Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 22 - Ünnepkavalkád

Egyházunk egy-két hete

Ünnepkavalkád

Egyházmegyei vezetők iktatása és jubileumi megemlékezés Orosházán

Ha valakinek eddig kétségei voltak is afelől, hogy az orosházi evangélikus gyülekezet mindent túlszárnyalóan képes ünnepelni, egy szempillantás alatt szertefoszlottak, ha május 20-án, szombaton részt vett a maratoni, közel nyolcórás gyülekezeti rendezvénysorozaton. Ez alkalommal az újraválasztott esperes és egyházmegyei felügyelő beiktatását, valamint az Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium újraindulásának tizedik évfordulóját ünnepelték közösen. A Nyugat-Békési Egyházmegye lelkészeivel, az iskola diákjaival, gyülekezeti tagokkal, valamint jeles vendégekkel színültig megtelt templom híven illusztrálta, milyen nagyszabású volt az esemény és az ünneplés.

Az ünnepi eseménysorozatot az orosházi evangélikus templomban tartott hálaadó istentisztelet nyitotta meg, ahol Gáncs Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke Péld 9,10 alapján – „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme…” – hirdette Isten igéjét. Igehirdetésében egészen új megvilágításba helyezte Reményik Sándor Templom és iskola című klasszikus versét, amikor a hangsúlyt az és kötőszóra téve kifejtette, menynyire fontos lenne, hogy ez az és szócska tartalommal telítődjön meg. A püspök hangsúlyozta, hogy ebből a szempontból milyen egyedülálló az orosházi anyagyülekezet és az evangélikus iskola közötti szoros kapcsolat: az egymásért való élés egész egyházunkra nézve példaértékű módon valósul meg. Beszédében többek között utalt arra is, hogy maga Jézus sem választotta szét soha az evangéliumot a tanításától, és ezáltal számunkra is kijelölte a feladatot, hogy szolgálatunkban a kettő minél jobban kapcsolódjon össze. Egy egyházi oktatási intézmény esetében pedig egyértelmű, hogy „az ige jelenti azt a centrumot, amely köré minden elrendeződhet”, mert – Pál apostol szavaival élve – Krisztusban „van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve” (Kol 2,3).

A gondolatmenetet folytatva az újraválasztott egyházmegyei vezetők – Ribár János esperes és Koszorús Oszkár felügyelő – iktatásakor is az és szócskára hívta föl a figyelmet Gáncs Péter. Kiemelte, hogy ennél a párosnál „nem pusztán formalitás a paritás, a világi és az egyházi vezetés egyensúlya”, hiszen immár harmadszori újraválasztásuk titka is a közösen vállalt és megosztott szolgálatban és felelősségben rejlik. Az igehirdetést a megválasztott vezetők iktatása zárta, az egyházmegye lelkészei pedig együtt énekelték a szentháromsági áldást, a confirmát.

Ezt követően került sor az iskola ünnepi közgyűlésére, ahol Jantos Istvánné igazgató köszönetet mondott mindazoknak, akik odaadó szolgálatukkal támogatták az iskolát, majd – „rövid, de jelentős időszaknak” aposztrofálva az iskola újraindulása óta eltelt tíz esztendőt – a progresszív és dinamikus változásokat lehetővé tevő isteni kegyelemről beszélt. Ünnepi köszöntést mondott továbbá Mihályi Zoltánné, a Magyarországi Evangélikus Egyház Oktatási Osztályának a vezetője; Szemerei Zoltán, a Déli Egyházkerület felügyelője; valamint az öregdiákok nevében Jankó Béla, aki megható módon emlékezett az alma materre, amely sosem bánt mostohán gyermekeivel. A felszólalók sorát Ribár János zárta, aki felhívta a figyelmet az együttlét valódi céljára: a hálaadásra, amely egyedül Istent illeti, aki lehetővé tette azt a páratlan metamorfózist, hogy pár év leforgása alatt egy „szimpla” általános iskolából keresztény szellemiségű általános iskola és gimnázium váljék. Ekkor került sor a hagyományteremtő célzattal 2006-ban alapított egyházkerületi hűségérem átadására is. Az elismerést az idén Tóth Lenke és Baranyai Béla vehette át odaadó szolgálatáért.

Az ünneplés a továbbiakban már az iskolában folytatódott az anyagyülekezettől ajándékba kapott harang felszentelésével, majd egy újabb kedves hagyományteremtő szándéktól vezérelve a gimnázium 2004-ben és 2005-ben végzett növendékei emlékfákat ültettek az intézmény udvarán. Ezután emléktáblát avattak a volt evangélikus iskolai tanárok és tanítók tiszteletére, az államosítás előtt végzett diákok nevében pedig dr. Ravasz Magdolna emlékezett az iskola legendás tanáregyéniségeire.

A grandiózus ünnepségsorozatot a diákok parádés gálaműsora zárta, melynek sikeréhez nagyban hozzájárult játékával az iskola egyik tanulója, Claudia Zorbas (képünkön), a mindössze tizenöt éves, de már a világhírnév felé tartó hegedűművész is.

Nánai László Endre

Regionális hozzárendelés: Orosházi Evangélikus Egyházközség