Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 35 - Egyházmegyei zenei tábor Mezőberényben

Egyházunk egy-két hete

Egyházmegyei zenei tábor Mezőberényben

Augusztus 2-a és 8-a között egy szép és fontos tervünk valósulhatott meg Urunk segítségével. Olyan tábort szerveztünk, ahol a fő hangsúly az Istent dicsérő muzsikán volt. Valóban énekeltünk és zengedeztünk a mezőberényi I. kerületi egyházközség épületeinek szinte minden helyiségében. A résztvevők – harmincöt gyermek és fiatal – két egyházmegye hét gyülekezetéből érkeztek.

A növendékek a reggeli áhítatot követően délig mindennap hangszeres órákon vettek részt. Orgonálni, harmóniumozni, gitározni, dobolni, furulyázni tanultak, illetve rézfúvósoktatáson vettek részt, ki-ki a maga érdeklődése és előtanulmányai szerint. A gyülekezeti énekek tanulására is nagy hangsúlyt fektettünk. A nagy érdeklődésre való tekintettel két harmónium- és két gitárcsoportban folyt a munka. A délután kóruspróbákkal, majd pedig a szellemi munka után kikapcsolódást jelentő sporttal telt. A kamarakórus az előadókból és néhány igazán jó hangú fiatalból állt. Mindkettőt egyházzenei végzettséggel rendelkező kántorunk vezette, aki oroszlánrészt vállalt a tábor megvalósításában. Esténként Márk evangéliumából tartottunk bibliaismereti versenyt, s napunk természetesen esti áhítattal zárult. Míg reggelente gyülekezeti énekekkel ismerkedtünk, és azokkal indítottuk napunkat, a nap zárása ifjúsági énekekkel történt. Mindkét alkalmon kamatoztathatták hangszeres tudásukat fiataljaink, hiszen ők kísérték a közösség éneklését. A csöndes reggeli harmóniumhangot estére a modernebb, gitáros hangszerelés váltotta fel. A reggeli áhítatok alapigéi zsoltárversek voltak, esténként pedig Jézus kortársai és követői kérdéseire adott válaszait hallhattuk.

A párhuzamosan megtartott hangszeres órákat gyülekezetünkhöz tartozó zenetanár, kiválóan muzsikáló fiatal pedagógusok, az orosházi és mezőberényi gyülekezet tagjai, valamint teológushallgatók tartották. Köszönet a helyi zeneiskola igazgatójának, hogy a tanfolyam idejére hangszereket biztosított, kottákkal látott el bennünket, és emellett még fúvósórákat is tartott. Jóleső érzés volt tapasztalni a gyülekezet asszonyainak gondoskodó szeretetét – ők a reggeli és vacsora készítését vállalták. Gyülekezeti ifjúságunk pedig, ahol tudott, segített. Két végzős tanítóképzős hallgató felelt a játék- és sportprogramokért. Közös szolgálatunk eredményeképpen színes, tartalmas hetet élhettünk meg. Szombaton tartottuk a „házivizsgát” az előadók előtt, vasárnap pedig a főistentiszteleten és keresztelési istentiszteleten szolgáltak a fiatalok.

Hálát adunk Urunknak, hogy lehetővé tette számunkra ezt a fajta szolgálatot, és bízunk benne, hogy táborlakóinknak nemcsak zenei műveltségéhez, hanem lelki épüléséhez is hozzájárulhattunk. Reménységünk szerint jövőre is találkozunk. A pozitív visszajelzések miatt úgy tervezzük: jövő nyáron már nem csak egy hétig, hanem augusztus első tíz napjában leszünk majd együtt.

Lázárné Skorka Katalin

Regionális hozzárendelés: Mez?berény I. Kerületi Evangélikus Egyházközség