EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 13

13. szám – 2006/03/26

   Böjt 4. vasárnapja (Laetare)

Napról napra

Új nap – új kegyelem

Vasárnap
Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne. 2Kor 5,21 (Ézs 53,12; Jn 12,20–26; 2Kor 1,3–7; Zsolt 53) A mai vasárnapnak, böjt 4. vasárnapjának ... >>

Liturgikus sarok

Krisztus-dicséret
A Liturgikus könyvben található két régi-új áhítatforma közül a múlt héten Luther könyörgése (a litánia) került elénk. Most, böjt 4. vasárnapi számunkban a Krisztus-dicséretet mutatjuk be. Laetare vasárnapja van, azaz a böjt lila-komor bűnbánati idején felcsendül az istentiszteletet meghatározó kezdőzsoltár keretverse: Örvendj, Jeruzsálem! Amikor Pál apostol az örömről beszél, mindig az Úrban való örömöt emlegeti: örüljetek az Úrban. A Krisztus-dicséret ezt az örömöt alapozza meg, hogy felszínes mondókák helyett mély bibliai igazságokat kimondó imádságunk és lelkigyakorlatunk lehessen egyéni elcsendesedésünkben éppen úgy, mint a közösségi áhítatok alkalmával. >>

Élő víz

Miskolc felkészült a püspökiktatásra
„Nagy megtiszteltetés a gyülekezetnek, hogy Miskolcon iktatják be szolgálatába dr. Fabiny Tamást, az Északi Egyházkerület új püspökét” – hangsúlyozta Sándor Frigyes helyi lelkész. A borsod-hevesi esperesnek és segítőinek, illetve Hafenscher Károlynak, az Országos Egyházi Iroda igazgatójának (az esemény fő koordinátorának) mintegy három hónapjuk volt az ünnepi alkalom előkészítésére. Egy héttel az ünnepi istentisztelet előtt annak próbáltunk utánajárni, hogy milyen feladatokkal kell (még) megbirkózniuk ahhoz, hogy március 25-ére minden a helyére kerüljön. >>

„Ültetési rend”
A püspökiktatás szervezői mintegy kétezer vendégre számítanak – az istentisztelet rendjét tartalmazó füzetből is ennyit nyomtatnak. A miskolci templom nem egészen ezer férőhelyes, a szomszédos evangélikus gimnáziumban azonban további 700-800 ... >>

A püspökiktatás helyszínének megközelítése
A Miskolc-Tiszai pályaudvarra érkezőket „Püspökiktatás” felirattal ellátott autóbuszok szállítják a helyszínre. Indulási idejük: 10 óra, illetve 10 óra 10 perc. A buszok a főbejárat elől indulnak. A templom az 1-es és 2-es villamossal is megközelíthető: a Tiszai pályaudvartól az ötödik, Városház elnevezésű megállónál kell leszállni, ahol a vendégeket Luther-rózsás kitűzőt viselő diákok segítik. >>

Hogyan kezdjük a napot?
Egy-egy napunk sorsa jórészt attól függ, hogy miként kezdjük. Ha reggel valami kellemetlenség ér bennünket, az el tudja rontani az egész napot. Énekeskönyvünk 96. éneke – „Mennynek, földnek teremtője…” – megtanít arra, miként kell nekivágnunk egy új napnak, hogy az valóban áldott legyen a számunkra. >>

Aki segített neki…
Lehet, hogy csak egy a bámészkodók közül, ráérősnek tűnő ember. Látszólag csupán „belecsöppent” a Jézus útját kísérő tömegbe. Sodródik az árral az emberek között, akiknek a látottakról formált véleménye erősen megosztott lehetett. Közülük ő az egyik: cirénei Simon. >>

Heti útravaló
Ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz. (Jn 12,24) >>

Élő víz
„Vedd kezedbe az életemet, és tégy vele, amit akarsz. Odaadom – nem utasítva vissza sem a nehéz, sem a kellemes dolgokat, amelyeket számomra rendeltél. Elég nekem a te dicsőséged. Minden, amit te terveztél, jó. Minden: szeretet. Az út, amelyet megnyitottál előttem, könnyű út, a magam útjának nehéz útjához képest, amely visszavisz Egyiptomba, a vályogtéglák közé… Engedd, hogy megnyugodjam a te akaratodban, és elcsendesedjem. Akkor a te örömöd fénye fogja átmelegíteni az életemet. Ennek a tüze ég majd a szívemben, és kisugárzik belőle a te dicsőségedre. Ez az, amiért élek. Ámen.” >>

Egyházunk egy-két hete

XV. országos hittanverseny
Tizennégy évvel ezelőtt indult útjára a Cserháti Péter által megálmodott országos evangélikus hittanverseny. A megmérettetés döntőjére az idén az elmúlt hét végén, március 17–18-án került sor Bonyhádon. A közel háromszáz versenyző és kísérőik a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium rendkívül otthonos kollégiumában kaptak szállást és ellátást; az intézmény falai között zajlott a (hit)építő vetélkedés is. >>

Kistormási (r)omlás
Amint erről a Tv2 Tények című műsora március 15-én tudósított, megsüllyedt a kistormási evangélikus templom tornya, a kis Tolna megyei település egyetlen temploma életveszélyessé vált. >>

Zsinatra hangoló
A zsinat a 15. ülésszakán elfogadta a 2005. évi törvénykönyvet, amely azóta az Evangélikus Közlöny különszámaként meg is jelent. A jelenleg folyó általános tisztújítás már e törvények szerint zajlik. >>

A XV. országos hittanverseny helyezettjei

Gyülekezeti csapatok
1–2. osztályosok 1. Deák téri gyülekezet: Kézdy Borbála, Marossy Hanna, Pintér Kristóf, Székely Szabolcs 2. Györköny: Binder Anna, Gerzsei Dániel, Horváth Cintia, Kövér ... >>

Luther Szövetség: évadnyitó előadás
>>

Keresztutak

ProChrist 2006
Változatos programmal ébreszteni-mélyíteni a Krisztusban való személyes hitet: ez a reménye-célja a március 20. óta hazánkban is ezreket vonzó európai ProChrist-evangélizációnak. A műholdas igehirdetés-sorozatot a müncheni olimpiai stadionból sugározzák 18.10 és 19.30 között, de közvetítésének időpontját a helyi ProChrist-alkalmakat szervező közösségek vezetői szabadon határozhatják meg. A legtöbb magyarországi helyszínen a jelenlévők élőben, egyenes adásban követhetik a programot, másutt korábban kezdenek, hogy előprogrammal – imádsággal, énekkel és így tovább – hangolódhassanak rá a résztvevők a televíziós evangélizációra. >>

„Nálatok atemplomok hidegek”
Kenyai misszionáriust látott vendégül az Evangélikus Külmissziói Egyesület március 20-án, a kelenföldi esték legutóbbi alkalmán. Njeri Wanaga szeptemberben érkezett hazánkba, hogy az úgynevezett önkéntes missziói program keretében egy teljes esztendőt töltsön Magyarországon. Miskolc mellett, Novajidrány református gyülekezetében foglalkozik a gyermekekkel hittanórákon, látogatja a beteg és idős híveket, legfőképpen pedig a falu roma lakosai közt szolgál. Hat hónap alatt remekül megtanulta nyelvünket, s ezért is élheti át örömmel, hogy Isten ebben a számára idegen környezetben használni tudja őt. >>

Három püspök – három téma
Három püspök, egy jövő címmel kerekasztal-beszélgetés nyitotta meg hétfőn a keresztény egyetemi napokat. A március 20-tól 25-ig tartó rendezvénysorozat programját a Keresztény Ökumenikus Diákegyesület (KÖD) és a keresztény történelmi egyházak egyetemi lelkészei állították össze. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán lezajlott „nyitány” vendége dr. Veres András római katolikus, dr. Szabó István református, valamint Gáncs Péter evangélikus püspök volt. A diskurzust Süveges Gergő televíziós műsorvezető-szerkesztő vezette. >>

Világi pályákon, de a hit útján
Az asszonyok nehezen áldozzák fel a szombat délelőttjüket. Ilyenkor kerül sor a hét végi takarításra, mosásra-főzésre. Az Evangélikus Nők Klubjának kéthavonta megrendezett alkalmaira éppen emiatt inkább azok szoktak eljönni, akik már felszabadultak efféle kötelezettségeik alól: gyermekeik kirepültek, nyugdíjasként hétközben is elvégezhetik a ház körüli teendőiket. A március 18-i délelőttön azonban másként történt. A megszokott létszám duplája, közel hatvan ember gyűlt össze az Üllői úti teremben. Ez alkalommal néhány férfi is eljött. Örömmel áldozták fel a délelőttjüket, és nem csalódtak. A két fiatal előadónak – dr. Szabó Cecília orvosnak és Galli Tamás számítástechnikai mérnöknek – a hitről, hivatásról tett vallomása felüdítette, reménységgel töltötte meg a hallgatóság szívét. >>

Megalakult a TEKIOE
A négy történelmi egyház fenntartásában működő közoktatási intézmények vezetői 2006. február 16-án megalapították szakmai és érdekvédelmi szervezetüket, a Történelmi Egyházak Közoktatási Intézményvezetőinek Országos Egyesületét (TEKIOE). >>

Evangélikusok

Böjti csend és közéleti felelősség
A címben szereplő szavak, tudom, csak gondolataimban kapcsolódnak össze, szerves, tartalmi kapcsolatot keresni közöttük nincs értelme. Az egyidejűség miatt kerültek mégis egymás mellé. Mert ezekben a böjti hetekben lett hangsúlyossá bennem az első, egyházi és társadalmi közéletünk sajátos párhuzamos feladatai és jelenségei miatt pedig a másik. Remélem, nem lesz hiábavaló, ha megosztom gondolataimat olvasóinkkal. >>

Hazakerült egy ’48-as evangélikus honvédtiszt hagyatéka
Az idei március idusa kivételes eseménnyel gazdagította a magyar kultúrát. A Petőfi Irodalmi Múzeum az 1848–49-es forradalom és szabadságharc nyitánya évfordulójának előestéjén, március 14-én vehette át egy evangélikus honvédtiszt, Kozlay Jenő irathagyatékát a szabadságharcos leszármazottainak jóvoltából. >>

Hagyományápolás és a jövő építése Bonyhádon
Két évvel ezelőtt egyházunk Péterfy Sándorról elnevezett oktatási díjának átvétele szolgáltatta az apropót ahhoz, hogy munkatársunk felkeresse a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium igazgatóját. Az idén pedig állami kitüntetéssel, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével ismerték el Ónodi Szabolcs pedagógiai tevékenységét. A Tolna megyei evangélikus középiskola vezetőjét ebből az alkalomból az idén kétszáz esztendős oktatási intézmény jubileumi programsorozatáról kérdeztük. >>

Nevelni hittel és szaktudással
A Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény e tanévben ünnepli alapításának százötvenedik évfordulóját. Igazgatója, Kolarovszki Zoltán március 15-e alkalmából a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét vehette át. A fiatal direktor a díjátadás után örömmel mesélt arról az iskoláról, amelynek először maga is diákja volt, majd tanára és igazgatója lett. >>

e-világ

Szigetet hulladékból?!
Hazánkban évente ötmillió tonna háztartási hulladék keletkezik. Ez azt jelenti, hogy mindannyiunkra ötszáz kilogramm szemét jut egy évben. Ezzel a mennyiséggel megelőzzük Olaszországot, Németországot és Japánt is. Ha beleszámoljuk még a különféle termelési ágazatok hulladékait is, akkor százhúszmillió tonna fölött van az a szemétmennyiség, melynek elhelyezéséről, ártalmatlanításáról minden évben gondoskodni kell. >>

Napfogyatkozás Józsué korában és napjainkban
Józsué könyvében olvashatjuk (10,12–13) az emberiség egyik legkorábbi napfogyatkozás-leírását. Ennek pontos időpontját – részben a szintén említett holdfogyatkozás segítségével – Ponori Thewrewk Aurél csillagászattörténész, a bibliai események csillagászati és természettudományos vonatkozásainak elismert kutatója Krisztus előtt 1222-re datálta a kronológia módszertanával. >>

Keresztény szemmel

Megrendült emlékezésből lesz boldog ünneplés
Mint minden esztendőben, előbb-utóbb az idén is elhagy bennünket a mogorva, ködös, havas, jeges tél, és lassan bontogatni kezdi rügyeit a természet, hogy feltámadjon a téli halálálomból, és új életre ébredve színpompával hirdesse a teremtett világ szépségét. >>

Életről, halálról – böjtben
„Minden, az élettel kapcsolatos manipulációra utaló gyakorlat teológiai tekintetben veszélyes dolog” – így válaszolt kérdésemre jó néhány évvel ezelőtt a katolikus egyház egyik vezető személyisége. Hozzátette, ő személy szerint fogékony a tudomány nyújtotta lehetőségekre, de soha nem árt az óvatosság, kerülendő a gyors, egyértelmű állásfoglalás. Azért is, mert az esetek többségében (már ami az élettel kapcsolatos manipulációkat illeti) álláspontunk csak elutasító lehet, és nem jó, ha az egyház – kényszerből, szükségből, őszintén – mindig mint az új utak ellenzője jelenik meg a közvélemény előtt. >>

Konfliktusok életünkben
Emberi kapcsolataink időnként konfliktushelyzetekkel tarkítottak. Nincs karambol nélküli együttélés. A konfliktuskezelés változatai széles skálán mozognak: a normális megbeszéléstől a kiabálásig, a dühöngéstől az ajtócsapkodásig, a sértődéstől a goromba, feszült beszólásokig. >>

A hét témája

„Az igehirdetés, a lelkigondozás állt legközelebb hozzám”
Az Északi Egyházkerület közelmúltban nyugállományba vonult püspökét, D.Szebik Imrét 1990. március 17-én iktatták be tisztébe. Az alábbi interjú egy nap híján pontosan tizenhat esztendővel a püspöki szolgálatba való indulás után készült. Nem szikár mérlegkészítésre szerettem volna kérni a püspök urat, hanem arra, hogy meséljen lelkészi szolgálatának tapasztalatairól – örömökről, találkozásokról, megtartó igékről, küzdelmekről –; idézze fel a tizenhat évnyi püspöki szolgálat meghatározó állomásait, s végül ossza meg velünk, milyen útravalót ad a püspöki székben őt követő dr. Fabiny Tamásnak. >>

evél&levél

A ma embere és egy másik világ
Szándékosan nem másvilágot írok, mert azt gondolhatná a kedves olvasó, hogy a halálunk utáni világról szólok. Nem! A ma emberéről beszélek, aki a nyugtalan éjszakája után reggel, amikor a várható időjárásról kíván értesülni – bár manapság még ez is idegesítő lehet a környezeti ártalmak felsorolása miatt –, csupa rosszat hall. Én a média idegfeszítő híreire gondolok. Semmi jó nem hangzik el: ember ember ellen harcol a csatamezőn gyilkos fegyverekkel, a városban robbantással; a tanácstermekben milliárdokról, gyilkos pénzkötegekről folyik olykor szívbénulásig folyó küzdelem… >>

Közlemények, nyilatkozatok

Közlemény a fasori gimnáziumban lefolytatott vizsgálatról
Nehéz kötelezettségünknek – és korábban adott ígéretünknek – teszünk eleget, amikor ezekkel a sorokkal tájékoztatjuk egyházunk közvéleményét annak a vizsgálatnak az eredményéről, amelyet az országos egyházi elnökség a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban végeztetett a közelmúltban. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Ha tehát nyom a terhed, és érzed gyengeségedet, járulj oda szaporán, és fogadd el a felüdítést, vigasztalást és erősítést. Mert ha addig akarsz várni, amíg mindettől megszabadulsz, úgy, hogy tisztán és méltón járulsz a szentséghez, akkor örökké távol kell maradnod.” >>

Kultúrkörök

Emléktábla két tanárnő egykori otthona falán
Budapesten, a Hegyvidék csöndes kis utcájában március 17-én ritka jelenségre figyelhettek fel a járókelők és a szomszéd házak lakói. A Margaréta utca 9. számú ház falán emléktáblát avattak a Deák téri evangélikus leánygimnázium két, sok áldozatot is vállaló tanárnője emlékére, a Nemzeti Kegyeleti Bizottságnak és a Hadtörténeti Múzeumnak, illetve a napjainkban elhunyt Beke Jánosnak, az ’56-os Szövetség budapesti titkárának a kezdeményezésére. >>

Istenkeresés a magyar irodalomban: Kassák Lajos
„A kőfeszület előtt megemeltem a kalapomat. – Dicsértessék a te szent neved! – mondtam, s a hideg hajnali levegő megérintette az arcomat. Miért nem vagyunk mi már ilyen szent és tiszta emberek?” >>

Dr. Frenkl Róbert töprengései
A főváros egyik legnagyobb könyvesboltjának, az Alexandra Könyvesháznak a kávézójában dedikálta legújabb kötetét dr. Frenkl Róbert. >>

„Tudja meg ezt a jövő nemzedék…”

A falu – madártávlatból
Dél-Zalában, Nagykanizsától csupán öt kilométerre található egy sokat megért, takaros település, Szepetnek. A 7-es főúton Nagykanizsa és Letenye között utazó szeme verőfényes napokon ... >>

„Darálós hernyós”
Hozzávalók: 75 dkg liszt, 15 dkg zsír, 25 dkg porcukor, 1 csomag sütőpor, 1 csomag vaníliás cukor, 4 egész tojás, 1 késhegynyi szódabikarbóna. >>

A vasárnap igéje

Meddőségben áldás
Ábrahámnak két fia született: Izmael és Izsák. Izmael az akkori családi, társadalmi rend szerint jött a világra: a családfő és a háza népéhez tartozó szolgáló között – a meddő feleség beleegyezésével – létrejött testi kapcsolatból ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
[Lelkész:] Úr Jézus Krisztus! Te a kereszt útján is örömmel töltötted be Atyád akaratát. Add, hogy neki tetsző dolgokért könyörögjünk! [Lektor:] Könyörgünk egyházunkért és az egész kereszténységért. Tanúidat ruházd fel erőddel mindenütt a világon, ... >>

Gyermekvár

Kedves Gyerekek!
Tíz hete indult sorozatunkban két keresztes lovagnak segíthettek a rájuk váró próbák teljesítésében. Királyuk azzal a feladattal bízta meg őket, hogy keressék meg a Tudás erdejében álló várat, amelyről egy nagyon régen íródott kódex tesz említést. Albert lovag és Pongrác lovag nem is késlekedett, azonnal útnak indult. A kódex leírása szerint nyolc feladatot kell teljesíteniük. Mindegyik próba egy-egy bibliai történethez kapcsolódik. Segítsetek nekik! Ha megoldottátok a feladatot, küldjétek el a szerkesztőség címére a megfejtést. Jutalmul minden egyes alkalommal megkapjátok a várat ábrázoló kép egy-egy darabját, így mire véget ér a sorozat, összerakhatjátok a kódexben látható képet. A megfejtéseket utólag is elküldhetitek. Címünk: Evangélikus Élet szerkesztősége, 1085 Budapest, Üllői út 24. A borítékra írjátok rá: Gyermekvár. >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Krisztus-dicséret
Élő víz
Miskolc felkészült a püspökiktatásra
„Ültetési rend”
A püspökiktatás helyszínének megközelítése
Hogyan kezdjük a napot?
Aki segített neki…
Heti útravaló
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
XV. országos hittanverseny
Kistormási (r)omlás
Zsinatra hangoló
A XV. országos hittanverseny helyezettjei
Luther Szövetség: évadnyitó előadás
Keresztutak
ProChrist 2006
„Nálatok atemplomok hidegek”
Három püspök – három téma
Világi pályákon, de a hit útján
Megalakult a TEKIOE
Evangélikusok
Böjti csend és közéleti felelősség
Hazakerült egy ’48-as evangélikus honvédtiszt hagyatéka
Hagyományápolás és a jövő építése Bonyhádon
Nevelni hittel és szaktudással
e-világ
Szigetet hulladékból?!
Napfogyatkozás Józsué korában és napjainkban
Keresztény szemmel
Megrendült emlékezésből lesz boldog ünneplés
Életről, halálról – böjtben
Konfliktusok életünkben
A hét témája
„Az igehirdetés, a lelkigondozás állt legközelebb hozzám”
evél&levél
A ma embere és egy másik világ
Közlemények, nyilatkozatok
Közlemény a fasori gimnáziumban lefolytatott vizsgálatról
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Emléktábla két tanárnő egykori otthona falán
Istenkeresés a magyar irodalomban: Kassák Lajos
Dr. Frenkl Róbert töprengései
„Tudja meg ezt a jövő nemzedék…”
„Darálós hernyós”
A vasárnap igéje
Meddőségben áldás
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 13

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster