Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 45 - Három a püspökjelölt

Egyházunk egy-két hete

Bence Imre – Dr. Fabiny Tamás – Széll Bulcsú

Három a püspökjelölt

Presbiteri ülés és közgyűlés az Északi Egyházkerületben

Az Északi Egyházkerület 2005. őszi kerületi presbiteri ülését és közgyűlését október 26-án a budahegyvidéki evangélikus templomban tartották. Délelőtt, a tizenkilenc fős presbitérium ülésén elhangzott D. Szebik Imre püspöki beszámolója és Benczúr László felügyelői tájékoztatója, illetve elfogadták az Északi Egyházkerület 2006. évi programtervezetét. A testület megvitatta az északkeleti országrészben található Tállya–Abaújszántó–Sátoraljaújhely–Tokaj Missziói Egyházközség (Zempléni misszió) megalakításának a feltételeit és az egyházmegyében elfoglalt jogállását. A közgyűlés legjelentősebb eseménye a 2005. november 20-ai püspökválasztás jelöltlistájának a véglegesítése és jóváhagyása volt.

A tanácskozás délután az egyházkerületi közgyűléssel folytatódott, ahol Szebik Imre fél évre visszatekintő tájékoztatójában két témát járt körül. Egyrészt arról beszélt, hogy az állam – ezen belül is az Egészségügyi, illetve az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma – és az egyházak között kínos feszültség alakult ki, az állami szervek részéről ugyanis hiányzik a tárgyalás, az egyeztetés készsége. Az egyházak nyitottak a kommunikációra a közös szociális és oktatási, hitéleti ügyek előmozdításának, igazságos finanszírozásának az érdekében. A kerület vezetője másrészt elmondta, hogy ez év advent 1. vasárnapjától a lelkészeknek alternatív lehetőségük nyílik arra, hogy a három püspök által fél éven keresztül bemutatott, a Luther-kabáton viselt stólát a presbitérium beleegyezésével a liturgikus öltözék részeként magukra ölthessék.

Felügyelői beszámolójában Benczúr László az Északi Egyházkerületben esedékes püspökválasztás jó rendjének betartására és imádságos készülésre kérte a jelenlévőket. Az egyházkerület felügyelője utalt arra: szomorú tapasztalat, hogy a személyi jövedelemadó egyházunk számára felajánlható 1%-ából befolyó összeg meglehetősen szerény, s felhívta a figyelmet a gyülekezeti beruházások felelősségteljesebb átgondolására, illetve a szegényebb gyülekezetek segítésének a lehetőségére is.

Benczúr László örömmel említette ugyanakkor a kerületben tartott evangélizációk nagy látogatottságát, mindenkit buzdítva és hívogatva a november 12-én tartandó budavári kerületi napra. Ezt követően a közgyűlés egyhangúlag megszavazta a Tállya–Abaújszántó–Sátoraljaújhely–Tokaj Missziói Egyházközség megalakulását és a Borsod-Hevesi Egyházmegyéhez történő csatolását. (A Zempléni misszió hatalmas kiterjedésű területen húzódik; gyülekezeteiben két évtizeden át a nyíregyházi egyházközségek látták el a szolgálatot. A Zempléni misszió gondozását, a gyülekezetépítésnek és a közösségek létrehívásának a szolgálatát jelenleg László Milán segédlelkész végzi.)

A közgyűlés legjelentősebb eseménye a november 20-ai püspökválasztás jelöltlistájának a véglegesítése és jóváhagyása volt. A püspök személyére vonatkozó jelölések összegzését a jelölőbizottság elnöke, Bozorády Zoltán püspökhelyettes ismertette. Az Északi Egyházkerület területén (Hajdú-Szabolcsi, Borsod-Hevesi, Nógrádi, Észak-Pest Megyei, Dél-Pest Megyei és Budai Egyházmegye) nyolcvan, jelölésre és szavazásra jogosult gyülekezet javaslatából hatvannyolc érkezett be összesen huszonhat jelöltre. A püspöki tisztségre való jelölést hárman vállalták: dr. Fabiny Tamás (ő negyvenhét gyülekezet jelölőlistáján szerepelt), Bence Imre (húsz jelöléssel) és Széll Bulcsú (három jelöléssel).

A három püspökjelölt bemutatkozása 2005. november 16-án, szerdán 17-től 19 óráig tart majd a budahegyvidéki evangélikus templomban.

HHO

Regionális hozzárendelés: Északi Evangélikus Egyházkerület