EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 51

51. szám – 2004/12/19

   Advent negyedik vasárnapja

Napról napra

Új nap - új kegyelem (december 19-től)
Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. Az Úr közel! Fil 4,4–5 (Zsolt 139,9–10; Lk 1/39–45/46–55/56/; Fil 4,4–7; Zsolt 130) Nem mindegy, hogy mi örömünk alapja. Ettől függ ugyanis örömünk mélysége, tartóssága, maradandósága is. Nem mindegy az sem, hogy mit nevezünk örömnek. Felszínes érzést vagy mélyen gyökerező lelkiállapotot. Karácsony hetének kezdetén ízlelgessük az evangéliumot, vagyis az örömhírt: az Úr közel. Ha megértjük, igazi örömünk lesz. >>

Új nap - új kegyelem (december 26-tól)
Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos. Zsolt 145,17 (Lk 2,38; Jn 1,1–5/6–8/9–14; Zsid 1,1–3/4–6/; Lk 2,15–20) Honnan ismerhetjük meg Istent? A testté lett Igéből: Jézus Krisztusból. Karácsony van; a betlehemi kisgyermekre tekintünk most, és próbáljunk megérteni a megérthetetlent: a hatalmas Isten egy kisgyermek képében eljött a földre. Hálát adunk Istennek azért, hogy megmutatta önmagát, hogy emberré lett értünk – hogy Krisztusban láthatóvá vált az igaz úton járó, minden megnyilvánulásában jóságosan cselekvő Úr. >>

Liturgikus sarok

Mennyből jövök most hozzátok...
Az elmúlt alkalommal arról esett szó, hogy Luther számára milyen fontos volt a gyülekezeti éneklés. Mielőtt – következő számunkban – az énekszerző reformátorra figyelnénk, lapozzuk fel énekeskönyvünk első karácsonyi énekét (150.), és mélyedjünk el ebben a nagyszerű korálban. >>

Élő víz

Advent, szeretet
Amikor az ember kapcsolatba kerül – a missziókon keresztül – a széles világgal, és megismerkedik a földkerekségen gyakorolt különböző vallásokkal, önkéntelenül felmerül benne a kérdés: tudja-e valaki, hogy mi az igazság, ki tanít igazat, ... >>

Heti útravaló
Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. (…) Az Úr közel! (Fil 4,4–5) >>

Heti útravaló
Megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete. (Tit 3,4) >>

Boldogságok az isteni boldogmondások margójára (Mt 5,1-2)
BOLDOGOK, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz. BOLDOGOK, akik tudják, hogy másoknak is igazuk lehet, mert békesség lesz körülöttük. BOLDOGOK, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége ... >>

Egyházunk egy-két hete

Rejtőzködő adventi kincsek
Ki tudja, hogy a különböző gyülekezetek milyen titokzatos kincseket rejtegetnek? Talán ők maguk nagyon is tisztában vannak vele, hogy milyen óriási értékek birtokosai, míg mások mit sem sejtenek erről. A mendei gyülekezet nagyon tudatosan őrzi és gyarapítja értékeit, amikor az adventi időszakban a gyerekeket bízza meg évről évre azzal a feladattal, hogy a felnőttek számára is ünnepélyesebbé, örömtelibbé tegyék a várakozás idejét. >>

Alberti "bővelkedések"
Befejeződtek a bővítési munkálatok az alberti gyülekezet intézményeiben. Az általános iskolában könyvtárat és két új tantermet alakítottak ki, a Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthonban pedig új, korszerű konyha segíti a dolgozók mindennapi ... >>

Egyházfegyelem
Száz-kétszáz éves gyülekezeti jegyzőkönyveket olvasva találkozhatunk fegyelmi és fegyelmezési ügyekkel. Olyan esetekkel, amelyekben a keresztény közösségi élet leírt vagy íratlan szabályait megszegő egyháztagokat – néha a lelkészeket is – megintették a gyülekezet vezetői. Ma már csak elvétve fordul elő ilyen esemény, pedig gyülekezeteink morális állapota nem jobb, sőt inkább rosszabb, mint korábban volt. Ezért tűzte programjára a témát az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület. >>

Püspöklátogatás
A gyomai és mezőtúri egyházközségeket múlt szombaton meglátogatta Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke. Érkezésének apropója nem valamilyen ünnep vagy évforduló volt. Egyszerűen meg szerette volna ismerni a gyülekezetek mindennapjait és a ... >>

Keresztutak

Szlovák püspök Pesten
Újra hálaadásra várta a gyülekezetet a budapesti Szlovák Ajkú Evangélikus Egyházközség presbitériuma. A fővárosban a Rákóczi út egyik bérháza rejti a budapesti szlovák evangélikusok templomát, amelyben december 10-én a felújított orgona felszentelésére került sor. A gyülekezet az egykori, harmincnyolc regiszteres Rieger-orgona helyett 1965 óta egy szerényebb, tizenegy regiszteresre átépített változatot használt. A mostanra újrahangolt és felújított hangszer végre feledtetni képes kiszolgált elődjét. Az ünnepi istentiszteleten dr. Július Filo, a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház elnök-püspöke szolgált igehirdetéssel. >>

Tisztelet és méltóság az idősellátásban
A Katolikus Szociális Módszertani Intézet a fenti címmel hirdette meg konferenciáját, amelyet december 8-án a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia központi irodaházának tanácstermében tartottak. Tessa Harding az angliai Help the Aged elnevezésű, idősügyekkel foglalkozó civil szervezet főtanácsadójaként munkájában a kor szerinti esélyegyenlőséget, valamint az idős emberek állampolgári és emberi jogai érvényesülésének az elősegítését szorgalmazza. A konferencia másik előadója Annie Stevenson, az említett civil szervezet szakértője volt, aki a szociális ellátásra szoruló idősek intézményi ellátásával kapcsolatos kutatásokat vezette az Egyesült Királyságban. >>

A Szentföld várja a keresztény zarándokokat
Izrael Állam budapesti nagykövetének, David Admonnak a tájékoztatása szerint teljes biztonságban érezhetik magukat mindazok, akik a karácsonyi ünnepeket a Szentföldön szeretnék tölteni. A szakrális helyeknek, így Betlehem városának a zavartalan ... >>

"Otthon-szeretet" szolgálat
Jézus Krisztus szeretete arra indít bennünket, a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület tagjait, hogy mi is önzetlenül szeressük felebarátainkat, és örömmel tegyünk jót mindenkivel, személyválogatás nélkül. Az első lépés az, hogy meglássuk, miben ... >>

III. országos ökumenikus véradás
Közeledik a szeretet ünnepe, a karácsony, a hanuka. Mindannyian azon gondolkodunk, vajon milyen ajándékkal lephetnénk meg szeretteinket. Az ajándékok tárháza rendkívül széles. Választhatjuk az ajándékozás egy különös formáját, a véradást, amivel ... >>

Testvérkapcsolatok a határon túl
Líceumunk fontosnak tartja a jó kapcsolat kialakítását az ország evangélikus gimnáziumaival, s igyekszik kiterjeszteni ismeretségi körét a határon túli iskolákra is. Így ismerkedhetett meg középiskolánk Rauch András kórusa a pozsonyi Duna utcai ... >>

Evangélikusok

Newton paróka nélkül
Newton parókával a kezében érkezik, inggallérja fodrokban omlik a kabátjára. Melegen megszorítja a kezemet, előkotor egy doboz cigarettát, majd senkivel össze nem téveszthető baritonján ennyit mond: „Parancsoljon!” Ahogy a szemébe nézek, már nem is Newtont látom, hanem Rákóczi hadnagyát, amint Baradlay Ödönné válik. Némi kutatás után észreveszem Cyranót, Rodrigót, Vronszkijt és István királyunkat is. És mindezek mélyén Bitskey Tibor néz vissza rám. Az Evangélium Színház színpadán épp Dürrenmatt fizikusai fojtogatják ápolónőiket, míg mi a társalgóban ülünk és beszélgetünk. >>

Járosi Andor
Hatvan éve, 1944. december 26-án halt meg Járosi Andor. Távol otthonától, az oly nagyon szeretett Kolozsvártól, Magnyitogorszban, ahol fogolyként is végezte a lelkészi szolgálatot. Olyan emberre emlékezünk, akinek példája ma is sokatmondó és megszívlelendő. Áldassék érte az Úristen neve. >>

Lenyűgözött és felkarolt
1936-ban egy fél évig Kolozsváron Járosi Andor hallgatója voltam, de most, kilencvenéves koromban is tanítványának tartom magamat. Mesterem volt, lelkipásztorom, végül atyai jó barátom. Nem volt katolikus értelemben vett szent, „hithős” ... >>

A házsongárdi temetőpadon
Kicsi Bandika számára nem sok mondanivalóm volt. Kétévesforma aranyos kis fiúcska volt, amikor utoljára eljátszogattunk ott a Szamos melletti kis villában, ahol Járosi Andorék azon a kései tavaszon egy-két hetes pihenőre telepedtek le. A Szamos ... >>

e-világ

Küldjünk képeslapot interneten!
Az internet segítségével virtuális képeslapot küldhetünk – mégpedig gyorsan, egyszerűen és ingyen – ismerőseinknek. A világhálón se szeri, se száma az ilyen szolgáltatást nyújtó oldalaknak. Vannak olyanok, amelyeken csak egy képet lehet küldeni a hozzá írott jókívánsággal, de vannak olyanok is, amelyeken be lehet állítani a hátteret, a színeket, a betűtípusokat vagy akár saját zenét is. >>

Keresztény szemmel

Mikor lesz végre karácsony?
Gyerek- és diákkoromban számtalanszor hallottam egy első hallásra hihető, ám mégis ostoba állítást: Jézus Krisztus soha nem élt. Hallottam ezt az antihírt egyszerű falusi ember szájából is, de olvastam tudósnak látszó könyvet is arról, hogy Jézus ... >>

"A szeretet nagyon nagy dolog"
Kedvesek, élénkek, vidámak, mint a 17-19 éves lányok általában. A környezet sem kelt rossz benyomást a budapesti leánynevelő és -javítóintézetben, ahol szigorú napirend szerint telnek a napok. Rend, szervezettség, tisztaság, fegyelem uralkodik ... >>

Üzenet itthonról
Sistereg a bőrünkön a népszavazás eredménye, mindenki ezzel foglalkozik, határokon belül és túl. Mielőtt bárkiben bármilyen indulatot keltenének e sorok, előrebocsátom, hogy nem „utókampányt” folytatok, vádolni sem akarok senkit. Inkább ... >>

Vétkeztünk! Ments meg!
Vannak alkalmak, amelyek utólag – miután átéltük őket – fontosabbnak bizonyulnak számunkra, mint előzetesen gondoltuk. Olykor egy ige teszi emlékezetessé az együttlétet, amelynek az üzenete váratlanul felerősödik, időszerűvé válik. Így ... >>

Állandó várakozásban
Tavaly télen a mentőt vártuk a nagymamámmal. Tudtuk, hogy jönni fog, hiszen az orvos megrendelte, de nem tudtuk, mikor érkezik majd meg hozzánk. Úgy gondoltuk, nyolc előtt biztosan nem jön. Reggelre azonban hatalmas hó borította a tájat. S amíg mi ... >>

Az adventről
Idén november 28-ára esett advent első vasárnapja, az év legcsendesebb időszakának kezdete a keresztény világban. Az advent szó latin eredetű, jelentése: megérkezés, az Úr érkezése. Ez az időszak, a karácsonyra való lelki felkészülés ideje a Szent ... >>

Szent Miklós nyomában
Néhány éve már nem kell Lappföldre utazniuk azoknak a honfitársainknak, akik találkozni szeretnének a Mikulással: Budapesttől mintegy nyolcvan kilométerre kezet rázhatnak Jouluppuki magyar kollégájával. A Fejér megyei Nagykarácsonyban működő Mikulás-házban telente mindenkit vár a nagy szakállú Télapó. Aki pedig az ajándék- és virgácsosztogató öregúr figurájának történeti hátterére kíváncsi, az jól teszi, ha a katolikus plébánián érdeklődik. >>

Karácsony vigíliája 1944-ben
A hatvan évvel ezelőtti sötét hétköznapok után sötét ünnepnapok következtek. Karácsonykor kezdődött Budapest ostroma. A Vörös Hadseregtől nem lehetett ünnepi kegyeletet várni, de az akkori magyar (?) kormány sem akart békességet a születés napjaira. ... >>

Az igazi szeretet
Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszletrendező. Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ... >>

A hét témája

Adventi beszélgetés D. Szebik Imrével, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökével
– Néhány nappal december ötödike után álságos volna nem a népszavazás eredményéről, pontosabban eredménytelenségéről kérdeznem elsőként Püspök úr véleményét. Annál is inkább, mert a kettős állampolgársággal kapcsolatban püspökeink közösen ... >>

Légy!
Volt egyszer egy légy, aki angyal szeretett volna lenni. Maga sem tudta, honnan jöhetett ez a gondolata, de vágyva vágyott rá, napról napra egyre mélyebben és elszántabban. Kitartóan könyörgött, nem adta fel. – Istenem – imádkozott ... >>

Üzenet Akárkinek
Látszott az rögtön, hogy valami titka van. Nem leplezte semmi: ott csillogott huncutul hunyorgó szemében, ott bujkált összecsücsörített szája szögletében. Amolyan „éppen csak” titok volt ez, egy kibuggyanni vágyó forrásféleség; minden ... >>

Adventi beszélgetés Adorjáni Dezső Zoltánnal, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspökével
– Püspök úr, a december 5-én lezajlott referendum óta Ön az első határon túli magyar, akivel szót válthatok. Jóllehet én kértem lehetőséget erre a beszélgetésre, nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy „kérdeznivalója” most ... >>

evél&levél

Kedves Beatrix!
Elnézését kérem a közvetlen megszólításért, de a „Tisztelt nagytiszteletű Asszony” számomra kicsit idegenül hangzik. Válaszlevelein keresztül, melyeket mind örömmel olvastam az Evangélikus Életben, úgy érzem, igen közel kerültem Önhöz. Minden ... >>

Tisztelt Szerkesztőség!
Nem értünk egyet az Evangélikus Élet legutóbbi számában megjelent primitív fundamentalista szemléletű cikk (Szőkéné Bakay Beatrix az evolúcióról) megjelentetésével. Ezen a szemléleten túl kell lépnünk, tanítványainkat nem szabad megzavarnunk ilyen ... >>

Tisztelt Főszerkesztő Úr!
Az Evangélikus Élet 2004. november 28-i számában Evolúció vagy teremtéshit? címmel jelent meg a Lelki segély rovatban Szőkéné Bakay Beatrix írása. Egy vidéki, általános iskolás kislány kérdésére a szerző ezt válaszolja: „A teremtés és az ... >>

Kedves nagytiszteletű Szőkéné Bakay Beatrix lelkész asszony és tisztelt Olvasók!
Az Evolúció vagy teremtéshit című november 28-i cikk után röviden beszéltem telefonon a lelkész asszonnyal. Hozzá hasonlóan, hiszem a világ Teremtőjét és Alakítóját, és feltétlen bizalommal fogadom Isten emberi szóba foglalt igéjét. Abban is ... >>

Teremtés és evolúció
Szobánk faláról tizenöt éve meghalt nagyanyám menyasszonyi képe néz le ránk. Ha rátekintünk, nap mint nap felidézzük nagymama mosolyát, a családért fáradhatatlanul dolgozó, kedves alakját. Az iskolában azt tanítjuk a fotóról, hogy majd hetven éve a ... >>

Kedves kritikus Olvasóim!
Indulatos, nyers soraikat meglepődés nélkül, érdeklődve olvastam. Lelkigondozói szempontból is érdekes volna megvizsgálni a lélektani okait annak, hogy vajon miért vált ki ilyen heves reakciót egyházunk értelmiségi tagjai között az, ha egy hitéleti ... >>

Karácsony és teremtés
„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a ... >>

A tudomány felfedezi Istent
Szerte a világon egyre érzékelhetőbben van jelen az intelligens tervezés iskolája (Intelligent Design Movement). Az alternatív tudományos mozgalom képviselői szerint az élővilág nem spontán evolúció, hanem felsőbbrendű, értelmes tervezés ... >>

Idézet
„…bizonyára sok űrhajó kel még át a Tejútrendszeren, amíg az evolúciót ma még foggal-körömmel védelmező tudósok egyetértően idézik Robert Jastrow asztrofizikust, a NASA Goddard Intézetének alapítóját, aki szerint amikor a tudós ... >>

A közelmúlt krónikája

Kreatív advent a múzeumban
Ünnepi hangulatot varázsoltak az intézmény falai közé december 11-én az Evangélikus Országos Múzeum karácsonyfa-díszítő versenyének résztvevői. Az első alkalommal idén meghirdetett versengésbe négy fővárosi gyülekezet hittanosai neveztek be, a versenykiírás értelmében kizárólag saját készítésű díszekkel. >>

"Behálózva"
A soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) és Kollégium hetvenegy kisdiákja tanárok, teológushallgatók és az iskola lelkészének vezetésével adventi csendendeshétvégén vett részt december 3. és 5. között Révfülöpön. Játékos ... >>

Lelkészakadémia - avagy jó bornak is kell a cégér
Magyarországon minden diplomásnak meghatározott rendszerességgel részt kell vennie szakmai továbbképzéseken. Innen jött az ötlet, hogy az egyházmegyénként havonta tartott lelkészi munkaközösségi üléseken kívül az ország különböző részein és különböző körülmények között szolgáló lelkészek is többször és más jelleggel is találkozhassanak egymással. >>

Vallások a média tükrében
Az egyházi média szerepe a vallások közti párbeszéd előmozdításában – ez volt a Goldziher Intézet által szervezett szimpózium témája. Az intézet több területre is kiterjedő felekezet- és vallásközi kutatómunkával keresi a választ vallási – és ezzel összefüggő társadalmi – kérdésekre, problémákra. A december 8-án tartott megbeszélésnek az Evangélikus Hittudományi Egyetem adott otthont. >>

Jókai Anna Kelenföldön
Az elmúlt szombaton a kelenföldi evangélikus gyülekezet adventi szeretetvendégségén Jókai Anna Kossuth-díjas író tartott előadást Ember a harmadik évezredben címmel. Személyes hangon szólt a család fontosságáról, arról, hogy mit jelent számára a ... >>

A gömöri magyarság múltjának megőrzéséért
Immár több mint tíz esztendeje annak, hogy a debreceni székhelyű Ethnica Alapítvány – dr. Ujváry Zoltánnak, a debreceni egyetem néprajzi tanszéke professor emeritusának kezdeményezésére – Pro Gömör elnevezéssel díjat alapított. Tette ezt azzal a céllal, hogy kitüntesse azokat, akik a történelmi Gömör megye emlékeinek kutatásában, megőrzésében, ápolásában kimagasló eredményeket értek el. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Mert az ő igazsága minden bűnnél nagyobb, élete minden halálnál hatalmasabb, üdvössége minden pokolnál legyőzhetetlenebb. Ebből következik, hogy a hívő lélek a hit jegyajándékával Krisztusban, az ő jegyesében minden bűntől szabad, a haláltól ... >>

Luther-idézet
„Ezen a kis »néktek« szócskán ujjongnunk kellene. Mert nem holmi fatuskónak vagy a köveknek mondja ezt az angyal, hanem az embereknek. Nem is csupán egy-kettőnek, hanem az egész népnek. Mit kezdjünk hát vele? Kételkedjünk továbbra is ... >>

Kultúrkörök

Azarel és én
„A környezet, melyben Azarel él, a zsidó papi család, érdekes háttér. Nagyon hasonlít egy protestáns papi család életéhez.” (Schöpflin Aladár: Azarel – Pap Károly könyve. Nyugat, első szám, 1938.) Azarel. Pap Károly regényének a ... >>

A korondi fazekasság értékei a Vármegye Galériában
Korond fazekasai „olyan szabad székelyek, akik elvesztették földjeiket, és sem a jobbágysorsot, sem a kivándorlást nem tartották magukhoz méltónak, inkább kézműves szakmát választottak. Így szabadok is maradtak, és hazájukat sem kellett ... >>

Száznégy pravoszláv ikon
Zsedényi Lillának, a mártírhalált halt államfő leányának ikonkiállítását december 7-én érdeklődők népes serege jelenlétében nyitotta meg dr. Losonci Miklós professzor, művészettörténész az Orosz Kulturális Központban. A művésznőnek ez immár a harmincadik kiállítása. >>

Zsedényi Lilla ikonkiállítása
Zsedényi Lilla viszontagságos időket ért meg. Ezt az időszakot azonban nem siránkozásra, hanem arra használta fel, hogy – mintegy ars poeticaként – megmutassa: sebeink és szenvedéseink azért vannak, hogy alkotásokká nemesítsük őket. A ... >>

Capriccio térben és időben
Menekülés Egyiptomba, Jézus keresztútja, karakterfejek, ajtó feletti díszek – összesen hét festmény, négy rajz és hatvan rézkarc. Lenyűgöző kiállítással tiszteleg Giandomenico Tiepolo (1727–1804) előtt a budapesti Szépművészeti Múzeum a festőművész halálának kétszázadik évfordulóján. >>

Chagall és a Biblia üzenete
Ha Marc Chagall (1887–1985) orosz–francia festő festészetére gondolunk, háztetőkön sétáló hegedűsök, lebegő isteni lények, a képek különböző részein hol halványabban, hol erőteljesebben előbukkanó kecskék és kakasok, menórák, ... >>

"Én őt szolgálom - az egyetlen teremtőt"
A költő egyik legszebb versében, a nem sokkal a halála előtt írt Bach templomaiban található a fenti sor. Harmincnégy éve, hogy fiatalon – negyvenhat évesen – itt hagyott bennünket. E lap hasábjain Szalatnai Rezső búcsúztatta. 2004 ... >>

Jászlak és betlehemek
Néhány napja ismét meghívót dobott be a postás szerkesztőségünk postaládájába, amely immár a tizenegyedik betlehemi jászol pályázat kiállításának megnyitójára invitált a Pataky Művelődési Központ galériatermébe. „Vajon lehet-e újat alkotni ... >>

A karácsonyi üveggömbök története
Egy zöld tűlevelű – lehetőleg egy jegenyefenyő –, valódi gyertyák lángja, színes üveggömbök és boa. Mindezek a német otthonok karácsonyi hangulatának kellékei. A karácsonyfa feldíszítésének ötlete Németországból kiindulva terjedt el az ... >>

A vasárnap igéje

Zárkózottság helyett mindent szétfeszítő öröm
A zsoltár élményanyaga valószínűleg abból az időből származik, amikor Dávid visszavette a filiszteusoktól a zsákmányul ejtett szövetségládát, és Jeruzsálembe vitette. Dávid városa nagy örömmel fogadta a hazatérő Urat: „Így vitte el Dávid és ... >>

"Az aprókat áldd meg itt és mindenütt!" Lk 18,17
Mennyi világos útmutatást, szeretetteljes intést, reménységet ébresztő és éltető ígéretet kapott az Úr választott népe! Mégis nehezen értették a prófétai üzenetet, mégis újra és újra azt kérdezték Istentől: „Miből láthatjuk, hogy szeretsz ... >>

"Apás szülés"
A betlehemi csodát ábrázoló festményeken – természetesen – a gyermek Jézus és édesanyja, Mária kerül a középpontba. Így van ez Hugo van der Goes képén is (Pásztorok imádása), aki azonban odafestette a háttérbe, a bal sarokba József ... >>

Hívásunk van!
Mennyei hívásunk van, csak a módszer meg ne zavarjon. A hívó fél – a mindenség Ura, a mi Atyánk – annyira szeretne elérni minket, hogy mindenféle változatot kitalált konok szívünk megszólítására. Hív játékosan, gyermekeit gyermekded ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Istenünk, akit egyszülött Fiad szavára mennyei Atyának szólíthatunk, köszönjük neked, hogy ma is szóltál hozzánk igéd által. Krisztus Urunk születésének ünnepe előtt könyörgünk, vigyázz ránk a karácsonyi készülődés forgatagában. Őrizd meg ... >>

Oratio oecumenica
Velünk vagy, Urunk! Add, hogy mindennél jobban érezhessük, hogy megjelent üdvözítő kegyelmed a mi számunkra és az egész világ számára! Az öröm, a békesség és a szeretet ne csak ma határozza meg éltünket! Mozdíts meg bennünket, hogy valóban az ... >>

Oratio oecumenica
Mennyei Atyánk! Ahogy telik az idő, egyre kevésbé értjük a karácsony üzenetét. A gyerekeket még magával ragadja a meleg családi otthon, a szülői szeretetben való elrejtettség érzése. A kirakatok talmi ragyogásában kimondatlanul is a te örök ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Minek az ünnepe a karácsony?
„Lehet, hogy különös dolog, de bevallom: félek a karácsonytól. Félek tőle, mert mire odáig jut a család, hogy szenteste meggyújtjuk a gyertyákat, már halálosan fáradt vagyok. Az egész december stresszel van tele, rohanásban telik el. A takarítás, főzés, bevásárlás gondja mind rám szakad. Persze mellette dolgozom, a munkahelyemen is teljesítenem kell. A karácsony lelki tartalmát már régen nem tudtam átélni. Ha sikerült is eljutni a templomba, biztos, hogy a karácsonyfa körül összeveszett a család. Mit tegyek, hogy az idén ünnepünk lehessen?” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem (december 19-től)
Új nap - új kegyelem (december 26-tól)
Liturgikus sarok
Mennyből jövök most hozzátok...
Élő víz
Advent, szeretet
Heti útravaló
Heti útravaló
Boldogságok az isteni boldogmondások margójára (Mt 5,1-2)
Egyházunk egy-két hete
Rejtőzködő adventi kincsek
Alberti "bővelkedések"
Egyházfegyelem
Püspöklátogatás
Keresztutak
Szlovák püspök Pesten
Tisztelet és méltóság az idősellátásban
A Szentföld várja a keresztény zarándokokat
"Otthon-szeretet" szolgálat
III. országos ökumenikus véradás
Testvérkapcsolatok a határon túl
Evangélikusok
Newton paróka nélkül
Járosi Andor
Lenyűgözött és felkarolt
A házsongárdi temetőpadon
e-világ
Küldjünk képeslapot interneten!
Keresztény szemmel
Mikor lesz végre karácsony?
"A szeretet nagyon nagy dolog"
Üzenet itthonról
Vétkeztünk! Ments meg!
Állandó várakozásban
Az adventről
Szent Miklós nyomában
Karácsony vigíliája 1944-ben
Az igazi szeretet
A hét témája
Adventi beszélgetés D. Szebik Imrével, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökével
Légy!
Üzenet Akárkinek
Adventi beszélgetés Adorjáni Dezső Zoltánnal, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspökével
evél&levél
Kedves Beatrix!
Tisztelt Szerkesztőség!
Tisztelt Főszerkesztő Úr!
Kedves nagytiszteletű Szőkéné Bakay Beatrix lelkész asszony és tisztelt Olvasók!
Teremtés és evolúció
Kedves kritikus Olvasóim!
Karácsony és teremtés
A tudomány felfedezi Istent
Idézet
A közelmúlt krónikája
Kreatív advent a múzeumban
"Behálózva"
Lelkészakadémia - avagy jó bornak is kell a cégér
Vallások a média tükrében
Jókai Anna Kelenföldön
A gömöri magyarság múltjának megőrzéséért
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Azarel és én
A korondi fazekasság értékei a Vármegye Galériában
Száznégy pravoszláv ikon
Zsedényi Lilla ikonkiállítása
Capriccio térben és időben
Chagall és a Biblia üzenete
"Én őt szolgálom - az egyetlen teremtőt"
Jászlak és betlehemek
A karácsonyi üveggömbök története
A vasárnap igéje
Zárkózottság helyett mindent szétfeszítő öröm
"Az aprókat áldd meg itt és mindenütt!" Lk 18,17
"Apás szülés"
Hívásunk van!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Minek az ünnepe a karácsony?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 51

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster