostol arra bíztat bennünket, hogy tegyük zárójelbe az „én”-t. Galatákhoz írt levelének 2. fejezetében ezt így olvassuk a 20. versben: „többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem.” Közismert, hogy az énünk ... >>

Heti útravaló
Így szól az ÚR, a te teremtőd: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! (Ézs 43,1) >>

Egyházunk egy-két hete

Hófehér "világítótorony"
Tizenkét éves kemény munka eredményét ünnepelhette a Mezőberényi II. Kerületi (szlovák) Evangélikus Egyházközség a július 11-én megtartott ünnepi istentiszteleten. A szépen és igényesen felújított templom nem csak a gyülekezetnek, hanem a városnak is ékessége. >>

Az Úr Jézusra támaszkodva
Egy mosolygós, 28 éves fiatalember, Laczki János állt július 11-én a szarvasi újtemplom oltára elé, hogy az Evangélikus Hittudományi Egyetem hatodik évének sikeres befejezése után lelkésszé avassa őt Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke, Szentpétery Péter egyetemi docens és Deme Zoltán szarvasi lelkész közreműködő szolgálatával. >>

Gyakorló "lelkész" szentelése Acsán
A Galga-menti evangélikus gyülekezetek összegyűltek, és együtt vettek részt 2004. július 11-én, Acsán Lajtos János ordinációján, melyen az Északi Egyházkerület püspöke, D. Szebik Imre, Zászkaliczky Pál ny. lelkész, valamint Mekis Ádám, a küldő gyülekezet lelkésze végezte a liturgia szolgálatát. >>

Kettős ordináció a Bécsi kapu téren
A már friss diplomával rendelkező lelkészjelöltek pályájuk igazi kezdete, a szolgálati út nagy „Start”-ja az ordináció. Hokker Zsolt és Homoki Pál lelkésszé szentelésének 2004. július 10-én a budavári gyülekezet adott helyet, ahol D. Szebik Imre, az Északi Egyházkerület püspöke, Dr. Reuss András, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektor-helyettese, Káposzta Lajos soltvadkerti lelkész, püspökhelyettes, valamint Varsányi Vilma óbudai lelkésznő végezte az ünnepi liturgiát. >>

Keresztutak

Finnország - te csoda
Sajnos kevés pozitív tartalmú örökségünk van a rendszerváltás előtti időkből, de a finn testvér-gyülekezeti kapcsolatok ezek közé tartoznak. A magyarországi kicsinyke evangélikus egyház és a majdnem 5 milliós finn evangélikus egyház között mindig is ... >>

Evangélikus és református ingatlanokról döntött a kormány
A kormány múlt szerdai ülésén elfogadta a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház javára 2011-ig rendezésre javasolt ingatlanok jegyzékét – jelentette be a kormányszóvivő budapesti sajtótájékoztatóján. (A ... >>

Kárpát-medencei Református Generális Konvent
Orvosolni kell a magyar református egyház több évtizedes szétdaraboltságának káros következményeit – tartalmazza az a zárónyilatkozat, amelyet a Kárpát-medencei egyházkerületek és -megyék vezetői kétnapos budapesti tanácskozásuk végén, múlt ... >>

Gyógyuló (?) szakadás
A cím a keleti és nyugati egyház szétválására, az alcím pedig az időpontra utal. A 950 évvel ezelőtti eseménynek máig ható következményei vannak. >>

Kárpátaljai jegyzet
A napokban jártam Kárpátalján, a Szovjetunió összeomlása után sokadszorra. A manipulált oktatás következményeként sokan ma sem tudnak semmit erről a magyarok lakta területről. Nem tudják, hogy létezik Beregszász, Munkács, Ungvár, a magyar történelem ... >>

Küldetés
Református püspök vendégeskedett a közelmúltban a nyíregyházi evangélikusok egyik – Vargabokorban tartott – csendesnapján. Az együttlét a lélek megtapasztalt egysége mellett a közös nyelv megtartó, összetartó erejéről is árulkodott. Nem véletlenül, hiszen Horkay László csak útlevél birtokában tehetett eleget a testvéri meghívásnak. A Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökétől Garai András kért interjút lapunk részére. >>

Kaiserswerth - Neuendettelsauban
A diakonissza anyaházak háromévenkénti konferenciájának idén esedékessé vált ülését június 28. és július 2. között tartották meg a bajorországi Neuendettelsauban. Az európai országokban működő anyaházak képviselői mellett Brazíliából, Indiából és Dél-Koreából is érkeztek diakonissza testvérek a kaiserswerthi konferencia néven jegyzett alkalomra. Hazánkat a két diakonissza anyaház főnökasszonya – Taschner Erzsébet és Klell Erzsébet –, valamint e sorok írója képviselte. >>

A Börtönlelkészek Nemzetközi Szervezetének (IPCA) 5. Európai Konferenciáján elfogadott zárónyilatkozat
– Az IPCA Európa 5. Konferenciáját 2004. június 1-7-ig tartották Észtországban, Tallinban. 27 európai országból 150 börtönlelkész vett részt a konferencián képviselve az anglikán, ortodox, katolikus, lutheránus, református és szabad keresztyén ... >>

Evangélikusok

Bizonyság-tétel
Az evangélikus templomban rendezett családi koncerttel zárult múlt vasárnap az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány szekszárdi evangelizációs sorozata. E felekezetközi szervezet a helyi baptista, evangélikus és metodista gyülekezettel közösen szervezte meg két héten át tartott sorozatát, melynek igazán ünnepi befejezése volt a Klucsik-család hangversenye. Ünnepi és különleges. Ünnepi, hiszen a rendkívül változatos repertoár ismert és ismeretlen zeneszerzők műveinek sokaságával örvendeztette meg a hallgatóságot. És különleges, mert a számos hangszert megszólaltató família tehetségét – a szülők mellett – nem kevesebb, mint 9 gyermek bizonyította… Az alábbiakban az alkalmon igehirdetéssel is szolgált családfő, Klucsik Péter vallomását osztjuk meg olvasóinkkal. >>

e-világ

VOLT Közös Pont
A sok-sok bibliai kép közül, amelyeken Jézust a nép körében látjuk, a vérfolyásos asszony történetéből választottam az idézett mondatot. Itt éppenséggel a gyógyítás helyszínén látjuk a tolongó tömeget. De tudjuk, hogy Jézus sokszor és szívesen vigadt és ünnepelt honfitársai zajos sokaságában. Szinte így látjuk legtisztábban magunk előtt, amint csaknem mindig vándorolt, többnyire népes, tarkabarka társaságban, mégpedig elsősorban azért, hogy minél több emberhez jusson el a megmentő örömhírrel, és minél többeket gyűjtsön össze az örök menyegző országába. Annak, hogy a soproni VOLT Fesztiválra kimenjünk, és ott keresztényként legyünk jelen, és létrehozzuk a Közös Pont sátrat, legkézenfekvőbb indoka éppen ez: Jézus lába nyomát kerestük ott, a tömeg forgatagában, pontosan azért, mert az Ő példáját akartuk követni. >>

Zöld mozaik
Részben jogos kritikaként éri a rovatot, hogy „mindig csak beszélünk” a környezetvédelemről. A Szélrózsa találkozó most alkalmat teremt néhány gyakorlati kezdeményezés bemutatására, sőt reménység szerint a résztvevők tevőlegesen is hozzájárulhatnak a teremtett világ fizikai és szellemi megőrzéséhez. Az alábbiakban néhány programot szeretnénk ajánlani a találkozó számos lehetősége közül. >>

Keresztény szemmel

Vakáció - örömök és veszélyek
Nemcsak a fiatalabbak, de bizonyára az idősebbek is emlékeznek még arra a mámorító érzésre, amit akkor éreztek, amikor a tanterem tábláján egyre hosszabb és hosszabb lett az a kedves szó, amit ma is betűnként rajzolnak fel a gyerekek: ÁCIÓ… KÁCIÓ… AKÁCIÓ… VAKÁCIÓ!!! >>

A hét témája

Civil kurázsi
Az egyén személyes felelősségvállalásának, bátorságának, tiltakozásának lehetőségeit vizsgálta az a „felekezetközi és pártsemleges” konferencia, amelynek – a Keresztény Közéleti Akadémia, a Polgári Magyarországért Alapítvány és a Protestáns Fórum ... >>

Svájci példák
Friedrich Schiller 200 évvel ezelőtt írta meg Tell Vilmos című drámáját, és ezzel diadalútjára indított egy figurát, akiről az sem állapítható meg, élt-e valaha vagy sem. Egy biztos: a zsarnokölő íjász alakja a romantika óta viszonyítási pont, egy ... >>

evél&levél

Félrevertük...
A Déli Harangszó apropójából az Evangélikus Élet 24. száma szintén leközölte a pilisi evangélikus templom – több orgánumban ismertetett – történetét. A leírásban többek között az utóbbi mondatok szerepeltek. Idézem: „III. Béla ... >>

Másik félre...
Az EvÉlet július 3-i számának 8. oldalán két cikkíró által is megkérdezett dr. Franklin Ishida valóban félig japán, félig amerikai mindkét cikk szerint. Csakhogy saját szavai szerint édesapja japán, nem pedig fordítva, ahogy – feltehetően ... >>

A közelmúlt krónikája

Meszlen, 2004.
Tizenegyedik alkalommal hívta a környékbeli evangélikus fiatalokat a meszleni ifjúsági tábor. A helyszín kézműveskedésre és sportolásra egyaránt lehetőséget nyújtott. Nem lett volna azonban teljes a program, ha a lelkiek ápolása nem került volna ... >>

Hittantábor a Középhalmi Misszióban
A Középhalmi Misszió június 28. és július 2. között rendezte meg hittantáborát, amely negyedszáz általános iskolásnak nyújtott élményekben gazdag programot. A misszió egy Szarvastól néhány kilométerre lévő, volt tanyai iskola épülete. Jelenleg ... >>

Konfirmandusok a Magas-Tátrában
Harmincnyolc szarvasi fiatal egészen a Magas-Tátráig merészkedett az elmúlt hónapban. Egy erdei iskolában szálltak meg. A festői környezetben éppen a Lomnici csúcsra láthattak rá. Ha már ilyen csodálatos környezetben voltak, a lelki feltöltekezést ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Aki pedig nem a Krisztusban van, vagy elhagyja őt, az elrabolja az ő dicsőségét, ahogyan ez ismeretes.” >>

Kultúrkörök

Luther művei CD-ROM-on
A technika nem ismer határokat. Napjaink egyik jól ismert eszközén, a CD-lemezen több kötetnyi információt lehet tárolni. Ki is használják ezt a kiadók, amikor lexikonokat, szótárakat vagy éppen a történelem nagyjainak műveit jelentetik meg ... >>

Könyv az ébredésről
Az egyház alapfeladata az ébresztés. „Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus” – mondta Pál apostol az efeziusiaknak (Ef 5,14). Az ébresztést Isten Szentlelke munkálja a lelkekben. Ahol az ... >>

A vasárnap igéje

A keresztre szögezett adóslevél
A kép, amit Pál alkalmaz, az adósrabszolgaság ókori világában érthető volt. Ha az adós fizetésképtelenné vált, és vagyona nem tette ki a tartozás összegét, akkor a hitelező a vele egy fedél alatt élő családtagjaival együtt elhurcolta otthonából, és ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Mennyei Atyám, köszönöm, hogy a keresztség által gyermeked lehetek. Drága kincs ez, nem érdemeltem meg. Üres kézzel, bűnösként állok előtted, és kegyelmedet kérem. Semmim nincs, Atyám, amit adhatnék, csak a hitem, amivel ígéretedbe kapaszkodom. ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Béke élőknek és holtaknak
„Sajnos megyénk temetőit is elérte a vandál, huligán pusztítás, a sírok meggyalázása. Szüleim és testvérem síremlékét döntötték le a minap, és nem értem, hogy vajon mi viszi ilyen tettekre az embereket… Hasznuk nem származik belőle, legfeljebb erejüket fitogtatják ilyen módon a temető csendjében. Bár helyreállíttattam a ledöntött síremléket, nyugtalan vagyok, hogy mikor teszik újra tönkre. Sokat könyörgök a gondviselő Istenhez, hogy változzon meg az ilyen emberek gondolkodása, és ne folytatódjon ez a borzalmas cselekménysorozat.” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A római katolikus istentisztelet indítékai és céljai
Élő víz
Zárójel
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Hófehér "világítótorony"
Az Úr Jézusra támaszkodva
Gyakorló "lelkész" szentelése Acsán
Kettős ordináció a Bécsi kapu téren
Keresztutak
Finnország - te csoda
Evangélikus és református ingatlanokról döntött a kormány
Kárpát-medencei Református Generális Konvent
Gyógyuló (?) szakadás
Kárpátaljai jegyzet
Küldetés
Kaiserswerth - Neuendettelsauban
A Börtönlelkészek Nemzetközi Szervezetének (IPCA) 5. Európai Konferenciáján elfogadott zárónyilatkozat
Evangélikusok
Bizonyság-tétel
e-világ
VOLT Közös Pont
Zöld mozaik
Keresztény szemmel
Vakáció - örömök és veszélyek
A hét témája
Civil kurázsi
Svájci példák
evél&levél
Félrevertük...
Másik félre...
A közelmúlt krónikája
Meszlen, 2004.
Hittantábor a Középhalmi Misszióban
Konfirmandusok a Magas-Tátrában
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Luther művei CD-ROM-on
Könyv az ébredésről
A vasárnap igéje
A keresztre szögezett adóslevél
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Béke élőknek és holtaknak
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 29

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster