Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 22 - Láttatni Krisztus kereszthalálát

Evangélikusok

Láttatni Krisztus kereszthalálát

Beszélgetés az új békéscsabai oltárkép alkotójával

Rövidesen átadják a békéscsabai evangélikus Nagytemplom új oltárfestményét. Olvasóink előtt is ismert lehet, hogy közel hat évvel ezelőtt, 2000. augusztus 4-én lopták el máig ismeretlen tettesek az oltárképet, mely majdnem száznyolcvan éven át, felszentelése óta díszítette a Nagytemplomot. Az újat egy helybéli festőművész, Szeverényi Mihály készítette el – pontosan egy év alatt.

– A golgotai történetet sokféleképpen lehet vászonra vinni – mondja művészi koncepciójának a kiválasztásáról Szeverényi Mihály. – Vannak festők, akik a haláltusát ábrázolják, mások a jobb latorral való párbeszédet, megint mások azt az eseményt, amikor Jézus Jánosra bízza anyját, Máriát. Nekem az volt a célom, hogy azt a pillanatot ragadjam meg, amikor Krisztus kimondja: „Elvégeztetett!” Ez is lett a kép címe. A Bibliában azt olvassuk, hogy ezután „fejét lehajtva, kilehelte lelkét”. Ezek tehát Jézus földi életének utolsó pillanatai – és egyben ez az örök élet kezdete.

– Mindez hogyan jelenik meg az oltárfestményen?

– A műemlék-felügyelet egyik tanácsosa, Réti Mária úgy fogalmazta meg, hogy ő már Krisztus megdicsőült testét látja a festményen. Ez azt is jelenti, hogy igyekeztem a haláltusát, a drámai küzdelem jegyeit, a sebeket szolidan megjeleníteni, és a pillanat dicsőséges voltát kiemelni. Számomra ebben a megragadott pillanatban a feltámadás reménysége, sőt ténye a legfontosabb. Ezért jelenik meg a háttérben a mennyei otthon, a mennyei Jeruzsálem a maga fényeivel, lépcsőivel.

– Mennyire kellett figyelembe vennie, hogy milyen környezetbe kerül majd a festmény?

– Maximálisan figyelembe kellett vennem. Ez is egy elvárás volt, amelynek meg kellett, hogy feleljen az alkotás. De emellett egyéb szempontokat is szem előtt kellett tartanom: különböző bizottságok és több tagjuk, akár több szakember néha egymásnak ellentmondó elvárásait, meglátásait. Úgy kellett ezeket meghallgatnom és megfogadnom, hogy a szükséges kompromisszumok mellett megvalósulhasson az eredeti koncepcióm.

– Mire számít, hogyan fogadja majd az új oltárképet a békéscsabai gyülekezet?

– Egy oltárkép szakrális mű, amelynek az a funkciója, hogy közelebb vigye a híveket lélekben Jézus Krisztushoz. Kondor Péter esperes úr jegyezte meg az egyik oltárképszemlén, amikor a Nagytemplomban néztük meg a festményt, hogy messziről csak a test két oldalán lévő fény látszik, de ahogy közelebb lépünk hozzá – teológiai értelemben ahogyan közeledünk Krisztushoz –, annál több részletet fedezünk fel mennyei otthonunkból is.

– Milyennek képzeli el június 11-ét, a felszentelés napját?

– Valószínűleg az egyik legfontosabb és legszebb nap lesz az életemben. Én hátralépek majd, letérdelek, és hálát adok azért, hogy megfesthettem, míg az alkotás elkezdi élni saját életét.

Az a sok-sok küzdelem és nehézség, amelyet az elmúlt évben átéltem, nem lesz már fontos. Arra fogok gondolni, hogy milyen megrendítő élményeken mentem keresztül az alkotás során. Mert újra láttam, sőt láttatnom kellett Jézus Krisztus kereszthalálát, odafesteni a sebeket, és érezni, hogy miattam történt mindez, miattam szenvedett. Ez marad meg bennem, és ezért mondom azt, érdemes volt belevágni ebbe a munkába.

Szegfű Katalin