EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 47

47. szám – 2005/11/20

   Szentháromság ünnep után utolsó (örök élet) vasárnap

Napról napra

Új nap – új kegyelem

Vasárnap
Jézus így szólt a tanítványokhoz: „Miért alusztok? Keljetek fel, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!” Lk 22,46 (Zsolt 57,4b; Mt 25,1–13; Jel 21,1–7; Zsolt 46) Jézus a ... >>

Liturgikus sarok

„Nullverzió”
Elérkeztünk a Liturgikus sarok Visszaszámlálás felcímű sorozatának utolsó részéhez. Reménységünk szerint a lap következő számában már arról adhatunk hírt, hogy megérkezett, hogy kezünkbe került az Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv. Mielőtt kézbe vesszük, egy tényt még tisztáznunk kell: a most megjelenő kötet még nem a végleges változat, hanem az úgynevezett „nullverzió”. >>

Élő víz

Jézus listája
Az egyik országos napilap néhány hete nyilvánosságra hozta egy reprezentatív felmérés eredményeit. A kísérletben felnőtt magyar állampolgároknak hatvan ismert „személyiséget” kellett fénykép alapján azonosítaniuk. A megkérdezettek közül a legtöbben Jézust ismerték fel, így a lap őt – az ismert musical címe után – a hírben szupersztárnak nevezte. >>

Vallásos, de egyházellenes?!
Felkiáltójeles kérdésfelvetésünk természetesen nem vicc; sőt ennek bizony a fele se tréfa! Engem is nagyon megdöbbentett, hogy vannak olyan (mostoha)testvéreink, akik a „vallásos, de egyházellenes” irányzathoz tartoznak. Magát a kifejezést már többször is hallottam, legutóbb egy kávéházban: egy főiskolás lány azonosult az egyházon kívüli vallásos élet újfajta „hitvallásával” (bár én inkább szimplán „vadhajtásnak” nevezném). >>

Heti útravaló
Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. (Lk 12,35) >>

Egyházunk egy-két hete

Nem csak a tudományra fokuszáltak
Egy „magyar tudós társaság” megalapítására ajánlotta fel birtokainak egyévi jövedelmét – hatvanezer forintot – 1825. november 3-án a pozsonyi országgyűlésen gróf Széchenyi István. Ennek emlékére a magyar kormány – a Magyar Tudományos Akadémia kezdeményezésére – 1997-ben november 3-át a magyar tudomány napjává nyilvánította. A kezdetben egynapos megemlékezés idővel többhetes sorozattá bővült; az idei évtől hivatalosan már a magyar tudomány ünnepéről beszélhetünk. Ennek jegyében hazánkban október 24. és december 2. között csaknem félszáz tudományos rendezvényt szerveznek. Ezek sorába illeszkedett az Evangélikus Hittudományi Egyetemen november 8-án tartott ünnepi ülés. Ekkor vette át oklevelét a teológia rektorától, dr. Szabó Lajostól az intézmény két új díszdoktora: Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, valamint Keveházi László nyugalmazott evangélikus lelkész, teológiai előadó. >>

Északiak egyházkerületi napja
„Jöjjetek hát, gyermekek, szülők, nagyszülők és egyedül élő testvéreink! Érezzük minél többen a találkozás örömét” – volt olvasható az Északi Egyházkerület idei kerületi napjának szórólapján. A programsorozatot november 12-én rendezték meg a budai Várban Vegyetek Szentlelket címmel. E napon a nyolcvan gyülekezetet magába foglaló egyházkerület számos egyházközségéből érkezett mintegy négyszáz hívőnek volt lelki hajléka a Bécsi kapu téri evangélikus templom és három „világi” helyszín. >>

Lendületben a MEK
A formálódó szervezet, a Magyar Evangélikus Konferencia célja: az anyaországban, a Kárpát-medencében, valamint az európai és a tengerentúli diaszpórában élő magyar evangélikusok hitbeli, lelki és nemzeti egységének kifejezése, erősítése. A cél felé vezető út egyik lépése volt a konferencia intézőbizottságának múlt héten tartott összejövetele. >>

Iktatás hatvan év után
Utoljára hatvan esztendővel ezelőtt volt a mostanihoz hasonló ünnepe a kötcsei gyülekezetnek. 1945-ben iktatták ugyanis a Somogy megyei gyülekezet ez idáig utolsó lelkipásztorát. Lengyel Henriett személyében azonban november 12-én újra parókus lelkészt iktatott be Szemerei János, a Somogy-Zalai Egyházmegye esperese. Az 1730-ban alakult egyházközségben mostanáig harminc igehirdető szolgált, a parókus lelkészek száma tizenhárom volt. >>

Az iparváros kihívása
A diósgyőri vár szomszédságában több mint száz éve épült az evangélikus templom. Az iparvárosi környezetben működő keresztény közösségek és lelki vezetőik számára egészen másfajta kihívást jelent az evangélium hirdetése, mint az ország többi részén. A nyíregyházi származású Molnár József tízéves oroszlányi lelkészi szolgálat után érkezett a Diósgyőri és a Diósgyőr-Vasgyári Evangélikus Egyházközségbe, hogy folytassa a tavaly elhunyt Veczán Pál esperes munkáját. Iktatása november 13-án volt. >>

Szentelés szlovákul
Mintegy fél évig tartó építkezés végére került pont november 12-én, szombat délelőtt a budapesti Szlovák Ajkú Evangélikus Egyházközségben, ahol Wilma Kucharek-Drobena, a mintegy harminc gyülekezetet számláló amerikai szlovák evangélikus egyház püspöke (képünkön) szentelte fel a gyülekezet új közösségi helyiségét. >>

Négy hálaadás egy toronysüveg alatt
A Balaton-felvidéki Dörgicsén három evangélikus templom is tanúskodik az ősök hitéről. Közülük kettő nemrégiben megújult. Felújították a balatonakali gyülekezeti házat is. November 13-án ezért adott hálát a szép számmal összesereglett gyülekezet. >>

Ünnepi megemlékezés a „csodák földjén”
Zala megye északnyugati részén, Zalaegerszegtől délnyugatra, a dimbes-dombos, erdős Belső-Göcsej kies vidékén, ahol a Cserta és a Salomfa-patak találkozik, van egy kis evangélikus sziget: Barlahida. A faluról két emberöltővel ezelőtt még minden hazai evangélikus tudott, hiszen 1935-ben ott, a „csodák földjén” található Barlahidán épült fel a „csudatemplom”, „az ország temploma”. Napjainkban csak az idősebbek emlékezhetnek rá. >>

Szentesi felújítás
A száz éve felszentelt szentesi templom részleges felújításáért adott hálát november 13-án, vasárnap délelőtt a gyülekezet. Aszószéken Gáncs Péter püspök. (Az egyházkerület lelkészi vezetője délután a tiszaföldvári gyülekezetben is szolgált.) >>

Terror, hit, biztonság
Terror, hit, biztonság címmel Gorka Sebestyén, a Fejlődő Demokrácia és Nemzetközi Biztonsági Intézet ügyvezető igazgatója tartott előadást vasárnap este a Deák téren az Asztali beszélgetések című sorozat vendégeként. A nagyszámú érdeklődő olyan információkhoz jutott, amelyeket a világi médiától nem kapna meg: előítéletektől mentes, objektív tájékoztatásban részesült a mai terrorizmusról. >>

Keresztutak

Harmincéves a protestáns új fordítású Biblia
A Magyar Bibliatársulat Alapítvány (MBTA) november 7–8-án ünnepségsorozatot rendezett a protestáns új fordítású Biblia megjelenésének harmincadik és revíziójának tizenötödik évfordulója alkalmából. A program több helyszínen zajlott: a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerületének budapesti központjában található Ráday Könyvtár olvasótermében, a Biblia Múzeumban, valamint a Magyar Bibliatársulat székházában. >>

Mit gondol Isten a szexről?
Minden arra járónak feltűnhetett az elmúlt hétvégén, hogy a debreceni Főnix Csarnok körül parkoló gépkocsik többségén ott virít a keresztény halszimbólum. Közel hatezer nő érkezett a kétnapos konferenciára a cívisvárosba az ország minden részéből, illetve – ötszázan közülük – határainkon túlról. A résztvevők egyharmada a harmincöt év alattiak korcsoportját képviselte. Valamennyien azért gyűltek össze, hogy megvitassák, miként éljék meg Istennek tetsző módon női mivoltukat, beleértve életük intim szféráját is, avagy megtudják: mit gondol Isten a szexről? >>

Példának okáért…
Népszerű a katolikus iskolákat támogató Sulivonal: októberben több mint tizenegyezren tárcsázták a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által indított emelt díjas telefonszámot. Az MKPK szerint az egyházi oktatási intézmények az utóbbi időben – a jogtalan költségvetési elvonások következtében – súlyos anyagi helyzetbe kerültek, már-már fennmaradásuk is veszélyben van. „A Sulivonal a pillanatnyi nehézségek enyhítésére szolgál” – mondotta Veres András püspök, aki szeretné, ha mind többen élnének ezzel az újszerű adományozási móddal. >>

Evangélikusok

Nincs tökéletes fordítás
Dr. Simon Crisp készségesen, örömmel fogadta lapunk megkeresését. A beszélgetés elején elárulta, hogy most jár először Magyarországon, és nagyon tetszik neki Budapest. Munkája révén igen sokat utazik: Európa és a kontinensen átnyúló mediterrán térség is „hozzá tartozik”. A bibliafordítást az egyik legizgalmasabb munkának tartja; egyrészt azért, mert hivatásszerűen, naponta foglalkozhat a Szentírással, másrészt mert emberekkel való foglalkozást is jelent: kapcsolatot a Biblia olvasóival. >>

e-világ

Evangélikus név- és címtár
Egyházunk név- és címtára már évek óta elérhető az interneten széles körű lekérdezhetőséggel, gyakori frissítésekkel, három nyelven. Az internetes névtár mögött egy folyamatosan fejlesztett adatbázis áll. Ebből az adatbázisból készül évente az ... >>

Keresztény szemmel

Élemedett félelem
Van valahol egy – közelebbről meg nem nevezendő – kisváros. A kisvárosban nem régen (bizonyára ünnepélyes körülmények közepette) átadtak egy elegáns, modern, ízléses szociális otthont. Mivel idős embereknek szánták, pillanatok alatt meg is telt koros rászorultakkal, özvegyen maradt magányosokkal. Mintegy hatvan fő találhatja meg otthonát az építészetileg kifogástalan épület szobáiban. A testi táplálékkal is minden rendben, és a bizalmat elnyerő orvosok is bármikor benyithatnak pácienseikhez. >>

A hét témája

V. Evangélikus Médiaműhely
Sohasem titkoltuk, hogy a szerkesztőségünk által megálmodott Evangélikus Médiaműhely megszervezésében „önző szempontok” is szerepet játszanak. Az egyházi médiamunkát végzők és az iránta érdeklődők számára hirdetett – továbbképzés jellegű – programtól a kezdeteitől azt reméltük, hogy az Evangélikus Élet szerzőinek táborát is segít gyarapítani… A MEE Sajtóbizottságának támogatásával november 10–13. között tartott, immár ötödik műhely megrendezésének híre ismét vonzott jó néhány új résztvevőt, de jóleső érzéssel nyugtázhattuk azt is, hogy a visszatérő „műhelymunkások” többségét már lapunk munkatársaként üdvözölhettük. A testvéregyházak képviselőit is hívogató szakmai program előkészítésébe a Protestáns Újságírók Szövetsége (PRÚSZ) is bekapcsolódott, önzésünk már csak ezért sem fajult odáig, hogy kizárólag az írott sajtó iránt érdeklődőket lássuk el munícióval. >>

Lengyel Anna az „emberséges” rádiózás kulisszatitkairól
Az Egy csepp emberség című műsor reggelente két percben, fél hét után két perccel a Kossuth rádió hullámhosszán hallható. Útravaló, szellemi-lelki táplálék, szubjektív vallomások értékes emberektől – Koltai Gergely gyönyörű zenéjével, figyelmet parancsoló szignáljával. A műsor szerkesztője Lengyel Anna. Az ötödik Evangélikus Médiaműhely nyitóprogramján végre betekinthettem a kulisszák mögé. Mindenekelőtt megtudhattam, hogy a műsor „háttérszerkesztője” Lengyel Anna férje, Rados Péter. >>

Önvallomás
Az ötödik médiaműhelyen nyomon követhettem legújabb kéziratom útját; a lap tervezőszerkesztője a szemem láttára tördelte be az Élő víz rovatba a Jézus listája című, erre az alkalomra elküldött „pályamunkámat”. A vetítővásznon láthattam, hogyan telnek meg az e heti Evangélikus Élet üres oldalai. >>

„Belerángatták”
Jánosi Vali a Budapest-Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban tanít, és időnként publikál is az Evangélikus Életben. Sajnálta, hogy csak késve érkezett a médiaműhelyre, és nem hallhatta Lengyel Anna beszámolóját az Egy csepp emberség kulisszatitkairól. Viszont kissé kockázatosnak találta, hogy péntek este együtt szerkesztettük az e heti lapszámot, ám még az is megeshet vele, hogy nem fogja fel olyan nagy tragédiának. >>

Pluszt adott a PRÚSZ
Béres L. Attilát vonzotta Szárszó, az ötödik Evangélikus Médiaműhely. A kálvinista Rómában szerzett teológiai diploma, valamint huszonhat éves újságírói, szerkesztői gyakorlat hozta el őt a protestáns újságírók összejövetelére. Örült annak, hogy régi ismerős kollégákkal is találkozott, hogy a műhely szervezői maguk közé tartozóként fogadták. >>

Lelkileg is töltekezett
Állandó jókedv, széles mosoly, zenetudás – megannyi tulajdonság, melyek László Jenő Csaba személyiségével szerves egységet alkotnak. Az e sorokat papírra vető szobatárs nem átallott néhány személyes vallomást lejegyezni az Evangélikus Élet méltán népszerű cikkírójától. >>

Teológus a tévénemzedékből
A műhelymunkában másodszor részt vevő Nagy Gábor másodéves evangélikus teológus bevallása szerint nemet mond mindarra, amit ki akarnak kényszeríteni tőle. Az ötödik médiaműhelyre a (meg)tagadás kapcsán a 95 tétel című filmet hozta, melynek az elkészítésében maga is közreműködött. Az úgynevezett „tévénemzedékhez” tartozik. Korán rácsodálkozott a számítástechnika vívmányaira. A médiumok iránti érdeklődését mutatja az is, hogy szakirányú technikumot végzett. Egyetemi tanulmányainak kezdete óta aktív és lelkes „jelenlevője” a médiaszemináriumoknak. >>

Fontossági sorrend
– Mennyiben más a protestáns médiaműhely, mint a kommunikációs főiskolai szemináriumok? – tettem föl a kérdést Vitális Juditnak. >>

Nyitottan…
Beszélgetőpartnerem Köpe Lídia elsőéves teológushallgató volt, aki az ifjúság lendületével érkezett a régi műhelymunkások közé; nem szegte kedvét a csípős őszi idő sem. >>

A „válogatott” legifjabbja
Chladek Tibor negyedszer vett részt médiaműhelyen. Mint mondta, érdekes párhuzam mutatkozik a műhely résztvevői és egy focicsapat között. A legfiatalabb, tizennyolc esztendős „játékos” örül annak, hogy ezúttal is az „újságíró-válogatott” tagja lehetett. >>

Aki válaszol: Závodny Éva
– Harmadszor veszek részt a médiaműhelyen. Mindhárom a média más-más területére helyezte a hangsúlyt; az írott sajtóra, az internetre, a filmre. Hogy mi az, ami idevonz? Igen értékes embereket ismertem itt meg mind az előadók mind a résztevők személyében. Jó őket viszontlátni, tanulni tőlük. Tetszik a szakmájuk iránti elkötelezettségük és igényességük. Ez inspirál arra, hogy amit csinálok, azt a legjobban tegyem. >>

A hitélet hitelessége
– A médiaműhely szombati előadásának egyik kulcsmondata így hangzott: „De csodálatos!” Amikor az elmúlt pár napban fényképeket készítettél, éreztél valami hasonlót? – kérdeztem Solymos Tamástól. >>

Mozgóképpel hitvallani
Andriska János, a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola kommunikáció szakos hallgatója egy azok közül a fiatalok közül, akik úgy gondolják, hogy nem haszontalan és cikis dolog hívő életet élni. Ő tesz is valamit azért, hogy ezt reklámozza, népszerűsítse. >>

Gyarmati Gábor mérlegén
– Egy nagy multicég alkalmazottjaként időről időre részt kell venned vállalati továbbképzéseken, úgynevezett tréningeken. Hogyan tudnád összehasonlítani ezeket és a médiaműhelyt? >>

A szociológia szakos szemével
Czakó Kriszta „felnőtt fejjel”, január végén konfirmált. Már másodszor vesz részt a médiaműhelyen. >>

Zárszó helyett
Kiss Miklós lelkész-újságírótól – aki az Evangélikus Élet szerkesztőbizottságának tagjaként egyúttal „felügyelte” is a műhelymunkát – azt kérdeztem: van-e, s ha igen, milyen a jövője az Evangélikus Médiaműhelynek? >>

Káoszban
Néhány ezresért bárki megtudhatja, hogy „előző életében” kínai táncosnő, esetleg afrikai nőstény zebra volt-e. Emberek tucatjai pedig meg is fizetik az árát az efféle elemzéseknek. Mások karmájuk negatív hatásaitól próbálnak apró színes kövekkel megszabadulni. Középkori elődeik forgalmát megszégyenítve osztják a sorszámot a jelentkezőknek korunk boszorkányai, hogy aztán mindenféle tűket szurkáljanak a nem kedvelt embertársat jelképező viaszfigurákba. Egy lakótelepi ablakban szerelmi bontó- és kötőszolgáltatásokat ajánl egy üzletember, emelt díjas telefonszámok felhívásával pedig ráolvasást kérhetünk fájó testrészünkre. Mindeközben Krisztus evangéliumát a rációra hivatkozva a társadalom nagy része megveti; napjainkban népszerűbb a mágia, mint évszázadokkal ezelőtt. >>

Racionalitásban szenvedők
Általános félelem blokkolja a hithez vezető utat értelmiségi körökben. Tudósok, kutatók, egyetemi oktatók és hallgatók, mérnökök, tanárok (és még sokan mások) nem mernek valamiben egyszerűen csak hinni. Félelmüket erősíti, hogy napi munkájuk helyességét kifejezetten a „racionalitás” szemszögéből ellenőrzik. Azonban, ahogyan Einstein találóan mondta: „A tudomány poharából az első korty ateizmus, de a pohár alján ott az Isten…” >>

Kísértések közepette
Egyikünk sem mondhatja el, hogy legalább gondolatban ne vétkezett volna. Mégis saját élményünk lehet – ha nem is mindennap, de életünk legnagyobb részében –, hogy az istenfélők házán békesség és áldás van. Örülünk annak, ha a mi családunkról, a mi házasságunkról elmondhatjuk ezt. De sok, gondolatban, szóban, cselekedetben vagy mulasztásban elkövetett bűnnel elronthatjuk a házasságunkat – és talán másokét is. Mégis: minden megrekedt, csődbe jutott, zátonyra futott kapcsolat megújulhat! A keresztény házasságban élők reménysége: van egy olyan forrás, amely soha el nem apad, akkor sem, amikor az emberi „erőforrások”: a türelem, a békesség, a szeretet megfogyatkoznak. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Ha ő valamit ígér, biztosnak kell lenned abban, hogy meg tudja és meg akarja tartani ígéretét. Különben nem tarthatod őt sem igaznak, sem megbízhatónak. Ez pedig hitetlenség, merő istentelenség, a magasságos Isten tagadása.” >>

Kultúrkörök

A város első szellemi műhelye volt
Az egész tanéven át tartó rendezvénysorozat részeként emléktábla felállítására került sor november 11-én a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium aulájában. A megalapításának százötvenedik évfordulóját ünneplő intézményben az 1855 és 1948 között ott tanító pedagógusok nevét megörökítő emléktábla szentelését Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke végezte. >>

A krónikás
A közelmúltban szemet gyönyörködtető albumot adtak ki Balassagyarmaton. A nemes egyszerűséggel Réti Zoltán címet viselő kötet a nyolcvanon túli evangélikus festő életművéből nyújt át mintegy négyszáz gondosan válogatott művet az érdeklődőknek. >>

Egyházi kórusok találkozója Miskolcon
Tizenkettedszer rendezték meg az egyházi kórusok találkozóját Miskolcon. A négynapos rendezvényen tizenkilenc énekkar lép föl. A múlt heti találkozó első állomásán a miskolci belvárosi görög katolikus templom falai között csütörtök délután csendültek föl az egyházi dallamok. Az énekkarok telt ház előtt szerepeltek. >>

Egy cseppben az ember
Családias hangulatú összejövetelen mutatták be az érdeklődőknek az Egy cseppben az ember – Lengyel Anna leveleskönyve című, a Jaffa Kiadó gondozásában megjelent kötetet november 9-én a fasori gimnázium dísztermében. Házigazdaként először az iskola igazgatója, dr. Ódor László, majd a kötetet összeállító Rados Péter köszöntötte a szép számban megjelent érdeklődőket. Az eseményt neves művészek – Palya Bea, Illényi Katica és Levente Péter – fellépése tette színesebbé. A műsorvezető Feledi Balázs művészeti író volt. >>

„Csédekker”
Hordozható Európa címmel Cs. Szabó László-emlékkiállítás nyílt a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A tárlatot az író születésének századik évfordulóján, november 11-én nyitotta meg pályatársa, Sárközi Mátyás. A kiállítás folyamatosan vetít képeket Cs. Szabó László életéből. Idézetekkel mutatja be ironikus stílusát, kiforrott írói szemléletét. >>

A vasárnap igéje

Folytatása következik…
Az Ószövetség – ma szószékeinken elhangzó – utolsó mondatai nem hagynak kétséget afelől, hogy az üdvtörténetnek nincs vége: folytatása következik. Malakiás nem tudhatta, hogy Izrael szent iratainak a babiloni fogság idején elkészülő ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Mindenható Istenünk, mennyei édes Atyánk! Köszönjük neked, hogy a mai napon, az egyházi esztendő végén is megállítottál bennünket szent színed előtt, hogy igéd világosságában tekintsünk életünkre. Köszönjük, hogy nem hagysz bennünket magunkra bűneinkben, elesettségünkben és önmagunk körül forgó gondolatainkkal. Segíts újra rácsodálkoznunk, hogy nem érzéketlenül szemléled ezt a világot a maga nyomorúságával, egy-egy korban különösen is felgyülemlő gonoszságával, hanem atyai szíved belefájdult abba, amit ezen a földön látsz. Ezért Jézus Krisztusban eljöttél hozzánk, hogy elkészítsd a szabadulás útját. Emeld tekintetünket a Golgotára, ahol egyszülött Fiad szíve beleszakadt a bűn miatti szenvedésbe, és váltsághalála lett a világ megváltásának leghatalmasabb cselekedetévé. >>

EvÉlet - Lelki segély

Mindenáron aranyérem
„Tízéves fiúunokám öt éve versenyszerűen sportol. Már több bronz- és ezüstérem birtokosa. Szülei szerint azért nem ő a legsikeresebb a korosztályában, mert túlzottan visszahúzódó, nem eléggé kezdeményező típus, és kevés az önbizalma. Nemrégiben a gyerek szobájának a falát a saját fényképeivel, arcképeivel díszítették ki, és szinte beleszuggerálják, hogy mindenáron aranyérmesnek kell lennie. Szerintem ez a sajátkép-kultusz nem az önbizalmat, hanem az egoizmust erősíti benne. És győzni sem kell mindenkinek. Mivé lett a sport öröme? Nem veszélyes ez így?” >>

Szószóró

Őszi Stég
„Van, aki örül neki. / Van, aki észre sem veszi. / Van, aki észreveszi, de nem tud örülni neki. / Van, aki nem is tudja, hogy van, aki keresi, de képtelen meglátni. / Meglátni a tényt: a jó dolgok léteznek, itt vannak körülöttünk, bennünk. / Egyet épp a kezedben tartasz.” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
„Nullverzió”
Élő víz
Jézus listája
Vallásos, de egyházellenes?!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Nem csak a tudományra fokuszáltak
Északiak egyházkerületi napja
Lendületben a MEK
Iktatás hatvan év után
Az iparváros kihívása
Szentelés szlovákul
Négy hálaadás egy toronysüveg alatt
Ünnepi megemlékezés a „csodák földjén”
Szentesi felújítás
Terror, hit, biztonság
Keresztutak
Harmincéves a protestáns új fordítású Biblia
Mit gondol Isten a szexről?
Példának okáért…
Evangélikusok
Nincs tökéletes fordítás
e-világ
Evangélikus név- és címtár
Keresztény szemmel
Élemedett félelem
A hét témája
V. Evangélikus Médiaműhely
Lengyel Anna az „emberséges” rádiózás kulisszatitkairól
Önvallomás
„Belerángatták”
Pluszt adott a PRÚSZ
Lelkileg is töltekezett
Teológus a tévénemzedékből
Fontossági sorrend
Nyitottan…
A „válogatott” legifjabbja
Aki válaszol: Závodny Éva
A hitélet hitelessége
Mozgóképpel hitvallani
Gyarmati Gábor mérlegén
A szociológia szakos szemével
Zárszó helyett
Káoszban
Racionalitásban szenvedők
Kísértések közepette
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A város első szellemi műhelye volt
A krónikás
Egyházi kórusok találkozója Miskolcon
Egy cseppben az ember
„Csédekker”
A vasárnap igéje
Folytatása következik…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Mindenáron aranyérem
Szószóró
Őszi Stég
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 47

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster