EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 35

35. szám – 2004/08/29

   Szentháromság ünnep után 12. vasárnap

Napról napra

Új nap – új kegyelem
A Bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet. Jel 7,17 (Zsolt 12,6; Lk 18,9–14; Ef 2,4–10; Zsolt 122) Amikor a Bárány közöttünk élt, és látta, hogy milyen elgyötörtek, mennyire elesettek és elveszettek vagyunk, mint a juhok pásztor nélkül, megszánt bennünket (Mt 9,36), és tudta, hogy meg kell kezdenie a szabadítás hatalmas művét. Jézus pontosan ismeri emberi fájdalmainkat is, hiszen velünk együtt sírt, és azért tud segíteni a legnagyobb kísértésekben is, mert átélt és magában legyőzött minden emberi kísértést. Az ő örökkévaló országában beteljesedik irántunk tanúsított könyörülő szeretete. Megelégít bennünket, letörli könnyeinket, és az örök élet forrásához vezet bennünket. >>

Új nap – új kegyelem
A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. Ézs 42,3 (Jer 30,20; ApCsel 9,31; Mk 7,31–37; ApCsel 9,1–9[10–20]; Zsolt 147) A megrepedt nádszál semmire sem jó, a füstölgő mécsesnek semmi haszna. Isten népéről a próféta idején így vélekedtek a környező népek. Történelme során többször így ítélték meg a kereszténységet is. Sőt az egyházon belül is megesik, hogy a „nagyok”, az „erősek” a szerintük „gyöngéket”, „kicsiket” fölöslegesnek minősítik. Betegágyhoz kötve, az öregség terhét hordva vagy más okból „hasznavehetetlen” állapotban sokan érzik életüket a megrepedt nádhoz, a füstölgő mécshez hasonlónak. A próféta vigasztalása a 21. század haszonelvű világában is érvényes: az ember értékét nem hasznossága vagy hasznavehetetlensége adja. Mindannyiunk életét az teszi értékessé, hogy nagy és hatalmas Isten az, aki szeret minket. Ő nem hasznosságunk alapján értékel, hanem szeret! Ezért nem töri el a megrepedt nádat, és ezért nem oltja ki a pislákoló mécsest. >>

Liturgikus sarok

A görög ortodox egyház liturgiájának titka (I.)
Ökumenikus sorozatunk következő állomásához érkeztünk. Eddig a nyugati egyház képviselői szólaltak meg, római és görög katolikusok, reformátusok. Most kelet felé tekintünk. Ortodox testvéreink többféle közösségben élnek Magyarországon. A konstantinápolyi pátriárka alá tartozik a görög ortodoxok közössége. Liturgiájuk szépségéről hazai vezetőjük, a Beloianniszban élő közösség élén álló és Budapesten is szolgáló Kalota József esperes vall. (H. K.) >>

Élő víz

A templomdomb
„Áldást adok nekik hegyem körül, esőt adok idejében: áldásos esők lesznek.” (Ez 34, 26) >>

Heti útravaló
Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. (1Pt 5,5) >>

Heti útravaló
A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. (Ézs 42,3) >>

Egyházunk egy-két hete

Megszólítók és megszólítottak
Ismeretes a mondás: jobb adni, mint kapni. Azok a fiatalok, akik a gyenesdiási Kapernaumban augusztus 1. és 7. között részt vettek az ifjúsági csoportvezetők részére szervezett táborban, egy egész héten át azt gyakorolták, hogyan adhatnának minél többet a saját ifis csoportjuknak. >>

Egy új élet reménye
Reményeink szerint egy lelki értelemben holdbéli tájon, az orosházi anyagyülekezet sajnálatos módon megfogyatkozott leánygyülekezeteiben újraindulhat az élet. Valaha önállóak voltak ezek a fíliák – parókiák, lelkészek, presbitériumok, istentiszteletek és minden létezett, ami az önálló életet jelentette. Így emlékeznek vissza a régiek, és erről árulkodnak a megőrzött, de megsárgult fényképek is: valamikor nagy gyülekezeti élet volt Szentetornyán, Rákóczitelepen és Kardoskúton. >>

Jótékonysági koncert Pusztaföldváron
Igazi ünnepi alkalom volt a pusztaföldvári evangélikus templomban tartott jótékonysági hangverseny augusztus 15-én este. A koncert a helyi Vajda Sára Ifjúsági Kulturális Egyesület által szervezett nyári kulturális napok rendezvénysorozatának része volt. >>

Ablaknyitás
Templom-újraszentelési ünnepi istentiszteleten vagyunk. A zsúfolt padsorokban, a hőségtől fojtogató légkörben már-már alig kapunk levegőt… Vakuk villannak, virágcsokrok illatoznak, ki az éneklappal, ki a meghívóval legyezi magát. Egyszer csak a munkákat végző helyi kőműves vállalkozó, egyben presbiter felpattan a helyéről, feláll a pad tetejére, és sorra kinyitja az egyébként kiválóan záró, jól szigetelt ablakokat. A padok tetején végzett akrobatamutatvány cseppet sem zavarta meg az ünnepi liturgiát. A friss levegő azonban bejárta a templomteret, és legalább a kívül rekedtek is hallották az éneket. >>

Egyházmegyei zenei tábor Mezőberényben
Augusztus 2-a és 8-a között egy szép és fontos tervünk valósulhatott meg Urunk segítségével. Olyan tábort szerveztünk, ahol a fő hangsúly az Istent dicsérő muzsikán volt. Valóban énekeltünk és zengedeztünk a mezőberényi I. kerületi egyházközség épületeinek szinte minden helyiségében. A résztvevők – harmincöt gyermek és fiatal – két egyházmegye hét gyülekezetéből érkeztek. >>

Keresztutak

Közös Pont
Az elmúlt héten rendezett Sziget fesztiválon az idén is megtalálhatták a fiatalok a történelmi egyházak közös sátrát, a Közös Pontot. A sátor evangélikus spirituális vezetőjét, Rozs-Nagy Szilvia egyetemi lelkészt munkájáról és tapasztalatairól kérdeztük. >>

Püspököt választottak Erdélyben
Új püspöke van augusztus 5. óta a Romániai Evangélikus Lutheránus Egyháznak Adorjáni Dezső Zoltán személyében. Az új püspök megválasztására elődjének, Mózes Árpádnak a nyugdíjba vonulása miatt került sor. Mint lapunkban már beszámoltunk róla, május ... >>

Európai körkép
2004. május 1-je óta 453 millió lakosa van az Európai Uniónak. Huszönöt, nagyobbrészt évszázados, sőt évezredes múltú, egymást sokszor megbántó, megsértő, lerohanó, kiirtással fenyegető, hátba támadó, megrabló, feldaraboló, irigylő és elgáncsoló ... >>

Galatai dervisek a Sziget fesztiválon
Érdekes élményben volt része annak, aki a fesztivál második napján a színház- és táncsátor programjára is kíváncsi volt. Bár már megszokottá váltak a különböző felekezetek sátrai, előadásai, esetleg koncertjei, az isztambuli Galata kolostorból érkezett dervisek tánca mégis szokatlan és lenyűgöző volt. >>

Evangélikusok

Megmaradni aktív gyülekezeti lelkésznek
– Püspök úr, elsőként hallhatnánk arról, honnan indult, hogyan vezetett pályája a püspöki tisztségre való jelöltségig? – 1964-ben születtem Brassóban, evangélikus lelkészcsaládban. Felmenőim között akadtak lelkészek, tanárok, a ... >>

Eleink leleményessége
Greschik Gyula mérnök, egyetemi magántanár. 1975-ben a műszaki tudomány kandidátusa, majd 1996-ban PhD fokozatot szerzett. A számos hazai és nemzetközi tudományos szervezet életében aktívan részt vevő és dolgozó mérnöknek mozgalmas és elismert szakmai munkássága mellett volt igénye arra, hogy figyelmet fordítson családi múltjának és örökségének ápolására, a régi idők emlékeinek feltárására. Greschik Gyula ugyanis annak a felvidéki, Lőcsén található háznak a résztulajdonosa, mely emlékezetes szolgálatot tett az egykor nehéz helyzetbe került evangélikusok számára. Az épület ma is Lőcse egyik utcájában áll, de ma már egészen más szerepet tölt be, mint egykoron… >>

Emberközelben
Csendes, szerény ember. Egész lénye nyugalmat, tekintete szeretetet sugároz. Sokan ilyennek képzelik az ideális lelkigondozót. A balassagyarmati evangélikus gyülekezet segédlelkésze, Kulcsár Zsuzsanna – akivel a Keresztény Lelkigondozók Ökumenikus Egyesületének (KLÖE) tavaszi tudományos ülése után beszélgettünk – mindenesetre megfelel ennek az elképzelésnek. >>

e-világ

A virtuális pók, avagy fiatalok a hálón
Amikor megkaptam a felkérést, hogy írjak a fiataloknak szóló keresztény internetes oldalakról, azonnal igent mondtam, de a következő pillanatban gondolkodóba estem, hiszen hasonló oldalakból nem nagy a választék. Magyar nyelven különösen ritka az ... >>

Keresztény szemmel

Másnap
Ha Isten előtt ezer esztendő annyi, mint egyetlen nap, amely elmúlt, akkor a magyarság most, az államalapítás ezredik évfordulója után néhány évvel éppen a „második nap” hajnala felé tart. Az országos millenniumi ünnep immár emlék, az ... >>

Részletek Gárdonyi Géza Földre néző szem című könyvéből
Ha valamin mérgelődöl, bánkódol, sírsz, egy hónap múlva nem úgy fogsz rajta mérgelődni, bánkódni és sírni. Hát még egy év múlva! Haj de bölcs ember volna, aki mindent olyan szemmel tudna nézni, ahogyan egy év múlva látja! * * * Művelt ember ... >>

Pokolbéli marketing
Két lány utazik a villamoson. Azt mondja az egyik a másiknak: „Én a pokolra szeretnék kerülni, mert biztos, hogy tele lesz helyes és izmos pasikkal…” A másik egyetértően bólogat: „Igazad van! A mennyország meg az angyalok ... >>

Tudod, hogy mennyit érsz?
Ha lenne ambivalenciamérő készülékem, állandóan szerelőhöz kellene rohangálnom, ugyanis nálam gyakran kiakadna a mutató. Furcsa viszonyban vagyok a világgal. Szemlélem az embereket, eseményeket, és gyakran nem tetszik, amit látok. Aztán fél méterrel ... >>

Áldást szállító
Csörög a telefon. Egyik kedves barátom hívott, hogy legyek öt perc múlva a ház előtt. A telephelyre szeretne kivinni. Elkészült ugyanis az új busza, és szeretné megmutatni. Valóban nagyon szépen sikerült az átépítés: gyönyörű kárpitozás, kényelmes ... >>

Epigonok, imposztorok, tanítványok
Gyerekkoromban ámulattal néztem az orvosi rendelők várójában elhelyezett színes táblákat, amelyek az ehető gombákat és a velük összetéveszthető mérgező fajtákat ábrázolták. Az első ránézésre aprónak tűnő különbségek felfedezése azonban egy szakember ... >>

Anekdoták száz év távolából
Ük- és dédapáink történetei néha teljesen véletlenül kerülnek a kutató kezébe. A most következő kis gyűjtemény megjelenése több embernek is köszönhető. Nemes felsőkubinyi Meskó György a kiskőrösi Evangélikus Elemi Népiskola, majd államosítása után a ... >>

A hét témája

Egy „homokvihar” margójára
A nyári hónapokban két egymással szöges ellentétben álló hír vet fel újnak korántsem mondható kérdéseket a homoszexuálisok társadalmi helyzetével kapcsolatban. A madridi szocialista kormány tervei szerint Spanyolországban már jövő év elejétől ... >>

Isten nagyobb
Ha korábban az iszlámról beszéltünk, a százötven éves magyarországi török uralomra gondoltunk elsősorban. Ma egy ajatollah képe jelenik meg előttünk, a testét befedő köntösben és turbánnal a fején. Vagy a közel-keleti harcok, nem utolsósorban pedig az egykori Világkereskedelmi Központ ikertornyai. >>

evél&levél

Helyesen (írva) valljuk-e meg hitünket?
Szerkesztőségünknek küldött levelében egy kedves olvasónk a Biblia és az egyházi sajtó helyesírásával, illetve a hitvallások fordításával kapcsolatban fogalmazta meg észrevételeit. A kezdőbetű-használattal kapcsolatos felvetésére lapunk olvasószerkesztői válaszolnak, a Biblia és a hitvallások fordításának ügyében pedig Reuss András professzor, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszékének vezetője nyújt eligazítást. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„…Isten szemei mindig a mélységbe, az emberek pedig csak a magasba tekintenek, azaz a jelentős, tetszetős, díszes lényre, állapotra. Ezért nevezi a Szentírás Jeruzsálemet annak a helynek, amelyre Isten szeme rátekint, vagyis a ... >>

Luther-idézet
„Aki pedig kegyelemre és vigasztalásra sóvárog, az ne engedje magát elrettenteni, hanem biztassa magát, és beszéljen így: »Nagyon szeretnék méltó lenni, de nem ebben bizakodom, hanem abban az igében bízva járulok oda, amellyel ezt ... >>

Kultúrkörök

Aki fél évszázaddal megelőzte korát
Baráti körben ez év február 24-én, halála évfordulóján olvastam fel írásomat arról, hogy mit jelent nekem Márai Sándor, miért érdekes egy teológus számára ő, akit annyiszor emlegetnek manapság itthon, mintegy jóvátéve a több évtizedes hallgatást. ... >>

Bölcsőtől bölcsőig
„Fehérre meszelt, nádtetős kis kunyhók a magyarlakta Kárpát-medence eldugott szegleteiben. Történelmi törvényszerűség volt híressé vált magyarjaink számára, hogy ilyen szerény, csak nincstelenségben gazdag kis hajlékban jöttek a világra?” – olvashatjuk Kapocsy György fotóművész legújabb munkájának fülszövegében. >>

Arábia vándorai a Művészetek Völgyében
Közösségünk, a Lutheránus Megújulás idén harmadik alkalommal szervezett evangélizációt a Művészetek Völgyében. Arra vágytunk, hogy minél több ember megismerje az evangéliumot, és megtapasztalja Krisztus követésének csodálatos szabadságát. Ez évben ... >>

A poklok pokla – képeken
Elhurcoltak tízezrei a rettegett auschwitz-birkenaui zsidórámpán. Szelektálásra várók kígyózó sora. Kopaszra nyírt magyar zsidó nők, kik szégyenükben elfordulnak az objektívtől. Anyák és gyermekek az „utolsó pillanatban”: a III. krematórium előtt. Azt hiszik: fürdeni mennek. Viszonylagos békében várakoznak a füvön. Megrendítő találkozás ez: szemtől szemben állunk. A halálba menők és mi, emlékezők, kiállítás-látogatók. >>

Hetvenöt éve halt meg a nagy mesemondó
Az erdélyi származású író, újságíró, lapszerkesztő, Benedek Elek 1859. szeptember 30-án született Kisbaconban. A székelyudvarhelyi református kollégiumban érettségizett, majd a budapesti egyetem bölcsészkarán tanult. Pályája népköltészeti gyűjtéssel ... >>

Ne legyen tabu a testi szerelem!
Linda Dillow és Lorraine Pintus legújabb könyve, az Intim kérdések – Válaszok a nők legszemélyesebb kérdéseire című hiánypótló mű arról szól, amiről mi nem merünk beszélni: férfi és nő szeretetének teljességéről. >>

A Róth Miksa Emlékház
A fasori evangélikus templom bejárata felett gyönyörű mozaikot csodálhat meg a járókelő. A művészi alkotás – amely Jézust ábrázolja a nép körében – Róth Miksa tehetségét dicséri. A méltán híres üvegfestő alkotásai megtalálhatók az ország sok közintézményében és magánházában egyaránt. Az Országházban, a Magyar Országos Levéltárban, a Zeneakadémián, a Postatakarékpénztárban, a Gresham-palotában, a Magyar Nemzeti Bankban, sok templomban, nem egy bérház és villa lépcsőházában láthatók gyönyörű színes üvegablakai. Külföldre is eljutottak ezek a remekművek: Ausztriába, Olaszországba, Mexikóba, Norvégiába, Romániába, Szlovákiába, az Amerikai Egyesült Államokba és a világ más részeibe. >>

A vasárnap igéje

Öndicséret vagy Isten dicsérete?
Be kell vallanom, meglepődtem, amikor Bibliámban ennek a rövid szakasznak a címét így olvastam: A helyes dicsekvésről. A helytelent még csak értjük. De van helyes dicsekvés is? Talán lehetséges, nem tudom. Mindenesetre meg vagyok győződve, hogy ez a ... >>

Egy „boldog házasságról”
Elhagyott feleségek, tönkrement házasságok. A párkapcsolatok feszültsége mindennapos jelenség. Női lapok százai cikkeznek erről a témáról. Pszichológusok rovatait töltik meg a segítségkérő levelek. Lelkészek hivatali szobájában hangzanak el ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Eddig azzal dicsekedtünk, hogy bölcsek vagyunk. Ismerjük az élet fontos dolgait. Tudjuk, mi a jó és a rossz. Tudjuk, mi az egészség és a betegség. Tudjuk, mi a boldogság és a boldogtalanság. Tudjuk, mi a tudás, és mi a tudatlanság. Tudjuk, mi a ... >>

Oratio oecumenica
Hálát adunk, mennyei Atyánk, irgalmas szeretetedért, amellyel naponként körülveszel bennünket, és megáldod életünket. Sokszor olyan nehezen látjuk meg áldó kezed, mert a mindennapok gondjai, a munka terhe, a nem várt események feszültségei mind ... >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
A görög ortodox egyház liturgiájának titka (I.)
Élő víz
A templomdomb
Heti útravaló
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Megszólítók és megszólítottak
Egy új élet reménye
Jótékonysági koncert Pusztaföldváron
Ablaknyitás
Egyházmegyei zenei tábor Mezőberényben
Keresztutak
Közös Pont
Püspököt választottak Erdélyben
Európai körkép
Galatai dervisek a Sziget fesztiválon
Evangélikusok
Megmaradni aktív gyülekezeti lelkésznek
Eleink leleményessége
Emberközelben
e-világ
A virtuális pók, avagy fiatalok a hálón
Keresztény szemmel
Másnap
Részletek Gárdonyi Géza Földre néző szem című könyvéből
Pokolbéli marketing
Tudod, hogy mennyit érsz?
Áldást szállító
Epigonok, imposztorok, tanítványok
Anekdoták száz év távolából
A hét témája
Egy „homokvihar” margójára
Isten nagyobb
evél&levél
Helyesen (írva) valljuk-e meg hitünket?
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Aki fél évszázaddal megelőzte korát
Bölcsőtől bölcsőig
Arábia vándorai a Művészetek Völgyében
A poklok pokla – képeken
Hetvenöt éve halt meg a nagy mesemondó
Ne legyen tabu a testi szerelem!
A Róth Miksa Emlékház
A vasárnap igéje
Öndicséret vagy Isten dicsérete?
Egy „boldog házasságról”
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 35

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster