EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 38

38. szám – 2006/09/17

   Szentháromság ünnepe után 14. vasárnap

Napról napra

Új nap – új kegyelem

Vasárnap
Megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Zsolt 91,11 (Zsid 1,14 Lk 17,11–19; Róm 8/12–13/14–17; Zsolt 146) Láttam egyszer egy gyermekrajzot. Egy olyan ... >>

Élő víz

Mit vagy kész adni ma?
Évekkel ezelőtt abban a kiváltságban volt részem, hogy vért adhattam. Kiváltság ez, hiszen sokakat ismerek, akik nem adhatnak vért a vérrel terjedő múltbeli vagy jelenlegi betegségeik vagy számos egyéb ok miatt. Tehát én megtiszteltetésnek tekintem, hogy nyolchetente adhatok pár deciliter vért azoknak, akiknek szükségük lesz rá. >>

A példázat folytatása
Milyen szép idén ez a szőlő! Friss levelei közül sok fürt kandikált ki – hozzáértéssel metszették. Ez a legkorábban termő fajta. Minden évben lessük az érését. Pedig már milyen öreg! Lehet, hogy a legöregebb a kertben, hiszen nem is a sorból, hanem az út közepéről nyúlik fel göcsörtös tőkéje. Érdekes formája van. A nagy, erős tőkéből egy vastag, hajlott ág újra földet ér, és látszólag erősen belegyökerezik a talajba, oda, ahol szépen sorakozik a többi tőke. >>

Heti útravaló
Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! (Zsolt 103,2) >>

Egyházunk egy-két hete

„Négy az egyben”
A békéscsabai evangélikus gimnázium tanárai és diákjai különleges tanévnyitó ünnepségre készülődhettek a 2006/2007-es tanév elején. Idén ugyanis nemcsak a szokásos tanévkezdetet ünnepelhették szeptember 5-én, kedden a Nagytemplomban. Még csak nem is az adta meg az ünnep igazán kiemelkedő jellegét, hogy fennállásának százötvenedik évfordulójához érkezett a békéscsabai evangélikus iskola. Az igazán nagy örömre az adott okot, hogy valóra vált a gimnázium vezetőségének régi álma: a tanévnyitó istentisztelet után, délután három órakor Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke felszentelte az intézmény legújabb oktatási egységének, az evangélikus kollégiumnak az épületét. >>

Becsületszék
Megalakult a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület lelkészi becsületszéke. A 2005. évi I. törvény 1. §-a alapján az egyházkerületben működő hat lelkészi munkaközösség által megválasztott tagokból létrejött testület feladata a törvény a 24/A § (1) bekezdése szerint: „Az egyházi alkalmazásban levő lelkész szolgálatával kapcsolatban felmerült, illetve beérkezett panasz elbírálására (…) a lelkészi becsületszék jogosult, ha az nem tartozik az egyházi bíróság hatáskörébe. Eljárást kezdeményezhet a becsületében megsértett lelkész is.” >>

Volt kapacitás Farádon
A farád szót hallva e sorok írójának hosszú éveken keresztül az elektromos kapacitás mértékegysége jutott először az eszébe. Pedig Farád egy Csorna melletti község neve, ahol a templomukat a közelmúltban felújító evangélikusok élnek. >>

Templommá „előléptetett” jobaházi imaház
A jobaházi gyülekezet múltja hasonló ahhoz a Dunántúlon élő többtucatnyi kis evangélikus közösségéhez, amely mára szórványhelyzetbe került. Az egykor épült felekezeti elemi iskolák vasárnaponként az imaház szerepét töltik be. Jobaházán egy ilyen épületben ünnepelték a helybéli evangélikusok hajlékuk megújulását szeptember 10-én, vasárnap délután. >>

Mohácsi hálaadás
Miközben a második világháború pusztítása söpört végig a világon, a mohácsi gyülekezet 1942-ben nagy meglepetést okozó vállalkozásba kezdett. Sokan kérdezgették akkoriban, hogy a nemrég alakult kis közösség miként mert és tudott belevágni egy lelki hajlék építésébe. A nem éppen zökkenőmentes templomépítés a háborús viszonyok dacára végül sikeresen fejeződött be. Szeptember 10-én a gyülekezet ünnepi istentiszteleten adott hálát a mohácsi templom felszentelésének a hatvanadik évfordulója alkalmából. A hálaadás igehirdetője Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke volt Németh Pál és Némethné Tóth Ildikó mohácsi lelkészek liturgiai szolgálatával. >>

Két nyelven tanulnak
A Déli Egyházkerület elnökségének tagjai – Gáncs Péter püspök, Szemerei Zoltán egyházkerületi felügyelő –, valamint Mihályi Zoltánné, az Országos Egyházi Iroda Oktatási Osztályának vezetője szeptember 6-án látogatást tettek a Szarvas-Újtemplomi Egyházközség idén induló új evangélikus általános iskolájának első osztályában. >>

Olimpiai bajnok építette a sportpályát Bonyhádon
A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban ban május 20-án mintegy kétezer öregdiák ünnepelte az intézmény fennállásának kétszázadik évfordulóját. A program után megkezdődött a 21. század igényeit kielégítő atlétikai pálya kialakítása. Az új pályát szeptember 8-án nagyszabású rendezvény keretében avatták fel. >>

Forberger Lászlóról…
Forberger László (1857–1908) a Felvidéken, Késmárkon született. A budapesti tudományegyetem bölcsészeti karán 1885-ben szerzett történelem–német szakos oklevelet, 1886. január 1-jén került a bonyhádi algimnáziumba. >>

Negyvenéves a siklósiak lelki otthona
Egyházunk egyik legnagyobb kiterjedésű szórványterülete Baranyában található. Ennek a régiónak az egyik központja Siklós, ahol a Mohács–Magyarbóly–Siklósi Társult Evangélikus Egyházközség lelkészei – Németh Pál és Némethné Tóth Ildikó – végeznek lelkipásztori szolgálatot. Szeptember 10-én délután ünnepi istentiszteletre gyülekeztek a siklósi evangélikusok, hogy hálát adjanak imaházuk fennállásának negyvenedik évfordulója alkalmából. A hálaadó istentisztelet és az ünnepi igehirdetés szolgálatát Gáncs Péter püspök végezte Németh Pál és Zászkaliczky Pál lelkészek segédletével. >>

Új gyülekezeti ház szentelése Debrecenben
A pincében porosodó Lenin-képtől indultunk. Akinek más kezdet adatott, az legyen érte hálás. Mint oly sok gyülekezetben megtörtént, a Debreceni Evangélikus Egyházközség egykori iskoláját is államosították, a Ságvári Endre Általános Iskola néhány osztályát helyezték ide. Az ingatlant 2001-ben kapta vissza az egyház. >>

Gyülekezeti elnökségek és tisztségviselők konferenciája Révfülöpön
Ebben az esztendőben szeptember 8–9-én került sor a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület területén szolgáló gyülekezetek elnökségeinek konferenciájára a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban. A mintegy hatvan résztvevő A gyógyulás reménysége címmel tartott találkozón személyesen is bemutatkozhatott, elmondva saját gyülekezetének örömeit és nehézségeit. >>

Keresztutak

A „puzzle” összeáll
Orosházán rendezzük meg október 13–14-én a Magyar Evangélikus Konferencia (Maek) zászlóbontó nagygyűlését, ha úgy tetszik: az első magyar evangélikus világtalálkozót. Időzítése többszörös üzenetet hordoz. Az a tény, hogy éppen a reformáció hónapjában találkozunk, világosan utal közös reformátori gyökereinkre, hitbeli, teológiai örökségünkre. >>

Európának szüksége van az evangéliumi hangra!
Sajtótájékoztatón ismerkedhettek meg az egyházi és világi médiumok képviselői a lapzártánk idején már zajló budapesti nemzetközi protestáns nagygyűlés eseménysorával, az egyes programok legfontosabb részleteivel szeptember 7-én a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) lágymányosi székházában. A tanácskozást Erősödő közösség – A protestantizmus arculata Európában címmel az Európai Protestáns Egyházak Közössége (CPCE) rendezi. >>

„Nem is gondoltam volna, hogy ez ilyen nehéz…”
Két és fél napi kemény munka után az egyik résztvevőnek a címben olvasható felsóhajtása hitelesen tükrözte a Nyugat-európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége ez évi közgyűlésének a sikerét, de a hangulatát is: ismét sikerült a „kört négyszögesíteni”, vagyis összehangolni és a további lépések megtételére fellelkesíteni a nyugati diaszpórában élő és gyülekezeti munkát végző lelkészeket, presbitereket, munkatársakat. Nem könnyű a dolga annak, aki – mint az említettek – felekezeti határokon átívelő „protestáns” munkát végez. Erről tárgyalt az a huszonhat gyülekezeti küldött – és szépszámú vendég –, aki augusztus 24. és 27. között a németországi Ludwigsburgban találkozott. >>

Genfi múltidézés
Aki ünnepel, visszafordul, visszanéz. A napok visznek előre, az ünnepnap viszont állomás, pihenő. Visszaemlékezünk régi eseményekre, s ezzel kiemeljük őket a múltból. Az ünnep felelevenít, jelenít. A jövőt ki lehet színezni, meg lehet álmodni, de ünnepelni csak azt lehet, ami a múltból int felénk. >>

Médiafókusz – szentföldi kérdésekre
Az elmúlt hónapokban nemcsak a közel-keleti konfliktus foglalkoztatta a közvéleményt, hanem – a National Geographic jóvoltából „felfedezett” Júdás evangélium, illetőleg Dan Brown sikerkönyve, A da Vinci-kód révén – a Szentírás is beszédtéma lett. A legizgalmasabb kérdésekről lapunkban is több ízben ejtettünk szót a nyár folyamán; most a Keresztény-Zsidó Társaság (KZST) Médiafókusz című programjában találkozhattunk velük, a Budapest-Deák téri templom gyülekezeti nagytermében. >>

Megválasztották a Szlovákiai Evangélikus Egyház új elnökségét
A szlovákiai evangélikus gyülekezetekben a júliusi és augusztusi vasárnapokon választási közgyűléseket tartottak, melyeken az egyháztagok az országos és az egyházkerületi elnökségekre szavaztak. Az egyházi törvények szerint szomszédainknál is hat évre szól az elnökségek mandátuma, amely csak egyszer hoszszabbítható meg. A jelenlegi országos elnökség már a második ciklusát tölti, ezért mandátuma a lejártához közeledik. >>

Evangélikus „nemzetköziség” London szívében
Régi vágyam teljesült, amikor a közelmúltban Londonban végezhettem levéltári kutatásokat. Szabad időmben ezúttal sem mulasztottam el, hogy felkutassak evangélikus vonatkozású történelmi helyszíneket. Így jutottam el – Pátkai Róbert nyugalmazott püspök segítségével – a város szívében épült Szent Anna és Szent Ágnes evangélikus templomhoz. >>

Evangélikusok

Elindultak, de nem érkeznek meg soha többé…
Szíven ütött a hír, amelyet éppen most hallottam a rádióban. Olyan erővel, hogy e publicisztikába szánt, formálódó gondolataimat, tervezett mondataimat is egy csapásra módosította. Arra készültem ugyanis, hogy egyházkerületünk gyülekezeti ... >>

Egységes értékrend jegyében
Egyházunknak – s benne a Déli Egyházkerületnek – egyháztörténeti jelentőségű dátuma volt 2006. szeptember 5-e, az új békéscsabai evangélikus kollégium felszentelésének a napja. A teljes nevén immár Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény – nem mellesleg – fennállásának százötvenedik évfordulóját ünnepli az idén. A kettős ünnep alkalmából Kolarovszki Zoltán igazgató adott interjút lapunknak. >>

e-világ

A teremtési ünnepkör születése
Az Európai Keresztény Környezeti Hálózat (European Christian Environmental Network, ECEN) megalakulása (1998) óta munkálkodik az egyházi év liturgiájának gazdagításán, a teremtési ünnepkör bevezetésén. (Erről már több híradás is megjelent az ... >>

Ha nem füstölögnénk…
A cigarettahiány miatt az aranyeső leveléből sodortak maguknak füstölnivalót a dohányosok a második világháború idején, így csökkentvén nikotinéhségüket. Napjainkban e növény ismét a figyelem középpontjába került. Egy magazin híradása szerint amerikai tudósok az aranyesőbokor kivonatához hasonló szintetikus szert készítettek. Hatóanyaga, a varenicline az agyban fejti ki a hatását, ahol a dohányzás iránti vágy születik. Egy tesztcsoport tagjainak negyvenegy százaléka egy hónap elteltével már nem dohányzott (a kísérletben részt vevők négy héten keresztül naponta kétszer egy milligramm varenicline-t kaptak). >>

Víz- vagy sörkeresztség?
A közép-németországi protestáns egyházak föderációja (EKM) a 2006. év témájaként a keresztséget választotta. Ennek apropóját az a kiállítás adta, amely augusztus 20-tól november 4-ig tekinthető meg a magdeburgi dómban. A tárlat címe: A keresztség ezer esztendeje Közép-Németországban. „A keresztelő évének” köszönhetően jelent meg a Glaube und Heimat nevű német egyházi hetilap augusztus 13-ai számában a Keresztség – víz nélkül és sörrel? című írás is, dr. Ernst Koch tollából. >>

Ne feledjük őket!
Az Alzheimer-világnapot 1994 óta minden évben megrendezik; a kezdeményezést a Nemzetközi Alzheimer Társaság (ADI) indította útjára az Egészségügyi Világszervezet (WHO) támogatásával. A kór Alois Alzheimer (1864–1915) német neuropatológusról kapta a nevét, aki száz évvel ezelőtt, 1906-ban elsőként diagnosztizálta a betegséget. >>

Keresztény szemmel

Iskolaváltás
Egyáltalán nem az volt bennünk, hogy ha „egyháziasak” vagyunk, ha egyházias a nevünk, ha egyházias a múltunk, akkor gyerünk, egyházi iskolába a gyerekekkel! Sőt: nem kell mindig máshova kívánkozni, mint ahol vagyunk – gondoltuk. Nem kell a világ csúfsága elől bemenekülni az egyház valamelyik intézményébe. Nem kell annyira aggódni, hogy a világ rossz hatással lesz csemetéinkre. Inkább az volt bennünk, hogy hátha éppen a magunk bérházában, utcájában, kerületében és persze gyülekezetében lehetünk eszköz az Úristen kezében. Aztán lassan hagytuk magunkat rábeszélni az egyházi iskolára, és már csak reménykedtem, hogy hétköznapjainkban akad még fórum a világ számára, talán edzésen vagy zeneórán. >>

Eszme, hatalom, érzelem
Talán a nyár vége is magyarázza, hogy a média és a közvélemény messze a sport szféráját meghaladó figyelmet szentelt a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) vezetési krízisének. Sajnos a média szinte az irányítást is átvette, személyi kérdésekre, szembenállásokra hegyezve ki a helyzetet, többnyire a szokásos szenzációhajhász módon. Amikor felszínes részigazságok válnak uralkodóvá az okok mélyebb elemzése helyett, akkor szenvedünk a következményektől. >>

A hét témája

Bírálat – jobbról
Választások évében mi sem természetesebb, mint hogy a balliberális sajtó gyakrabban „köszörüli tollát” a történelmi egyházakon. (Most épp az Élet és Irodalom című hetilap prolongálja hasábjain – majd fél évszázadot átívelően – az ügynökügyek evangélikus egyházvezetést érintő dokumentumait.) Többnyire azonban még a nemtelen támadásoknak is van tisztánlátást segítő, jótékony hatásuk. Ám mi tagadás, sokakat zavarba ejt, amikor az egyházak, egyházvezetők társadalmi szerepvállalását illetően – úgymond – jobbról jön a bírálat. Hogy az alábbi írás szerzője jogosan marasztal-e el bennünket, annak megítélését mindazonáltal olvasóinkra bízzuk… >>

Politika és erkölcs
Az, hogy a 2006. évi áprilisi magyarországi parlamenti választásokat a regnáló koalíció a magyar választók egészének félretájékoztatásával, becsapással és hazugságokkal nyerte meg, ma már közhely, amelyet nemcsak az ellenzék emleget, hanem a győztesek is beismernek. Azzal érvelnek, hogy ha nem ezt tették volna, akkor elvesztették volna a választásokat, és az ellenzék alakíthatott volna kormányt. Úgy tűnik, hogy a becsapott magyar választók mindezt szenvtelenül tudomásul vették – egyesek a fejüket csóválják, mások morognak, ismét mások a fogukat csikorgatják, maguk között szörnyülködnek, aláírásokat gyűjtenek, esetleg tüntetéseket szerveznek. És közben a régi-új kormány a négyéves borzalmas politikájának deficitjét, csődjét a nép sarcolásával tervezi enyhíteni, miközben azt hirdeti, hogy egy új Magyarországot épít. >>

evél&levél

Gazdagodtak ismereteink nemzeti ereklyénkről
Köszönet illeti Jezsó Ákost történelmi cikkeiért. Legutóbb (az EvÉlet augusztus 20–27-i számában) a magyar koronával kapcsolatos ismereteinket – eddig soha nem hallott – megdöbbentő részletekkel gazdagította. Nemzetünk eme szakrális kincse, összetartó szimbóluma a történelem során többször került végveszélybe, többször terveztek ellene merényletet, akarták lejáratni, erkölcsileg is hitelteleníteni. Miért? >>

Közlemények, nyilatkozatok

Evangélikus Hírlevél
Új evangélikus „sajtótermék” jelent meg e hónap elején. A MEE ingyenes elektronikus hírlevelét az Országos Egyházi Iroda bocsátotta útjára (felelős kiadó: ifj. Hafenscher Károly szóvivő, országos irodaigazgató) azzal a céllal, hogy a legfontosabb eseményekről, egyházunkat érintő kérdésekről ily módon is tájékozódhassanak az érdeklődők. A hírlevél jelenleg már több mint húsz egyházi és világi médiumhoz jut el. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Mert sem te, sem én soha semmit nem tudhatnánk Krisztusról, nem is hihetnénk benne. Urunkká sem lehetne, ha a Szentlélek az evangélium hirdetésével fel nem kínálná és szívünkbe nem adná. A cselekedet megtörtént és elvégeztetett, mert Krisztus megvette és megszerezte számunkra a kincset szenvedésével, halálával, feltámadásával stb. De ha ez a cselekedet rejtve maradna úgy, hogy senki sem tud róla, akkor hiába volna, és kárba veszne. Hogy azonban ez a kincs ne maradjon elásva, hanem kamatozzék, és hasznát vegyék, Isten kibocsátotta és hirdetteti az igét, és a Szentlelket adja benne, hogy helybe hozza és ránk ruházza ezt a kincset, a megváltást.” >>

Kultúrkörök

Otthon – a béke szigete
A virágillatú, ám igen zajos budai őszből a látogató belép az igényes kiállításairól ismert Home Galéria ajtaján, s egyszer csak otthonosság, béke, csend veszi körül. >>

Fót reneszánsza
A rendszerváltás előtt Fót a kántorképző szinonimája volt szinte minden magyarországi evangélikus számára. Aki csak egyszer is megfordult ott, az azt is tudta, hogy a szigorúan ellenőrzött és gyakorlatilag megtiltott egyházi ifjúsági munka szinte egyetlen legálisan megmaradt szigete volt Fót. Generációk ismerték meg egymást „a Mandák” falai között, és ezek a kapcsolatok máig meghatározóak maradtak. A rendszerváltás után Fót egy időre „légüres” térbe került, kereste a helyét… >>

Tisztelgés egy evangélikus példakép előtt
A nő „teremtő géniusz híjával az emberiség irányadó szellemei közé nem emelkedik” – jelentette ki akadémiai székfoglalójában 1864-ben Madách Imre. Ez az – akkoriban meglehetősen elterjedt – vélekedés indította Veres Pálnét (1815–1895) arra, hogy a „gyengébb nem” segítségére siessen. Felhívására a fővárosban 1868-ban megalakult az Országos Nőképző Egyesület, amely már abban az évben négy évfolyamos iskolát – a későbbi Veres Pálné Gimnáziumot – szervezett leányok számára. A nők oktatása érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként már 1905-ben utcát neveztek el az első női „oktatáspolitikusról”, mostantól pedig a galgagyörki művelődési ház is az evangélikus Veres Pálné nevét viseli. >>

Finn musical Luther életéről
A Linna (Vár) Bóra Katalin és Luther Márton életéről szóló musical. Bár történelmi tényekre épül, nem csak az a célja, hogy korképet nyújtson, vagy hogy bemutassa Luther teológiáját. A darab középpontjában a szerzetes és az apáca meghökkentő házassága áll, melyben öröm és szomorúság váltogatja egymást. >>

Csillagászati motívumok evangélikus énekekben
Az égitestek az Isten által teremtett világ szépségeinek legmonumentálisabb hordozói. Égboltra tekintő értelmes teremtményként az ember a hosszú évszázadok alatt megfogalmazott liturgikus énekeibe igen gyakran szőtte bele a csillagok világát. Írásunkban ezeket az említéseket nem vallási és egyházi vonatkozások mentén, hanem a tudományos hátterüket bemutatva vesszük számba az Evangélikus énekeskönyv 2006. évi, új kiadása alapján, mondanivalónkat kiegészítve egy-egy hozzájuk kapcsolódó énekrészlettel. >>

Rákóczi-túrós
Hozzávalók a tésztához: 30 dkg liszt, 15 dkg Rama margarin, 10 dkg porcukor, 2 tojássárgája, késhegynyi szódabikarbóna, 1 dl tejföl. A töltelékhez: 50 dkg túró, 15 dkg kristálycukor, 3 dkg búzadara, 2 tojássárgája, 1 dl tejföl. A mázhoz: 4 tojásfehérje, 20 dkg porcukor. Az ízesítéshez baracklekvár. >>

A vasárnap igéje

Hitet ébresztő testi szenvedés
Alig képzelhetünk szánandóbb és gyötrőbb sorsot annál, mint amilyen a textusunkban említett tíz leprásé volt. A lepra ugyanis egyike a Kelet legveszedelmesebb betegségeinek. Tetézte még ezeknek a szerencsétleneknek a szomorú sorsát az ókori népek könyörtelensége is. Az ilyen betegeket nem tudták gyógyítani, és mivel ez a betegség rendkívül ragályos, a mózesi törvények rendelkezései alapján kiűzték őket a társadalomból. A pusztában kellett bolyonganiuk, míg sorsuk jobbra nem fordult, vagy meg nem haltak. >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
[Lelkész:] Istenünk, te el nem múló szeretettel hordozod népedet, és egyházad közösségében örökkévaló kincsekkel gazdagítod. >>

EvÉlet - Lelki segély

Érzelmek fogságában
„Csaknem két évtizede járom a keskeny utat, de a mai napig sokat szenvedek attól, hogy nem tudok tudatosan cselekedni, mindig az érzelmeim irányítanak. Nagyon hullámzó a kedélyállapotom is. Hol magamhoz tudnám ölelni az egész világot, hol pedig bezárkózom, és senkit nem akarok látni. Sajnos Istennel való kapcsolatomra is ez a jellemző. Amikor megérint Isten szava az istentiszteleten vagy más gyülekezeti alkalmon, akkor szárnyalni tudok. Máskor meg úgy érzem, hogy Isten elérhetetlen távolságban van tőlem, és nem törődik velem. Mit tegyek?” >>

Szószóró

Aki hisz, nem szégyenül meg
Valaki egy evangélizáció után elbeszélte az igehirdetőnek, hogy mit élt át az első világháború alatt az olasz fronton. >>

Cantate

A Gyülekezeti liturgikus könyv
Elkészült a Gyülekezeti liturgikus könyv próbakiadása, amely gyülekezeti tagjainknak ad segítséget, hogy eligazodjanak az új istentiszteleti rendekben, megértsék a liturgia egyes részeinek jelentését és jelentőségét. >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Mit vagy kész adni ma?
A példázat folytatása
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
„Négy az egyben”
Becsületszék
Volt kapacitás Farádon
Templommá „előléptetett” jobaházi imaház
Mohácsi hálaadás
Két nyelven tanulnak
Olimpiai bajnok építette a sportpályát Bonyhádon
Forberger Lászlóról…
Negyvenéves a siklósiak lelki otthona
Új gyülekezeti ház szentelése Debrecenben
Gyülekezeti elnökségek és tisztségviselők konferenciája Révfülöpön
Keresztutak
A „puzzle” összeáll
Európának szüksége van az evangéliumi hangra!
„Nem is gondoltam volna, hogy ez ilyen nehéz…”
Genfi múltidézés
Médiafókusz – szentföldi kérdésekre
Megválasztották a Szlovákiai Evangélikus Egyház új elnökségét
Evangélikus „nemzetköziség” London szívében
Evangélikusok
Elindultak, de nem érkeznek meg soha többé…
Egységes értékrend jegyében
e-világ
A teremtési ünnepkör születése
Ha nem füstölögnénk…
Víz- vagy sörkeresztség?
Ne feledjük őket!
Keresztény szemmel
Iskolaváltás
Eszme, hatalom, érzelem
A hét témája
Bírálat – jobbról
Politika és erkölcs
evél&levél
Gazdagodtak ismereteink nemzeti ereklyénkről
Közlemények, nyilatkozatok
Evangélikus Hírlevél
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Otthon – a béke szigete
Fót reneszánsza
Tisztelgés egy evangélikus példakép előtt
Finn musical Luther életéről
Csillagászati motívumok evangélikus énekekben
Rákóczi-túrós
A vasárnap igéje
Hitet ébresztő testi szenvedés
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Érzelmek fogságában
Szószóró
Aki hisz, nem szégyenül meg
Cantate
A Gyülekezeti liturgikus könyv
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 38

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster