Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 33 - Hegyalja fesztivál

A hét témája

Hegyalja fesztivál

Július 13–17.

A tokaj-rakamazi Tisza kempingben évek óta megrendezett Hegyalja fesztiválon idén második alkalommal vett részt a Közös Pont Ökumenikus Ifjúsági Misszió. Talán sokaknak kérdéses lehet, hogy a jó boráról és szeszélyes időjárásáról híres Hegyalján, ahova ezekben a napokban a generációk teljes palettája jár szórakozni, fel- és elszabadulni vagy másképpen levetkőzni a társadalmi erkölcsök rögzült határait, milyen módon és céllal, milyen lehetőségekkel vesznek részt a magyarországi egyházak képviselői.

Mennyi értelme van kimenni a koncertről koncertre vándorló (örök)ifjak közé? Mennyi értelme van belemenni olyan párbeszédekbe, melyek úgy peregnek le, mint a hegyoldalról az eső? Megvalósulhat-e találkozás „egyház” és „világ” között, abban az értelemben, ahogyan a kereszténység ezt évszázadok folyamán áhította, és célként zászlajára tűzte?

A találkozás megvalósulhat, és meg is valósul két különböző szálon: a missziós tevékenységen belül és kívül. Megvalósul a sokszínűségben létező magyarországi egyházak (a római, illetve görög katolikus, a református és az evangélikus egyház) együttműködésében, amikor az azonos alapokon álló, de eltérő tanítású és tradíciójú felekezetek képviselői együtt élik át, hogy a különbözőség nem dominálhat az összetartozás felett.

Találkozásukra a fesztivált megelőzően három alkalomból – hétvégéből – álló felkészítés- és képzéssorozat ad lehetőséget. Amellett, hogy a felkészülésnek komoly részét képezi a lelkigondozási alapismeretek elsajátítása, a jelenkori szubkultúrák és szellemi irányzatok tanulmányozása, és a „terepen” adódó helyzeteknek szituációs gyakorlatok formájában történő feldolgozása – ha lehet, a képzésnek még fontosabb alkotóeleme egymás személyes megismerése, a tanításbeli, liturgiai, szokás- és mentalitásbeli különbségek meglátása és -láttatása, annak a befogadásnak az ölelésében, ahol ez a vegyes kis csapat is lehet egy.

Ez a belső felkészülés alapozza meg azt a nyitott egyházi közösséget, amely alkalmas lehet a kívülről érkezőket is befogadni, elfogadni, hogy megvalósuljanak azok a találkozások, melyek által az egyház újra képessé válhat megszólítani a keresztény tanításhoz vagy az intézményrendszerhez nem kötődő, kereső embereket, illetve az egyházban csalódottakat. Hogy a kereszténység képes legyen igazi arcát mutatni, és az ember egzisztenciális kérdéseire adott válaszaival fontossá váljon a mai ember számára. Az egyház talán végre nem (csak) intézmény lesz, amely – a kívülállóknak – érthetetlen tradíciót, élhetetlen kisközösségi kultúrát őriz, hanem befogadó közeggé válik, amely lelki-szellemi értékeivel nagymértékben képes javítani a hozzá kapcsolódók életminőségét.

A találkozás megvalósulhat „egyház” és „világ” között, de csak mint ember és ember között. A Közös Pontban nem a megváltoztatás a cél, hanem a jelenlét, a megszólíthatóság, a találkozás. A találkozás, mikor láthatjuk: szubkultúráktól, lelkiállapottól, ideológiáktól, határoktól és minden különbözőségtől függetlenül létünk alapja egy.

A fesztivál befejezése után – és ez jelezheti a munka sikerét is – a fáradtság ellenére feltöltődve indulhattunk haza. Reménységünk szerint a hozzánk betérőkkel együtt.

A Közös Pont Ökumenikus Ifjúsági Misszió Hegyalja fesztiválon végzett munkájának megszervezéséért az Ökumenikus Ifjúsági Irodának (ÖKI) és a Miskolci Ökumenikus Egyetemi Lelkészségnek, az anyagi háttér biztosításáért pedig egyházainknak és az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanácsnak mondunk köszönetet.

Buday Barnabás írása nyomán