Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 47 - Szentelés szlovákul

Egyházunk egy-két hete

Szentelés szlovákul

Mintegy fél évig tartó építkezés végére került pont november 12-én, szombat délelőtt a budapesti Szlovák Ajkú Evangélikus Egyházközségben, ahol Wilma Kucharek-Drobena, a mintegy harminc gyülekezetet számláló amerikai szlovák evangélikus egyház püspöke (képünkön) szentelte fel a gyülekezet új közösségi helyiségét.

Az építkezés körülbelül négy és fél millió forintos költségét bel- és külföldi forrásokból gyűjtötték össze. Az új teremben kétnyelvű istentisztelettel kezdődött meg a szolgálat. Isten igéje Mk 1,15 alapján hangzott: „Betelt az idő… térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”

A presbitérium a hét minden estéjére tervez programot, remélve, hogy ezáltal még több ember kapcsolódik majd be a gyülekezeti életbe. (Egyébként már az új helyiség takarítása is mozgósított olyanokat, akik előzőleg semmilyen gyülekezeti alkalmon nem vettek részt…) A vezetőség egyházmegyei szintű alkalmakat is tervez evangélikus gyülekezeteink egymással való megismertetése céljából.

Az ünnepi istentisztelet után a presbiterek szeretetvendégségre hívták a megjelenteket.

Szpisák Attila

Regionális hozzárendelés: Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség