EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 45

45. szám – 2005/11/06

   Szentháromság ünnepe után 24. vasárnap

Napról napra

Új nap – új kegyelem

Vasárnap
A te ígéreted és szándékod szerint vitted véghez mindezeket a hatalmas dolgokat. 2Sám 7,21 (ApCsel 3,18; Lk 17,20–24/25–30/; Róm 14,7–9; Zsolt 110) Lassan vége az egyházi esztendőnek ... >>

Liturgikus sarok

Ami régi
Az Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv megjelenésének időpontjáig visszaszámláló sorozatunkban nemcsak az a kérdés izgalmas, hogy mi az, ami megújult, vagy új anyagként került be az „új Agendába”, hanem az is, hogy mi az, ami régi. Ez utóbbiakat próbáljuk meg jelen írásunkban csokorba gyűjteni. >>

Élő víz

Szorult helyzetben
Megdöbbenve hallottam a hírekben, hogy a napokban több kamion is beszorult a Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út felüljárói alá. Jelentősen lelassult a haladás a főváros egyik forgalmas útszakaszán – azért, mert néhány sofőr figyelmen kívül hagyta a magasságkorlátozásra vonatkozó figyelmeztetést. >>

Heti útravaló
Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja! (2Kor 6,2) >>

Egyházunk egy-két hete

Áll az encsi evangélikusok temploma
Amikor négy évtizeddel ezelőtt Péter Jenő megkezdte lelkészi szolgálatát Fancsalon, a közeli Encsen mindössze öt evangélikus élt. Ám a Miskolctól negyven kilométerre lévő, dinamikusan fejlődő, időközben városi rangot kapott település sok hűséges egyháztagot is vonzott a környékről, és az encsi „szórvány” a múlt század végén saját istentiszteleti-bibliaórai helyet igényelt. Egészen pontosan 1997 egyik böjti istentisztelete után vetődött fel a közösségben a templomépítés gondolata. Ekkor százkét evangélikus írta alá az erről szóló szándéknyilatkozatot. >>

„Az élőket hívogatja…”
Hács kis zsákfalu a somogyi dombok között; az itt lakó evangélikusok száma nem éri el a száz főt. A maroknyi kis közösség tagjai október utolsó szombatján renovált templomukért és az új harangért adtak hálát. A szentelések szolgálatát Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke végezte. >>

Három a püspökjelölt
Az Északi Egyházkerület 2005. őszi kerületi presbiteri ülését és közgyűlését október 26-án a budahegyvidéki evangélikus templomban tartották. Délelőtt, a tizenkilenc fős presbitérium ülésén elhangzott D. Szebik Imre püspöki beszámolója és Benczúr László felügyelői tájékoztatója, illetve elfogadták az Északi Egyházkerület 2006. évi programtervezetét. A testület megvitatta az északkeleti országrészben található Tállya–Abaújszántó–Sátoraljaújhely–Tokaj Missziói Egyházközség (Zempléni misszió) megalakításának a feltételeit és az egyházmegyében elfoglalt jogállását. A közgyűlés legjelentősebb eseménye a 2005. november 20-ai püspökválasztás jelöltlistájának a véglegesítése és jóváhagyása volt. >>

Életre kelt múlt
Megszokta az ember, hogy minden esztendőben október 31-én, reformáció napján emlékezünk. Visszatekintünk és emlékezünk evangélikusként – talán kicsit büszkén is –, hogy ez elsősorban mégiscsak a mi ünnepünk, hiszen Luther volt az, és nem valaki más, aki kiszegezte 95 tételét ezen a napon a wittenbergi vártemplom kapujára. Természetesen ünnepelünk azonban közösen is: református, baptista, egyszóval protestáns testvéreinkkel együtt tisztelgünk e napokban az előttünk járt reformátorok emléke előtt. (Erről az együtt ünneplésről, együttműködésről szól az országos protestáns napok igen gazdag programja is.) Végül ünneplünk helyi szinten. Ezt tette a soltvadkerti evangélikus gyülekezet is. >>

Keresztutak

Az asztali áldás „újraélesztése”
Kis kártyák forgalmazásával kívánják Németországban „új életre kelteni” az asztali áldást. >>

Diplomataként is az Úrral járni
„Sem Keletnek, sem Nyugatnak nem volt szolgája, hanem az élő Istené” – írta egy vezető amerikai napilap az 1961-ben – hivatalosan mindmáig tisztázatlan körülmények között – repülőgép-szerencsétlenséget szenvedett Dag Hammarskjöldről. Az idén több nemzetközi fórumon is megemlékeznek a bibliás hitű evangélikus svéd diplomatáról, aki a világszervezet második főtitkára volt; 1953-ban került az Egyesült Nemzetek Szervezetének élére. Az ENSZ fennállásának 60. és Magyarország ENSZ-tagságának 50. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi konferencián október 28-án a Magyar ENSZ Társaság is megemlékezett személyéről a Magyar Tudományos Akadémián. Hetilapunk erre az eseményre nem kapott meghívót, annál nagyobb örömmel vettünk viszont részt a Német Ajkú Református Egyházközség Hold utcai templomában október 26-án tartott Hammarskjöld-esten. >>

Méltó könyv az egykori ENSZ-főtitkárról
Száz évvel ezelőtt született Dag Hammarskjöld, az Egyesült Nemzetek Szervezetének második főtitkára. Az évforduló alkalmából jelent meg az Isten diplomatája – A 100 éve született Dag Hammarskjöld titkos naplójáról című kötet dr. Békefy Lajos református lelkész, publicista tollából. A könyv áttekinti a politikus életútját, szól családi gyökereiről, lelkiségéről, baráti kapcsolatairól, levelezéséről. Erénye, hogy nemcsak Hammarskjöldről, hanem Hammaskjöldtől is idéz: az olvasó megtalálja benne a politikus Vägmärken (Útjelző) címmel 1963-ban megjelent naplójának 131 gondolatát, imádságait, meditációs anyagát. A szerző ezeket egy zarándokút lelki dokumentumának nevezi. >>

„Kelen-földiek”
A Budapest-Kelenföldi Evangélikus és a Budapest-Kelenföldi Református Egyházközség közös szervezésében október 24. és 28. között reformációi megemlékezéssel egybekötött evangélizációs hetet tartottak a kelenföldi református templomban. >>

e-világ

E-pontos tapasztalataink
Egy kis település életében mindig nagy esemény, ha valamilyen fejlesztés történik. A Nemescsó–Meszlen–Acsád–Kőszegdoroszlói Társult Egyházközség 2004 pünkösdjén hozott létre egy e-Magyarország-pontot. Az azóta eltelt időszak tapasztalatai alapján a következő gondolatok fogalmazhatóak meg a nemescsói nyilvános internetállomással kapcsolatban. >>

Keresztény szemmel

Reformáció ünnepe után – advent előtt
Pár éve csak annak, hogy az Országgyűlés munkaszüneti nappá nyilvánította november elsejét, „mindenszentek napját”. Egy nappal korábban mi, protestánsok a reformáció napját ünnepeljük, majd másnap a temetők csendjében halottainkra emlékezünk. A körülöttünk lévő s mindennapjainkban is tapasztalható globalizált világunkban ilyenkor furcsa pogány hagyományok is könnyen életre kelnek. Ezért is jó, hogy éppen e napokban még nagyobb erővel szólalhat meg köreinkben – s remélhetőleg köreinken túl is – az evangélium minket minden emberi gyarlóságunkból és emberfeletti fogságunkból kiszabadító, élő hangja. >>

A hét témája

95 tétel, 95 program Debrecenben
Ha a települést el is ütötték attól, hogy 2010-ben az „Európa kulturális fővárosa” címet viselhesse, a patinás Arany Bika szálló szobáiban elhelyezett tájékoztató füzet a Debrecennel kapcsolatos tudnivalók élén tünteti fel, hogy „a város az európai protestantizmus egyik fellegvára”. A kálvinista Rómaként is emlegetett megyeszékhely lakói számára mindez magától értetődő. A helybelieknél talán ezért tulajdonítottak nagyobb jelentőséget a távolabbról érkezettek annak, hogy október 28–30. között itt rendezték meg – hagyományteremtő céllal – az első kulturális fesztivált 95 tétel, 95 program a reformáció ünnepén címmel. >>

A reformáció ünnepének „előestéje”
„Menj, és nézd meg, hogy jól vannak-e testvéreid…” (1Móz 37,14) – ez a bibliai ige volt a mottója idén az országos protestáns napok rendezvénysorozatának. A hagyományosnak immár joggal nevezhető protestáns kulturális estet október 30-án, vasárnap 17 órakor tartották meg a „szokott helyszínen”, a Budapest Kongresszusi Központban. A telt házas, színvonalas együttléten református, evangélikus, baptista és metodista hívek testvéri közösségben adtak együtt hálát az egyház Urának, Krisztusnak – a reformációért. >>

Október 31.
Az egyháznak megújulásra van szüksége! Kilencvenöt tételével erre hívta fel a figyelmet Luther Márton 1517. október 31-én. Ezen a napon szerte a világon erre emlékeznek és emlékeztetnek a „reformált felekezetekhez” tartozók. Hazánkban a protestáns napok országos rendezvénysorozatát rekeszti be október utolsó napján egy közös emlékünnepély. A jeles alkalmat az idén a Magyarországi Metodista Egyház budapesti központjában tartották. >>

Női nyitány
Aki október elején kezébe vette az ez évi országos protestáns napok rendezvénysorozatának programját ismertető füzetet, annak bizonyára feltűnt a címül választott, jól ismert mondat, mellyel Jákób küldte Józsefet testvéreihez: „Menj, és nézd meg, hogy jól vannak-e testvéreid…” (1Móz 37,14b) Többször elolvasva ezt az igei mottót, fel kellett fedezni mélységes aktualitását. Az evangélikus Konfirmációi káté ezt egyszerűen így mondja: „Isten egymásra bízott bennünket.” Az október 15-e és 31-e között megrendezett programsorozat alkalmai sokfelől megközelítve, gazdagon kibontva ezt a témakört boncolgatta, mélyítette el, tárta elénk igei, kulturális, zenei sokszínűségében. >>

Erdélyben (is) együtt…
Az idén először ünnepelték meg „összehangoltan” a reformáció emléknapját Erdély reformátusai és evangélikusai. Sepsiszentgyörgyön a két felekezet temploma, illetőleg a Székely Mikó Kollégium díszterme szolgált az alkalmak helyszínéül. Az eseményre az osztrák evangélikus egyházból is érkeztek vendégek. >>

evél&levél

Összetartozás – nem csak eskütétellel…
Az életnek van vesztesége és van nyeresége. Nyeresége az egyházközösségen belüli összetartozás. Összetartozni a gyülekezettel, a lelkésszel, az óvodában élő gyermek- és felnőttközösséggel… Ez a tizenöt éves soltvadkerti evangélikus óvoda legnagyobb értéke. Az összetartozás nemcsak években mérhető, hanem mérhető a szívekben is… mert mindenki annyit ér, amennyit visz a szívben, a lélekben és az elmében. Így kerülhetett sor október 16-án a tíz órai istentisztelet keretében hét óvodapedagógus, egy pedagógiai asszisztens, egy gazdasági vezető és három dajka eskütételére a százhatvannyolc éves soltvadkerti evangélikus templomban. Káposzta Lajos esperes megáldotta az esküt tevőket, és valamennyiüknek személyre szóló bibliai igét és emléklapot adott át. >>

Megtámadott a megtámadott
Minden bizonnyal többen lesznek, akik ezt az irományt olvasva a Szentírás szavával kérdezik: „Hát már Saul is a próféták között van?” (1Sám 19,24) Nehezen hihető, hogy egy, a keresztről vallást tevő cikk „önként és ... >>

A közelmúlt krónikája

A mustármag és az újonnan felépült drezdai templom
Lélekemelő. 2005. október 30-án számomra nagyon helyén volt ez a jelző. Ezt a napot Európa egyik legnagyobb közszolgálati televíziója, a ZDF arra szánta, hogy különböző műsorokban beszámoljon a drezdai evangélikus Frauenkirche (Miasszonyunk-templom) újjáépítéséről és felszenteléséről. Már a beharangozó híradásokból, újságcikkekből is sejteni lehetett, hogy történelmi jelentőségű lesz ez az esemény. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„A halál valóban olyan borzalmas rossz – amint megfigyelhetjük –, hogy sokan még az előbb említett összes bajokkal együtt is inkább vállalnák az életet, mintsem hogy zavartalan élet után egyszer meghaljanak.” >>

Kultúrkörök

Jubál
Fergeteges hangulatú könnyűzenei rendezvényen vehettek részt mindazok, akik október 30-án Gödöllőre látogattak. >>

Egy nap a reformátorral
Az 1993-ban alapított, berlini székhelyű s nem csupán az NDK, hanem Közép-, Kelet- és Dél-Európa egyes államainak és egyházainak a kapcsolatát is vizsgáló Institut für vergleichende Staat-Kirche-Forschung (ISKF) és a berlini magyar kulturális intézet, a Collegium Hungaricum közös szervezésű „Luther-napján” ismerkedhettek az érdeklődők a filmtörténet fontosabb, Luther életét és tevékenységét feldolgozó alkotásaival. Az október 29-én megrendezett, délelőtt 11-től este 11-ig tartó maratoni filmnap „időutazása” 2003-ban kezdődött és 1927-ben fejeződött be; a legfrisebb film Eric Till alkotása, a legrégebbi pedig Hans Kyser Luther – a német reformáció filmje című némafilmje volt. >>

Háborúban békességben
Budapest II. világháborús ostroma alatt, 1944–45 telén harminc gyermekotthon nyújtott menedéket – a Nemzetközi Vöröskereszt védnöksége alatt, Sztehlo Gábor evangélikus lelkész irányításával – az üldözöttek gyermekeinek. Ezek egyike volt a Rózsadombon, a Bogár utca 29. alatt működő intézmény. Az otthon pedagógiai vezetője, „Éva néni” – ma Bartosné Stiasny Éva – háborús viszontagságaiknak és csodás megmenekülésüknek a lejegyzésével tanúskodik Isten gondviselő kegyelméről. A Háborúban békességben – A Bogár utcai gyermekotthon lakóinak csodás megmenekülése című könyv bemutatója október 27-én volt a Budapest-Deák Téri Evangélikus Gimnázium dísztermében. >>

A 200. tanév Bonyhádon
A reformációi hét keretében jubileumi programsorozat vette kezdetét a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban október 27-én. Az intézménynek ugyanis a jelenlegi a kétszázadik tanéve. A bicentenáriumi megemlékezés nyitánya a Vörösmarty Mihály Általános Művelődési Központban tartott díszünnepség volt. >>

A bonyhádi gimnázium története
– 1806 őszén megkezdődött a tanítás a Tolna megyei Sárszentlőrincen az evangélikus kisgimnázium első osztályában – 1831-től kezdve két tanéven át az iskola tanulója volt Petőfi Sándor – 1870-ben az algimnáziumot ... >>

Egy család a nagy családért
„A zene átível a határokon, és most egy család a magyarság nagy családjáért muzsikál” – mondta Győri Gábor esperes, a pestszentlőrinci gyülekezet lelkésze az október 23-án tartott zenés áhítat kezdetén, melyen a Bálint család öt tagja hangszerekkel, egy pedig Isten igéjével szolgált. >>

A vasárnap igéje

Nem vétkeink szerint!
Teljesítménycentrikus, rohanó világunkban feltárul előttünk egy csodálatos kép. Ha akarjuk, gyönyörködhetünk benne, és boldoggá teheti életünket. Ha bezárjuk előtte szívünket és szemünket, akkor gyötrődünk és rohanunk tovább. >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Dicsőítünk téged, Istenünk, aki a bűnt büntető, de bennünket, bűnösöket mérhetetlenül szerető Isten vagy! Köszönjük, hogy bár feltartóztathatatlanul közeledik az ítélet, de a mi számunkra még lehetővé tetted a menekülést. Áldunk téged, Úr Jézus ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Mennyei boldogság, avagy mit fogunk csinálni odafönt?
„Kedves tisztelendő néni! Szerintem olyan csodálatos ez a világ! Amikor bibliaórán a mennyországról hallok, nehezen tudom elképzelni, hogy csodálatosabb lehet nála. Ha nem lesz nap és hold, sem tenger, sem virágok, akkor nem lehet annyira szép. Ráadásul az az érzésem, hogy unalmas is lesz. Nem nézhetünk tévét, még suli sem lesz, és sportolni sem lehet. Az jó lesz, hogy nem lesz betegség meg halál, mert az szörnyű dolog. De egyébként miért vágynak annyira a mennyországba az emberek?” >>

Szószóró

Népszerű boszorkányság
Sokféle kritika kering a világhálón a Potter-jelenségről. Vannak, akik szitkokat szórnak rá, mivel egyenesen undorítónak érzik a történet néhány szakaszát. Például az egyik szereplőt az átok gyomron találja, s marokszám köpi a meztelen csigát. Halálhörgés, oszló test bűze, egy csuklyás idegen egy tetem vérét szürcsöli – régen ilyesmi nem fordult elő a mesékben… Aztán vannak, akik a kritikusokat kritizálják, mivel szerintük a könyv jó, „eteti magát, nem lehet letenni”, végül pedig azt tanácsolják, hogy ne olvassunk a Harry Potterről, hanem inkább olvassuk Harry Pottert! >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Ami régi
Élő víz
Szorult helyzetben
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Áll az encsi evangélikusok temploma
„Az élőket hívogatja…”
Három a püspökjelölt
Életre kelt múlt
Keresztutak
Az asztali áldás „újraélesztése”
Diplomataként is az Úrral járni
Méltó könyv az egykori ENSZ-főtitkárról
„Kelen-földiek”
e-világ
E-pontos tapasztalataink
Keresztény szemmel
Reformáció ünnepe után – advent előtt
A hét témája
95 tétel, 95 program Debrecenben
A reformáció ünnepének „előestéje”
Október 31.
Női nyitány
Erdélyben (is) együtt…
evél&levél
Összetartozás – nem csak eskütétellel…
Megtámadott a megtámadott
A közelmúlt krónikája
A mustármag és az újonnan felépült drezdai templom
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Jubál
Egy nap a reformátorral
Háborúban békességben
A 200. tanév Bonyhádon
A bonyhádi gimnázium története
Egy család a nagy családért
A vasárnap igéje
Nem vétkeink szerint!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Mennyei boldogság, avagy mit fogunk csinálni odafönt?
Szószóró
Népszerű boszorkányság
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 45

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster