Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 37 - Zsinatolt a RELE

Keresztutak

Zsinatolt a RELE

A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház (RELE) Zsinata szeptember 7–8-án Kolozsváron ülésezett. Az ünnepi nyitó istentiszteleten Adorjáni Dezső Zoltán püspök prédikációjában a kereszténység létkérdéseiről beszélt; az oltári szolgálatot a RELE három esperese – Juraj Bálint, Köncze G. Árpád és Zelenák József – végezte.

Az egyház törvényhozó testületének istentisztelet után kezdődött munkaülésén először a püspök tájékoztatta a zsinati tagokat az egyház életéről és saját tevékenységéről. Ezt követően Az egyházépítés perspektívái címmel tartott vetített képes bemutatón Adorjáni Dezső Zoltán azokat a sarkalatos pontokat elemezte, melyek alappillérei kell, hogy legyenek az egyház munkájának: misszió, diakónia, oktatás, ökumenikus és közéleti kapcsolatok.

A jelentések után a grémium megválasztotta az egyházkerületi tisztségviselőket és testületeket. Az első munkanap végén a zsinati tagok megvitatták és elfogadták a RELE alkotmányának változtatásait.

Szeptember 8-án reggel 8 órakor ismét összeült a testület, és kezdetét vette a második ülésszak, melynek fő pontja a kánonrevízió volt. Az ülés olyan paragrafus- és alpontmódosításokat eszközölt, amelyek gördülékenyebbé, hatékonyabbá teszik az egyházi munkát és adminisztrációt.

A záróáhítat után Adorjáni Dezső Zoltán püspök beiktatta tisztségébe az egyház püspökhelyettesét, Zelenák József esperest, továbbá főtanácsosát, Fehér Attilát és másodfelügyelőjét, Páll Gyulát.

Gödri B. Alpár