Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 38 - Negyvenéves a siklósiak lelki otthona

Egyházunk egy-két hete

Negyvenéves a siklósiak lelki otthona

Egyházunk egyik legnagyobb kiterjedésű szórványterülete Baranyában található. Ennek a régiónak az egyik központja Siklós, ahol a Mohács–Magyarbóly–Siklósi Társult Evangélikus Egyházközség lelkészei – Németh Pál és Némethné Tóth Ildikó – végeznek lelkipásztori szolgálatot. Szeptember 10-én délután ünnepi istentiszteletre gyülekeztek a siklósi evangélikusok, hogy hálát adjanak imaházuk fennállásának negyvenedik évfordulója alkalmából. A hálaadó istentisztelet és az ünnepi igehirdetés szolgálatát Gáncs Péter püspök végezte Németh Pál és Zászkaliczky Pál lelkészek segédletével.

Gáncs Péter Ézs 41,13.43.5 alapján tartotta igehirdetését, ugyanis ezzel az igével adtak hálát a siklósi hívek tizennyolc évvel ezelőtt is, amikor kívül-belül átalakították és felújították imaházukat. Mindeddig a kis épület gondozására és karbantartására is tellett. Bár az imaház kisméretű, közösségszervező funkciója annál nagyobb. Itt gyűlhetnek össze a siklósiak istentiszteleteiken és gyülekezeti alkalmaikon, hogy lélekben és igazságban együtt imádhassák az Urat, hogy vele és egymással egységben, közösségben lehessenek. A környék evangélikusainak ez a kicsiny hajlék a legerősebb fogódzójuk, lelki otthonuk és szent helyük – templomuk –, amelynek meglétéért nemcsak most, hanem mindenkor hálásak lehetnek.

Prédikációjában Gáncs Péter a hálaadás kapcsán az otthonra találásról, a hit és a szeretet „irányaiból” fakadó szolgálatról beszélt: míg a hit befelé (önismeretünk felé) és felfelé (Isten valósága felé) irányul, addig a szeretet kifelé tekint a mások iránti nyitottság és elfogadás jegyében, valamint lefelé néz, hogy észrevegye az elnyomottak, kisemmizettek, segítségre szorulók helyzetét. Ez a négy irány a kereszt jelét is elénk rajzolja. Ebben a négyes irányultságban kell végeznie szolgálatát az otthonáért hálát adó gyülekezetnek.

Az ünnepi istentisztelet keretében dr. Simor Ferencnek, a gyülekezet volt felügyelőjének (a Déli Egyházkerület hűségérmesének) és feleségének az ötvenedik házassági évfordulója alkalmából Németh Pál lelkész megáldotta a házaspárt.

Az alkalom ünnepi közgyűléssel folytatódott; a köszöntő beszédek, élménybeszámolók és megemlékezések után szeretetvendégséggel zárult az esemény.

– tri –

Regionális hozzárendelés: Mohács–Magyarbóly–Siklósi Társult Evangélikus Egyházközség