Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 35 - Bölcsőtől bölcsőig

Kultúrkörök

Bölcsőtől bölcsőig

„Fehérre meszelt, nádtetős kis kunyhók a magyarlakta Kárpát-medence eldugott szegleteiben. Történelmi törvényszerűség volt híressé vált magyarjaink számára, hogy ilyen szerény, csak nincstelenségben gazdag kis hajlékban jöttek a világra?” – olvashatjuk Kapocsy György fotóművész legújabb munkájának fülszövegében.

Az egyedülálló és példaértékű fotóalbum az „Itt ringatták bölcsőm…” címet viseli.

A sorozat harmadik kötete – a magyarság nevezetes fáit és nemzeti nagyjaink sírhelyeit bemutató könyvek után – híres magyarok szülőházairól készült fotókat gyűjt egybe. Valódi időutazás ez, országhatárok nélkül, hiszen Hunyadi Mátyás, II. Rákóczi Ferenc, Kölcsey Ferenc vagy Széchenyi István (hogy csak néhány nevet említsünk) szülőháza ma már országunk határain kívül esik. De például Liszt Ferenc, Jászai Mari, valamint politikus nagyjaink: Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Táncsics Mihály szülőháza előtt is tiszteletünket tehetjük a könyv segítségével.

Kapocsy György ebben az albumban – korábbi könyveihez hasonlóan – nemcsak fotókkal emlékezik meg nagyjainkról, hanem emlékirataikból, önéletrajzi műveikből is gazdagon válogat. Valóságos irodalom- és történelemórára kalauzolja ezzel olvasóit. Így jutunk el képzeletben Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, Móricz Zsigmond, József Attila vagy Ady Endre gyermekkorába.

Jó látni, hogy a hálás utókor többnyire óvja, védi ezeket az épületeket. Néhány fotó azonban elkeserítő állapotokat mutat. Hiszen nincs szomorúbb látvány a kitörött vagy éppen hiányos üvegű ablakoknál, omladozó falaknál – sajnos erre is látunk példát a kötetben. Az album felhívja a figyelmet a még meglévő értékeinkre; gondozzuk, ápoljuk, védjük hát őket, mert magyarságunk fontos részét jelentik, gyökereinkre is emlékeztetnek ezek az épületek.

Boda Zsuzsa