Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 36 - Déli harangszó

Kultúrkörök

Déli harangszó

Augusztus 30. és szeptember 5. között minden délben a bobai evangélikus templom harangja szól a Kossuth rádióban.

Boba Vas megye nyugati részén, a Marcal folyó medencéjében, Celldömölktől nyolc kilométerre található. A községről már a 13. századi oklevelek is említést tesznek. A hagyomány szerint IV. Béla király hősi tetteiért egy elnéptelenedett falut és mellé földeket adományozott egy Babai nevű vitéznek. Az ősi birtokon a Babaiakon kívül a Babai Porkoláb és a Móritz család osztozott. A községet eleinte Babának, majd a 19. század elején Bábának nevezték, 1863-tól pedig a Boba név használatos.

A Kemenesalján az 1540-es években rohamosan elterjedt a reformáció tanítása, és szinte az egész vidék evangélikussá lett. A bobaiak temploma azonban csak II. József türelmi rendelete után épülhetett fel – torony és harangok nélkül. A hajlékot 1784-ben Perlaky Gábor szuperintendens szentelte fel. 1820-ban a győri mester, Mendel János két harangot öntött a bobaiaknak. A torony azonban csak 1841-ben készült el.

A gyülekezet lelkészi teendőit 1800-tól 1814-ig Döbrentei Lajos látta el. Az ő fia, Döbrentei Gábor a Magyar Tudományos Akadémia első titkára lett.

A 19. század utolsó két évében renoválták a bobai evangélikus templomot. Az újjáépült hajlékot Gyurátz Ferenc püspök szentelte fel 1899-ben.

Az első világháború nagy veszteségeket okozott a településen. Az ott élők közül sokan a frontokon maradtak. Még a nagyharangot is „besorozták” katonának.

A bobai evangélikus templom 27 méter magas tornyában két harang lakik. A délidőben megszólaló 3 mázsa 20 kilós szerkezetet a soproni Seltenhofer Frigyes mester öntötte 1925-ben.

(Forrás: Rtv Részletes)

Regionális hozzárendelés: Bobai Evangélikus Egyházközség