Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 35 - Püspököt választottak Erdélyben

Keresztutak

Püspököt választottak Erdélyben

Új püspöke van augusztus 5. óta a Romániai Evangélikus Lutheránus Egyháznak Adorjáni Dezső Zoltán személyében. Az új püspök megválasztására elődjének, Mózes Árpádnak a nyugdíjba vonulása miatt került sor.

Mint lapunkban már beszámoltunk róla, május 17-én az egyetemes lelkészi kar lelkészeket javasolt a püspöki tisztség betöltésére. A két jelölt Adorjáni Dezső Zoltán püspökhelyettes, esperes és Kovács László Attila teológiai professzor lett. A Kerületi Presbitérium – mint az egyház legfelsőbb kormányzó szerve – a sepsiszentgyörgyi templomban tartott gyűlésén június 4-én a püspökválasztással kapcsolatos teendőkről folytatott megbeszélést, amelynek keretében megválasztotta a szavazatszámláló bizottságot, majd kijelölte a püspökválasztó közgyűlés időpontját.

A szavazás minden egyházközségben rendben lezajlott, a jegyzőkönyvi kivonatok időben megérkeztek a szavazatszámláló bizottság elnökéhez. A bizottság július 21-i kolozsvári ülésén összesítette a szavazatokat. Az eredmény a következő volt: a püspökhelyettes 36, Kovács László Attila professzor pedig 3 szavazatot kapott. Mivel az eredmény ellen nem érkezett fellebbezés, az új püspök elfoglalhatta hivatalát.