Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 51 - Advent, szeretet

Élő víz

Advent, szeretet

1Kor 13,1–3

Amikor az ember kapcsolatba kerül – a missziókon keresztül – a széles világgal, és megismerkedik a földkerekségen gyakorolt különböző vallásokkal, önkéntelenül felmerül benne a kérdés: tudja-e valaki, hogy mi az igazság, ki tanít igazat, melyik a helyes út? Ezt akarja kifejezni a Gellért-hegy oldalában felállított fekete gránit szoborcsoport. Négy életnagyságú emberalak – Buddha, Ekhnaton, Lao-ce és Jézus Krisztus – áll körben egy bolygónkat jelképező kicsiny gömb fölött, jelezve, hogy az ő tanításuk, filozófiájuk hat a föld lakosaira.

Érdekes ez az összeállítás. A világ tanítói egy csoportban. Szoborként egyforma anyagból vannak alkotva, ugyanolyan magasak… De vajon egyenrangúak-e?

Pál apostol közismert szeretethimnusza három részből áll; olyan, mint egy szárnyasoltár – írja Gyökössy Endre, és megmutatja, hogy az a szeretet, melyről szól, nem érzelem, nem tulajdonság: az a Szeretet maga Jézus. S a himnusz egyes szakaszai az adventről, a nagypéntekről és a húsvétról szólnak. Olvassuk majd így el ezt a gyönyörű alkotást, de most csak az „adventi” részt figyeljük! Ha a szeretet szó helyett Jézust mondunk, így hangzik a himnusz: Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, Jézus pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, Jézus pedig nincs bennem: semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, Jézus pedig nincs bennem: semmi hasznom abból.

Advent. A Jézus nélküli, de őt váró időszak. A tanítók, bölcselők, vallásalapítók, próféták időszaka. A filozófusok ideje. Az angyalok nyelvén szóló, tudós, hívő, Istent kereső emberek ideje. A később sokszor mártírrá váló, különleges, „híres” emberek követők millióit vonzzák magukhoz, tanaikhoz. De mi hasznuk származik ebből? Szeretet nélkül, Jézus Krisztus nélkül üres a teológia, a filozófia, a hit. Csak ő teszi teljessé a világot. Kell a tudomány, a bölcselet, a művészet és a hit, de Krisztus nélkül, a Szeretet nélkül semmit nem ér.

A szoborcsoporttól távolabb még nagyobb gránitalakok állnak. Ők nem Buddha vagy Lao-ce hívei: Krisztus-követők. Szent Ferenc, Gandhi áll ott. Jézus tanítványai. Ők megismerték, hogy Isten elküldte a szeretetét Jézusban, hogy ő legyen minden mindenekben.

Számos tanulmányt írtak azokról, akik felismerték Jézusban az Isten fiát. Összehasonlítva őket sok szép gondolatot is papírra lehetne vetni. De tovább nem jutnánk, mert egy a fontos: Jézus nagyobb, több, más. És amikor azt bizonygatják, hogy minden vallásban van valami szép vagy jó, vagy csak átfut a fejeden ez a gondolat, amikor Istent kereső embert látsz, jusson eszedbe: Jézus a Szeretet, és a Szeretet nélkül nincs semmi.

Zinzendorf, Útmutatónk első szerkesztője kétszázötven évvel ezelőtt egyszer így prédikált: Istenhívők közössége, hányan vannak még nálatok, akik nem járnak Jézussal, és nem adták oda magukat még egészen szelíd igájába? Gyertek mindnyájan, gyertek úgy, ahogy vagytok, egyetlen kivétel se legyen. Bűnbocsánatot, békességet és örömöt kaphattok tőle ajándékba.

Testvérem, legyen ez az advent számodra is a megjelent Krisztus szeretetének megismerése, átélése.

Bencze Imréné