Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 13 - Hogyan kezdjük a napot?

Élő víz

Hogyan kezdjük a napot?

Egy-egy napunk sorsa jórészt attól függ, hogy miként kezdjük. Ha reggel valami kellemetlenség ér bennünket, az el tudja rontani az egész napot. Énekeskönyvünk 96. éneke – „Mennynek, földnek teremtője…” – megtanít arra, miként kell nekivágnunk egy új napnak, hogy az valóban áldott legyen a számunkra.

Mindenekelőtt Isten dicsőítésével kell kezdeni a napot. Ez a nagy titok. Hálát kell adnunk Istennek, ahogyan énekünk 2. verse is mondja: „Hogy békével nyughattam, / Mára felvirradhattam.”

Amíg az ember fiatal és egészséges, addig természetesnek veszi, hogy jól alszik. Nincs gond, amely felzaklatja, nincs fájdalom, betegség, amely kínozza. Idősebb korban azonban jelentkeznek a bajok, és sokszor még éjjel is gyötörnek. Ilyenkor tanuljuk meg: nem természetes, hogy békében nyughatunk. Szüleink, nagyszüleink gyakran mesélik, milyen hálásak voltak háború idején, ha egy-egy éjszaka légiriadó nélkül, nyugodtan telt el.

Hálát kell adni a nyugodt éjszakáért. És mivel ezt magunktól nem akarjuk megtenni, figyelmeztet rá reggeli énekünk. Miért hálátlan az ember? Miért veszi természetesnek az életében mindazt, ami jó? Mert szívesen elfelejti, hogy hányszor fordult el Istentől, hányszor utasította el vezetését, és hányszor választotta inkább a maga útját. Ezért naponta indokolt a 3. vers kérése: „Múljék az éj sötétjével / Bűneimnek homálya, / És szívemet szent fényével / Lelked derítse, áldja; / Jézusomnak sebében / Legyen én reménységem!”

Ezután a szép reggeli ének után vessük fel a kérdést: hogyan tovább? Kezdődik a nap! Reggeli, gyerekek indítása az iskolába, a közlekedés idegtépő megpróbáltatásai… A munkahelyen egy kellemetlen telefon, egy kolléga, aki valamely mulasztásért engem hibáztat, váratlan megbízatások, amelyek áthúzzák a terveimet… És így tovább.

Igen. Napközben győzni kell. Legyőzni a világot – és főleg magamat. Rossz kedvet, félelmet, türelmetlenséget… Le kell győzni a fáradtságot, a reménytelenség kísértését és azt a téves gondolatot, hogy sehonnan se várhatok segítséget.

Mert a segítség készen van. Amikor reggel hálaadással kezdtem a napot, amikor dicsőítettem megtartó szeretetéért, akkor Isten felkínálta vezetését, őrzését az egész napomra. Sokan megtapasztalták és sokan elmondták már, hogy milyen csodálatos erőforrás Jézus ígérete: „Ne aggodalmaskodjatok…” „…mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.” (Mt 6,25.8; Károli fordítás)

Gáncs Aladár