Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 38 - „Négy az egyben”

Egyházunk egy-két hete

„Négy az egyben”

Jubileumi tanévnyitó istentisztelet és kollégiumavatás Békéscsabán

A békéscsabai evangélikus gimnázium tanárai és diákjai különleges tanévnyitó ünnepségre készülődhettek a 2006/2007-es tanév elején. Idén ugyanis nemcsak a szokásos tanévkezdetet ünnepelhették szeptember 5-én, kedden a Nagytemplomban. Még csak nem is az adta meg az ünnep igazán kiemelkedő jellegét, hogy fennállásának százötvenedik évfordulójához érkezett a békéscsabai evangélikus iskola. Az igazán nagy örömre az adott okot, hogy valóra vált a gimnázium vezetőségének régi álma: a tanévnyitó istentisztelet után, délután három órakor Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke felszentelte az intézmény legújabb oktatási egységének, az evangélikus kollégiumnak az épületét.

A közel másfél évtizede újraindított evangélikus gimnázium tanári karának tagjaiban már a kezdeti időszakban felvetődött az a gondolat, hogy egyházunk egyik legnagyobb középiskolájának oktatói-nevelői munkáját egy kollégium üzemeltetésével is segíteni kellene. Miközben az intézmény az elmúlt évek során sikeresen szélesítette oktatási profilját a művészeti képzéssel foglalkozó intézményi egységekkel, számottevő anyagi forrás hiányában egy új kollégiumépület felépítése egyre inkább elérhetetlennek tűnt. Egy működő kollégium megvásárlásának a közelgő lehetőségére azonban egyre biztosabban lehetett számítani.

A MÁV-kollégium megvétele kézenfekvő megoldást kínált, hiszen a százhúsz férőhelyes épületben már korábban is a békéscsabai evangélikus gimnázium vidéki diákjai laktak.

Hosszú előkészítő tárgyalások után, 2005. december 22-én Gaál Gyula, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója fogadta a Déli Egyházkerület elnökségét; ezen a napon írták alá a kölcsönös szándéknyilatkozatot: a MÁV Zrt. kész eladni, a Magyarországi Evangélikus Egyház pedig – kedvező részletfizetési feltételekkel – kész megvásárolni a gimnázium épületéhez közel lévő ingatlant. Egyházunk vezetői és az elnök-vezérigazgató ez év július 19-én írták alá az adásvételi szerződést.

A jubileumi tanévnyitó istentiszteleten tartott igehirdetésében Gáncs Péter a Nagytemplom nemrégiben felavatott új oltárképének üzenetére irányította a békéscsabai diákok és tanárok figyelmét. A tanév kezdetén mind a tanulók, mind a tanárok között vannak új arcok, és fontos, hogy Krisztus arcának világosságában fedezzék fel és ismerjék meg egymást régiek és újak, éppúgy, ahogy a tanév új feladatait és kihívásait is Krisztus fényében kell szemlélniük.

Kolarovszki Zoltán igazgató elsősorban a gyerekekhez intézte ünnepi beszédét, melyben kiemelte, hogy diákok, tanárok és dolgozók együtt örülhetnek az iskola százötvenedik születésnapjára kapott kollégiumnak. Ezzel az ajándékkal immár négy szervezeti egységet foglal magában az intézmény, ezért – ahogy ezt a gimnázium igazgatója a reklámnyelv egy fordulatát kölcsönözve megfogalmazta – úgy is mondhatnánk: az iskola „négy az egyben”. (Mivel a törvényi előírás szerint egy intézmény nevében minden szervezeti részegységet fel kell tüntetni, ezért az iskola amúgy sem rövid hivatalos neve tovább bővült, s jelenleg így hangzik: Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.)

A kollégium szentelésének szolgálatát az egyházmegye lelkészeinek körében Gáncs Péter püspök végezte. Az alkalmon jelen volt Papp János, Békéscsaba polgármestere, aki rövid köszöntő beszédet is intézett az ünneplő gyülekezethez. Az avatás utáni állófogadáson Szemerei Zoltán, a Déli Egyházkerület búcsúzó felügyelője köszöntötte a jelenlévőket, és az egyházkerület emblémáját ábrázoló üvegfestményt ajándékozott a kollégium vezetőjének, Szarvasné Bondár Irénnek.

Az egyház hetedik, a kerület harmadik és az egyházmegye első kollégiumának épülete jó műszaki állapotban, szép környezetben, megfelelő kiszolgáló létesítményekkel, szolgálati lakásokkal, sportpályákkal együtt, ideális adottságokkal szolgálhatja a térség – nem csak evangélikus – közoktatásának ügyét.

Petri Gábor

Regionális hozzárendelés: Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú M?vészeti Iskola és Kollégium