EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 33

33. szám – 2005/08/14

   Szentháromság ünnepe után 12. vasárnap

Napról napra

Új nap – új kegyelem

Vasárnap
Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. ApCsel 2,32 (Ézs 43,10; Mk 7,31–37; ApCsel 9,1–9/10–20/; Zsolt 19) Csodálatos ... >>

Liturgikus sarok

Misszió tradicionális formákkal és „lelkes”, új tartalommal
A misszió „szakembere” és az istentisztelet tudományának lelkes művelője Pásztor János református lelkész és teológiai tanár. Az istentisztelet és a misszió összefügéseit taglaló sorozatunk elképzelhetetlen az ő írása nélkül. (H. K.) >>

Élő víz

A sátán jós(ágos) arca
„Hogyan segíthetik a bűnügyek felderítését a jóslatok?” – erre a kérdésre kereste a választ egy televíziós ismeretterjesztő műsor a minap. A kérdés attól válik hihetetlenül érdekfeszítővé, hogy már a témafelvetés alapján oly színben tűnhet fel a jóslás „tudománya”, mintha az a társadalom javát szolgálná. A társadalom java pedig ugyebár – szent. >>

Régi agyagedény is rejthet nagy kincseket
Nemrég megjelent egy újságcikk Londonban, amelynek hatására Anglia majd minden lakosa megvizsgálta öreg cserépedényeit és serpenyőit. Az alábbi eset késztette erre az újságolvasókat. >>

Heti útravaló
A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. (Ézs 42,3) >>

Egyházunk egy-két hete

A Lélek tengere és az Úr matrózai
A 18. század második felében épült bényei evangélikus templomban augusztus 7-én egyháztörténeti esemény tanúi lehettek az összegyűlt hívek: ebben a gyülekezetben első alkalommal avattak lelkészt. Sághy Katát D. Szebik Imre, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke ordinálta. Az ünnepi istentisztelet szolgálatában dr. Szentpétery Péter, az Evangélikus Hittudományi Egyetem docense, valamint id. Cselovszky Ferenc, korábbi bényei lelkész segédkezett. A helyi gyülekezettel együtt ünnepeltek az Ágfalváról érkezett hívek is; férje, Sághy Balázs lelkész jelenleg itt végzi szolgálatát. >>

Fészekrakás Sárszentlőrincen
Egy évvel ezelőtt a sárszentlőrinci parókiát életveszélyesnek minősítették, ezért lebontásra ítélték a szakemberek. Hosszas tanakodás után megszületett a döntés: új „fészket” kell rakni a piciny, Tolna megyei faluban. A célkitűzés az volt, hogy az új épület ne csak a lelkész családjának adjon otthont, hanem a lelkészi hivatalnak is, illetve legyen alkalmas a gyülekezeti alkalmak megrendezésére. Egy tanév leforgása alatt a lebontott épület helyén felépült az új, L alakú épületegyüttes, amelyért az elmúlt vasárnap adtak hálát az egybegyűltek. >>

„Györkönyben most ért véget a II. világháború”
„A harangok igénybevételére vonatkozó miniszteri rendelkezést fájdalmas érzéssel közlöm (…). Hazánk súlyos áldozatokat kíván gyülekezeteinktől. Harangjaink búcsúzó kondulás után alászállnak a templomtoronyból, hogy más formában nemzetünk védelmét szolgálják” – szólt a györkönyi evangélikus egyházközségnek is címzett püspöki körlevél a II. világháború alatt. Az utasítást végrehajtva 1944 tavaszán a györkönyiek a templom négy harangjából kettőt leszereltek, és a mélybe vetettek. A múlt vasárnap óta azonban ismét négy harang hívogatja az evangélikus híveket Isten házába a Tolna megyei községben. „Györkönyben most ért véget a II. világháború” – állapította meg Gáncs Péter püspök a harangszentelő, ünnepi istentiszteleten. >>

Keresztutak

Szellemi karbantartás és egyházi megújulás
Augusztusban sajátos képet mutatnak az iskolák. A legtöbb helyen festőállványok, vödrök és letakart bútorok között lehet csak bejutni az épületbe. Ilyenkor kerülhet ugyanis sor az évi karbantartásra: festésre, mázolásra, kisebb-nagyobb javításokra. De nemcsak az épületek legszükségesebb felújítására van szükség, hanem az oktatók szellemi karbantartására is. Ennek jegyében szerveznek nyáridőben sok szakmai konferenciát és továbbképzést, az óvodáktól az egyetemekig. Az újszövetséget kutató szakemberek egész világot behálózó szakmai szervezete a Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS) – magyarul az Újszövetségi Tanulmányok Társasága – immár hat évtizede minden nyáron nagyszabású kongresszust rendez. A jubileumi 60. tanácskozásra a reformáció egyik jelentős városában, a németországi Halléban került sor. >>

Augusztus 20-tól Szent István Rádió
Az öt éve indult egri Magyar Katolikus Rádió augusztus 20-tól Szent István Rádió néven működik tovább. A névváltoztatás nem a cégér átfestését jelenti, hanem a fél évtizedes következetes munka megkoronázása s a jövő kihívásainak bátor vállalása. >>

Evangélikusok

Isten kezébe helyezett gyülekezet
A komlói evangélikusok az önállósodás útjára léptek: augusztus 15-től helyben lakó lelkész, Kocsik Mónika látja el a szolgálatokat. Az újdonsült komlói lelkipásztort 2000-ben avatták lelkésszé; előbb Pécsen, majd 2002 őszétől Bonyhádon szolgált segédlelkészként. Kocsik Mónikát új szolgálatának megkezdése alkalmából kérdeztük a terveiről, reményeiről és félelmeiről. >>

„Csak” János bácsi
Az alábbi írás a nemrégiben zajlott Művészetek Völgye fesztivál Völgyfutár című lapjának július 31-i számában volt olvasható; Kiss János néhai evangélikus lelkésznek állít emléket. >>

e-világ

Az ECEN üzenete Európa egyházainak és gyülekezeteinek
Világszerte működnek olyan egyházi szervezetek, amelyek fontos feladatuknak tekintik a környezet védelmét. Sajnos keveset hallunk róluk, mert munkájukat általában csendben, a saját házuk táján végzik. Holott ezek az intézmények sokrétű tevékenységet folytatnak; ezek közé tartozik a híveknek az aktuális környezeti problémákról való tájékoztatása, az ifjúság ökológiai szemléletű nevelése, a törvényhozás befolyásolása, a politikusokkal való párbeszéd kezdeményezése. >>

Keresztény szemmel

Esküvő – mennyibe kerül?
Esküvői csúcsszezonban a frekventáltabb helyeken épült budapesti templomokban talán alig akad olyan szombat, amelynek délutánján ne állna az oltár elé egy-két pár. >>

Egy hatodéves lelkészjelölt naplójából
Rendezgetem a dolgaimat – könyveim dobozban várják a költözést; egy kép felidéz bennem egy életutat; egy plüssállatka eszembe juttatja azokat, akiktől kaptam, és azt a napot, amikor először fogtam a kezembe. A naplómat lapozgatva megelevenedik az elmúlt év sok-sok emléke és néhány állomás egy hatodéves lelkészjelölt útján. >>

A hét témája

Újra Közös Pont
Evangélikus egyházunk lelkészei és fiataljai közül többen már évek óta végeznek missziói szolgálatot különböző nyári ifjúsági fesztiválokon és találkozókon. >>

EFOTT, Velence
Az Ökumenikus Ifjúsági Iroda szervezésében létrejött és a Sziget fesztiválon 2000 óta jelen lévő Közös Pont sátor munkacsoportja a kezdeményezés sikerén felbuzdulva egyéb ifjúsági rendezvényeken és fesztiválokon is igyekszik felállítani a három nagy történelmi egyház ifjúságának közös, ökumenikus célkitűzéseit reprezentáló, Közös Pont nevű sátrát. A magyar katolikus, református és evangélikus egyház fiataljai ismét új helyen jelentek meg. Legutóbb Velencén, az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóján (EFOTT), a Civil Faluban verték fel az ökumenikus ifjúsági misszió immár jelképesnek számító sátrát. >>

Hegyalja fesztivál
A tokaj-rakamazi Tisza kempingben évek óta megrendezett Hegyalja fesztiválon idén második alkalommal vett részt a Közös Pont Ökumenikus Ifjúsági Misszió. Talán sokaknak kérdéses lehet, hogy a jó boráról és szeszélyes időjárásáról híres Hegyalján, ahova ezekben a napokban a generációk teljes palettája jár szórakozni, fel- és elszabadulni vagy másképpen levetkőzni a társadalmi erkölcsök rögzült határait, milyen módon és céllal, milyen lehetőségekkel vesznek részt a magyarországi egyházak képviselői. >>

Sziget fesztivál
A történelmi egyházak az idén hatodik alkalommal vesznek részt az óbudai Hajógyári-szigeten zajló Sziget fesztiválon. Az Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány szervezésében működő Közös Pont sátor negyvennégy fővel szolgál majd a rendezvényen. A fiatalok négy felekezet – a katolikus, a református, az evangélikus és a baptista – tagjai. >>

Kérdések között
„Ez még csak az előhalál. Szerencsére sok előhalál van a valódira való felkészülésig, az ember élete folyamán többször érzi, hogy se útja, se jövője, se ereje nincs már, minden befejeződött, kész, igazán szép volt Istentől, hogy ezt a módszeres szoktatást a nagy záráshoz kitalálta. A végleges, a záró meglepően könnyen lefolyik majd, mosolyogva halsz meg, kezet rázol az elmúlással, és az utolsó mozdulattal becsukod a könyvet. Akkorra már annyi katasztrófát átéltél, annyi vért vesztettél, annyit féltél, sírtál, próbálkoztál hiába, hogy alig marad szegény halálnak valamije, amit elrabolhat tőled, csak a bőrödet viheti, a csomagolópapírt, amibe Isten pakolt a születéssel. Légy bátor, minden előhalál csak erősít, mikor földre rogysz.” >>

Mese
Hol volt, hol nem volt. Talán igaz sem volt. Túl az Óperenciás tengeren. Túl az Üveghegyen. Valahol a jótékony meszszeségben, élt – többek között – két fiatal. Egy fiú és egy lány. Találkoztak egyszer, kétszer, majd nagyon sokszor. Beszélgettek, mosolyogtak, nevetgéltek, szerettek, egymásba. Úgy szólt az ige: jóban, bajban, egészségben, betegségben. Boldogan bólogattak, halkan mondták: igen. >>

Máskor…
Minden vasárnap a megszokott helyemre ülök: a harmadik padsor szélére. Mellettem, előttem senki sem ül, ott csak a gyászoló vagy éppen örvendező családtagok foglalnak helyet. >>

Semmit sem tehettünk értük!
Meghalt egy csecsemő. Talán háromhetes. Nem sír föl többé éjszaka, nem termeli a sárga pelenkákat, nem kér enni óránként, nem fél a sötétben. Nem riasztják a zajok. Holtfáradt édesanyja nem tudja többé felkölteni. Semmit sem tehettünk érte. >>

Rengeteg kereszt között
A városka széle már falu, józan, földszintes házak vigyázzák a mezőket. Sima a Sárköz, mint az asztal, messzire látnak az első ablakok. Valamikor a kis nadrágszíjbirtokot tartották szemmel, ami nem volt messze a háztól. Ma nem sok dolguk van, csak nézelődnek a nagyvilágba, és összerezdülnek, ha egy teherautó eldübörög mellettük. >>

evél&levél

…ne taceremus!
Azaz ne hallgassunk akkor se, ha nehéz szólni, és nincs mód mindent apróra kifejteni! >>

A közelmúlt krónikája

Beiktatták az új elnököt
Az új köztársasági elnök, dr. Sólyom László augusztus 5-én foglalta el hivatalát. >>

Barlangok a Bibliában
Mint turista szenvedélyesen járom a hegyeket és – ha lehetőségem adódik rá – a barlangokat is. Mint keresztény rendszeresen olvasom a Bibliát. Miként túrázni, a Bibliát olvasni is többféleképpen lehet. Ha az ember a Bibliát mint „keresztény turista” vagy „turista keresztény” olvassa, megdöbbenve tapasztalja, hogy milyen gyakran – több mint hatszázszor – fordulnak elő benne hegyek mint egy-egy történés színhelyei. Barlangok lényegesen ritkábban említtetnek. Az alábbiakban ezekről lesz szó. >>

Országos fúvóstábor Kismányokon
A Tolna megyei Kismányokon álló evangélikus ifjúsági ház minden nyáron több tábornak is helyet ad, így immár tizennegyedik alkalommal rendezték itt meg az evangélikusok országos fúvóstáborát. A tíznapos programon közel negyvenen vettek részt, a szakmai munkát Johann Attila irányította, a tábor lelkésze Kertész Géza volt. A táborban a fiatalok belekóstoltak a közös zenélésbe; egyházi muzsika tanulásával mélyítették el tudásukat. A napi áhítatok és fúvóspróbák mellett természetesen sportolni és kirándulni is maradt idejük. >>

Szakmai presztízs: a lelkészek az élbolyban
Németországban a lelkészi hivatás továbbra is a legmegbecsültebb szakmák közé tartozik – derül ki abból a vizsgálatból, amelyet a Bodensee melletti Allensbachban működő Demoszkópiai Intézet készített. >>

Vatikáni vélemény Harry Potterről
A Kultúra Pápai Tanácsának konzulense, Peter Fleetwood óvatosságra int a számos sajtóorgánumban napvilágot látott téves információkkal kapcsolatban, amelyek szerint a Vatikán veszélyesnek tünteti fel a Harry Potter-könyveket. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Nem apostoli tanítás az, amelyik Krisztusról nem ejt szót, még ha Szent Péter vagy Szent Pál tanítaná is. Ellenben mindaz, ami Krisztust hirdeti, apostoli tanítás, még ha Júdás, Annás, Pilátus vagy Heródes szájából származnék is.” >>

Kultúrkörök

A Continental Singers Monoron
Tavalyi fellépése után idén újra Monoron koncertezett a Nemzetközi Continental Singers együttes. Az augusztus 5-i rendezvényt ezúttal is Selmeczi Lajos Péter, a helyi evangélikus gyülekezet lelkésze szervezte meg. >>

Családfakutató lelkész
A Hartai Evangélikus Egyház története 1723–2003 címmel látott napvilágot Halasi László hartai evangélikus lelkész könyve a gyülekezet rég- és közelmúltjáról. Bár a kiadvány egy ideje már hozzáférhető, úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne magától a szerzőtől kérni tájékoztatást a kötettel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, illetve a kutatómunka folytatásának tekinthető aktualitásokról. >>

Holta után is prédikál
Nemrégiben került ki a nyomdából H. Németh István Emberek Jézus körül című gyűjteményes kötete a szekszárdi Babits Kiadó gondozásában. A kötet írásainak műfaja nehezen határozható meg. Régen így mondtuk: az egyházi szépirodalom terméke. Nem járunk messze az igazságtól, ha szépirodalmi formában megfogalmazott igehirdetéseknek nevezzük őket: az írásokban egy évtizedeken át szolgáló lelkipásztor kétévi némaság után újra prédikál. >>

A vasárnap igéje

Igazságunk Istenben van!
Korunk embere hajlamos úgy gondolni Istenre, mint aki statikus Mindenható, aki a hétköznapi ügyek felett áll, aki trónusán ülve szemléli a lenti világot, akinek mennyei országa teljes mértékben különbözik földi életterünktől. Ő fent, mi lent. Ebből pedig arra a következtetésre jutunk, hogy valami „teljesítményre” kell törekednünk, amelynek gyümölcseként átléphetjük a két világ határát, és kapcsolatba kerülhetünk Istennel. >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Szentháromság egy igaz Isten, köszönjük, hogy bizalommal vihetjük eléd könyörgésünket abban a hitben, hogy meghallgatod. Könyörgünk az egész világért. Adj minden népnek emberhez méltó életet, hogy ne kelljen senkinek kiszolgáltatottságban, félelemben, létbizonytalanságban, üldöztetésben élnie! Azok mindennapi kenyeréért könyörgünk, akik sohasem kérik tőled. Adj a vezetőknek bölcsességet, hogy mindent a rájuk bízottak javára tegyenek, és felelősen döntsenek a környezet megóvása érdekében! >>

EvÉlet - Lelki segély

Jézus Krisztus műve
„Kedves lelkésznő! Isten a szívemre helyezte, hogy mentsem meg egy kedves ismerősömet a kárhozattól. Művelt, jó szándékú családanya az illető, aki Jézust csodatévő prófétának ismeri csupán. Nem hiszi el, hogy ő Isten Fia, és nem érti, hogy miért ment a keresztre, miért nem mentette meg magát a kínhaláltól. Tudom, hogy milliószor elhangzott már az arról szóló magyarázat a szószékekről, hogy kicsoda Jézus, de aki nem jár templomba, nem hallhatja. Az én hitem, bizonyságtételem nem győzte meg az ismerősömet. Kérem, írjon Krisztusról, talán a cikk megragadja őt!” >>

Szószóró

„Ha megtelik szívem aggodalommal…”
Bizonyára te is voltál már szomorú, előfordult, hogy tele voltál aggodalommal. Nem tudtad, mi lesz holnap, vagy hogy miként fog megoldódni egy bizonyos probléma vagy épp a jövőd. Lehet, hogy most is bánt valami, ami miatt szomorú vagy és aggódsz. Mindez hozzátartozik emberi életünkhöz. De mégsem mondhatjuk, hogy természetes, hiszen Isten nem szomorkodásra teremtett bennünket, hanem arra, hogy bátran, bizalommal telve, optimistán lépjünk előre. >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Misszió tradicionális formákkal és „lelkes”, új tartalommal
Élő víz
A sátán jós(ágos) arca
Régi agyagedény is rejthet nagy kincseket
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A Lélek tengere és az Úr matrózai
Fészekrakás Sárszentlőrincen
„Györkönyben most ért véget a II. világháború”
Keresztutak
Szellemi karbantartás és egyházi megújulás
Augusztus 20-tól Szent István Rádió
Evangélikusok
Isten kezébe helyezett gyülekezet
„Csak” János bácsi
e-világ
Az ECEN üzenete Európa egyházainak és gyülekezeteinek
Keresztény szemmel
Esküvő – mennyibe kerül?
Egy hatodéves lelkészjelölt naplójából
A hét témája
Újra Közös Pont
EFOTT, Velence
Hegyalja fesztivál
Sziget fesztivál
Kérdések között
Mese
Máskor…
Semmit sem tehettünk értük!
Rengeteg kereszt között
evél&levél
…ne taceremus!
A közelmúlt krónikája
Beiktatták az új elnököt
Barlangok a Bibliában
Országos fúvóstábor Kismányokon
Szakmai presztízs: a lelkészek az élbolyban
Vatikáni vélemény Harry Potterről
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A Continental Singers Monoron
Családfakutató lelkész
Holta után is prédikál
A vasárnap igéje
Igazságunk Istenben van!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Jézus Krisztus műve
Szószóró
„Ha megtelik szívem aggodalommal…”
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 33

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster