EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 37

37. szám – 2007/09/16

   Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap

Napról napra

Új nap – új kegyelem

Vasárnap
Mivel irgalmas Isten az Úr, a te Istened, nem hagy cserben, és nem hagy elpusztulni. 5Móz 4,31 (Júd 2; Mt 6,25–34; 1Pt 5,5–11; Zsolt 78,32–55) Mózes öt könyvének lapjairól nemcsak ... >>

Élő víz

A kapcsolatokra szánt idő soha nem elvesztegetett idő
A technológia fejlődése és a hatékonyság növekedése számos előnyt jelent többek között a munkahelyeken, ugyanakkor súlyos következményekkel is jár. Ahogy próbálunk megbirkózni az e-mailek, hang- és képüzenetek áradatával, és ahogy egyre nő a munkánkkal kapcsolatos felelősség, a hosszú távú barátságok kialakítása és fenntartása minden évben egyre nagyobb kihívást jelent. >>

Heti útravaló
Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. (1Pt 5,7) >>

„Uram, tégy a béke eszközévé…”
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése 2001-ben hozta azt a határozatát, hogy szeptember 21-e minden esztendőben világszerte az erőszakmentesség és a békesség napja legyen. Kofi Annan, az ENSZ főtitkára egyetértett az Egyházak Világtanácsának (EVT) azzal a javaslatával, hogy ez a nap a békéért való imádság nemzetközi napja is legyen. Így az EVT – Az erőszak legyőzésének évtizede elnevezésű programján belül – szeptember 21-ét a békéért való imádság nemzetközi napjává nyilvánította. Tette ezt azzal a szándékkal, hogy a mintegy 340 tagegyházában élő több mint 500 millió keresztényt arra hívja, hogy – szoros együttműködésben a római katolikus hittestvérekkel és a világ minden békére vágyó, jó szándékú emberével – ezt a napot a békéért való imádság, a béke ügyének szolgálata és a békesség megteremtése iránti igyekezet napjaként élje meg. „Ezen a napon tisztelettel tekintünk minden nemzet azon fiaira és leányaira, akik egy békés világért dolgoznak. Bátorítsuk őket, és járjunk szolidaritásban velük! Imádkozzunk értük, és adjunk hálát Istennek értük!” – biztat Samuel Kobia, az Egyházak Világtanácsának főtitkára. >>

Egyházunk egy-két hete

Hálaadás két évszázadért
A templom és az egyházközség kétszáz éves fennállásáért adott hálát múlt szombaton a győrszemerei gyülekezet. Az ünnepi istentiszteleten Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. A liturgiai szolgálatot Kiss Miklós, a Győr-Mosoni Egyházmegye esperese és Karsay Lajos, a gyülekezet lelkésze végezte. >>

Hárman az emmausi úton
Lelkészszentelésre és -iktatásra került sor egyetlen ünnepi istentisztelet keretében szeptember 9-én a Nyíregyházi Emmaus Evangélikus Egyházközség templomában. „Christus loquens! Beszélő, megszólító Krisztusunk van! Az emmausi tanítványok Jézust csak akkor ismerték fel, amikor megszólalt: az igét magyarázta, és megtörte a kenyeret. A feladatotok az, hogy a ti szavaitokban is felismerjék az emberek Krisztust!” – e szavakkal bocsátotta útjára Herpay Gábor és Schütte-Gál Orsolya frissen ordinált lelkészt, illetve Bozorády Andrást, a Nyíregyházi Emmaus Evangélikus Egyházközség megválasztott lelkipásztorát dr. Fabiny Tamás, az Északi Egyházkerület püspöke. Az ünnepi istentisztelet iktatási szolgálatát Sztankó Gyöngyi, a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye esperese végezte. >>

Együttműködés a szolgálatban
A Dombóvár–Kaposszekcső–Csikóstőttős Társult Evangélikus Egyházközségben sokszínű és szerteágazó szolgálati területek várják a lelkészeket. A városi és falusi gyülekezetet, valamint szeretetotthont egyaránt magába foglaló egyházközségben elvégzendő feladatok jól szervezett együttműködést kívánnak a szolgálatban együtt munkálkodóktól. A három település gyülekezete új lelkipásztort kapott szeptember 8-án, amikor Szabó Vilmos Béla, a Tolna-Baranyai Egyházmegye esperese a dombóvári templomban ünnepi istentisztelet keretében beiktatta hivatalába Szabó Szilárdot, a gyülekezet megválasztott lelkészét (képünkön). Az istentiszteleten a Déli Egyházkerület püspöke, Gáncs Péter szolgált igehirdetéssel. >>

Evangélikus szolgálatok a városmisszión
A Magyar Katolikus Egyház által rendezett budapesti városmisszió keretében a Vörösmarty téren felállított színpadon a Magyar Evangéliumi Aliansz protestáns tagegyházai szolgálnak szeptember 16. és 22. között. >>

Bonyhádi iskolapéldák

Atlétafieszta
A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium udvarán egy évvel ezelőtt avatták fel a megújult atlétikapályát. Akkor a mai és a hajdani diákok atlétikaversennyel ünnepelték a modern ... >>

Példaként a nagyok előtt
„Kicsi a bors, de erős!” – ezekkel a szavakkal köszöntötte az ünneplő bokodi gyülekezetet Szabó György, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület felügyelője azon a közgyűlésen, amelyet az elmúlt vasárnap délelőtt a templom felújítása alkalmából rendezett hálaadó istentisztelethez kapcsolódva tartottak. A felügyelő példaként állította a Komárom megyei kis gyülekezet áldozatkészségét a nagyok elé. >>

Keresztutak

Zsinatolt a RELE
A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház (RELE) Zsinata szeptember 7–8-án Kolozsváron ülésezett. Az ünnepi nyitó istentiszteleten Adorjáni Dezső Zoltán püspök prédikációjában a kereszténység létkérdéseiről beszélt; az oltári szolgálatot a RELE három esperese – Juraj Bálint, Köncze G. Árpád és Zelenák József – végezte. >>

A norvég nagykövet látogatása
Az Evangélikus Országos Múzeumban tett látogatást szeptember 11-én Bente Angell-Hansen (képünkön jobbra), a Norvég Királyság budapesti nagykövete. A nagykövet asszony látogatása alkalmából az intézmény vendége volt egyházunk mindhárom püspöke – Ittzés János, Gáncs Péter és Fabiny Tamás –, valamint országos felügyelője, Prőhle Gergely (balra) is. A múzeum kiállításán dr. Harmati Béla László igazgató (középen) vezette végig a vendégeket. >>

Városmisszió 2007
„Reményt és jövőt adok nektek” a mottója a szeptember 16. és 22. között megrendezendő Városmisszió Budapest 2007 elnevezésű programsorozatnak. A katolikus egyház igehirdető rendezvényén a pápát Camillo Ruini bíboros képviseli. Az első városmissziót 2003 májusában Bécsben szervezték meg. >>

Példaértékű a Kálvin téri templom szerkezetének megerősítése a szakember szerint
A munkálatok építész tervezője, Mezős Tamás építőmérnök szerint műemlékvédelmi szempontból példaértékű szerkezetmegerősítést végeztek a Kálvin téri református templomon. „A szerkezet megerősítésnél egyedi megoldásokat is alkalmaztunk, például az eredeti szerkezet megtartása mellett a csehsüveg-boltozaton átmegy egy függőleges vasbeton fal” – közölte Mező Tamás a témában rendezett szakmai ankéton. >>

Csak a párbeszéd segíthet
Jutta Hausmann, a budapesti evangélikus teológia ószövetségi tanszékének a professzora Az erőszak kérdése a Koránban témakörben tartotta meg nagy érdeklődéssel kísért előadását A Biblia és a Korán című szegedi nemzetközi konferencián. >>

Európa keresztény gyökereit és a hit társadalmi szerepét emelte ki a pápa ausztriai látogatásán
Európa keresztény gyökereinek kidomborítása, a hit társadalmi szerepének fontossága és a nyugati életmód bírálata volt a legfőbb témája XVI. Benedek pápa múlt vasárnap befejeződött, háromnapos ausztriai látogatásának, amelynek homlokterében a híres közép-európai kegyhelyen, Mariazellben tett zarándoklata állt. Az egyházfő szombaton kereste fel a települést, ahol a Szűz Mária születésének szentelt templom előtti téren pontifikált ünnepi szentmisét a stájerországi hegyek között megbújó búcsújáró hely fennállása 850. évfordulójának tiszteletére. >>

Hóba tévedt zarándokok
Eltévedt egy Ausztriában praktizáló magyar orvos és három gyermeke a derékig érő hóban, miközben a híres búcsújáróhely, a stájerországi Mariazell felé igyekeztek, hogy odaérjenek XVI. Benedek pápa múlt szombati zarándoklatára. Szerencséjükre az alpesi mentők még időben megtalálták őket. >>

Mariazell magyar emlékei
A stájerországi hegyek között megbújó Mariazell az egyik legnevezetesebb közép-európai Mária-kegyhely. A Szűz Mária születésének szentelt templom 1157-ben épült, az idén ünnepli fennállásnak 850. évfordulóját. >>

Magyar segítség a romániai árvízkárosultaknak
Félmillió forint értékű azonnali segélyt juttat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (MÖSZ) a kelet-romániai árvíz károsultjainak. A segélyszervezet – látva a heves esőzések okozta károkat – helyszíni beszerzéssel állítja össze a tartós élelmiszereket tartalmazó csomagokat, melyeket a következő napokban osztanak szét a segélyszervezet helyszínre utazó munkatársai. >>

Evangélikusok

Jakab és János Nagyszebenben
A Máté, illetve a Márk szerinti evangéliumból jól ismert a történet, amikor az Úrhoz lépett Jakab és János, Zebedeus két fia – Máté evangéliumában anyjukkal együtt jöttek Jézushoz–, és így szóltak hozzá: „»Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.« Jézus megkérdezte tőlük: »Mit szeretnétek, mit tegyek meg nektek?« Ők pedig ezt mondták neki: »Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, a másikunk a bal kezed felől üljön majd dicsőséges uralkodásod idején.« Jézus így válaszolt: »Nem tudjátok, mit kértek…«” Majd odahívta a többi tanítványt is, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok; és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (Mk 10,35–38.42–45) >>

A kaftános fejedelem
A Wesselényi-féle összeesküvés ürügyet adott I. Lipót császárnak a magyar önállóság teljes eltörlésére, a nyílt abszolutizmus bevezetésére. Az országot császári zsoldos katonaság szállta meg. A császár felfüggesztette a magyar alkotmányt, és Ampringer János Gáspárt, a német lovagrend nagymesterét 1673-ban kinevezte Magyarország kormányzójává, székhelyéül Pozsonyt téve meg. Ez a nyílt katonai kormányzat a legvadabb önkényt, terrort jelentette, és a legnagyobb nyomorúságot hozta hazánkra. A császár és katonai kormányzata mindent elkövetett az ország kifosztása és értékeinek, kincseinek megszerzése érdekében. >>

e-világ

A jótékony mozgásról
Minden, ami él, mozgásban van. Nézzünk meg egy másfél éves kisgyermeket! Egy pillanatra se nyugszik: fut, elesik, feláll, mászik mindenhova. Lássunk egy ötvenéves embert! „Rohan” egész nap: ágyból fel, autóba be, lifttel fel, karosszékbe be, lifttel le, autóba be, karosszékbe be. Sajnálatos módon a mai ember rendkívül keveset mozog, vagy pedig egyhangú, monoton mozgást végez, ami nemhogy jótékony hatású lenne, hanem inkább gerinc- és lábproblémákhoz vezet. A gyerekek is egyre kevesebb időt töltenek mozgással; helyette a televízió és a számítógép „köti le energiáikat”… >>

Keresztény szemmel

Meditáció a kőröshegyi völgyhídnál
Ami döntően jellemző rá: „a legek hídja”. Nemcsak a viadukt számokban kifejezhető adatai tükrözik ezt, hanem az is, hogy csodálatos környezetben kanyarog, és szinte az egész Balatonra gyönyörű kilátás nyílik róla. Hossza közel két kilométer, legmagasabb pontja a terepszinttől nyolcvannyolc méter. Kivitelezési költsége több mint 41 milliárd forint volt; három évig épült. >>

A hét témája

Sokszínű spiritualitás Nagyszebenben
Nem volt minden résztvevő elragadtatva a harmadik európai ökumenikus nagygyűlés szervezőinek teljesítményétől az elmúlt héten az erdélyi (romániai) Nagyszebenben. A szász főváros adott otthont – Bázel (1989) és Graz (1997) után – idén szeptember 4. és 9. között a harmadik ökumenikus nagygyűlésnek, amelyet az Európai Egyházak Konferenciája (KEK) és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) szervezett. >>

Nagyszebeni ökumené

Nagyszebeni…
Rendszeres erdélyi utazóként azonnal feltűnik, hogy micsoda változások mentek végbe ebben a városban az elmúlt években. Nem is olyan régen még sírnunk kellett azon, hogy az erdélyi szászok egykor ... >>

Az egyházak Európa egyesítésében játszott szerepét méltatta az Európai Bizottság elnöke
Az egyházaknak az európai egyesítési folyamatban betöltött szerepét méltatta múlt csütörtökön José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke a Nagyszebenben tartott harmadik európai ökumenikus nagygyűlésen. >>

Magyar református egyházvezetők állásfoglalása a nagyszebeni diszkriminatív jelenségekről
A nagyszebeni harmadik európai ökumenikus nagygyűlésen részt vevő hivatalos küldöttek megdöbbenéssel értesültek arról, hogy a nagyszebeni rendőrség öt nagyváradi református fiatalt feltartóztatott, majd indoklás nélkül a rendőrségre kísért és három órán keresztül fogva tartott. A Király-hágó melléki fiatalok egyházkerületi felkérésre, a szervezők tudtával és beleegyezésével információs anyagot szállítottak a rendezvény színhelyére. >>

Krisztus világossága és az egyház
A különböző keresztény felekezetek hagyományainak legfontosabb lelkiségi szövegeiből készült gyűjtemény összeállítását szorgalmazza Wolfgang Huber német evangélikus püspök. >>

A keresztények egységéért való küzdelem nem adható fel
Minden nagygyűlésnek vannak csillagórái. Ilyenkor az elvárás „csúcsra járatott”, a hangulat forró. Talán a szívünk is gyorsabban dobog. Magam így éltem meg az európai kereszténység két kiválóságának, Wolfgang Huber berlini evangélikus-uniált püspöknek, a német protestáns egyházak szövetsége elnökének és Walter Kasper bíborosnak, a Vatikánban a keresztények egységéért felelős egyházi vezetőnek az előadását. >>

Száztíz steward egy VIP szolgálatában
Augusztus utolsó napján száztíz fiatal gyűlt össze Európa idei kulturális fővárosában, az erdélyi Nagyszebenben, hogy felkészüljön a négy nappal később kezdődő 3. európai ökumenikus nagygyűlésre. A különböző felekezetű fiatalok a kontinens húsz országából érkeztek. A népes csapat a háromnapos csoportépítő felkészítés után számos munkaterületen segített a szervezőknek a nagygyűlés zökkenőmentes lebonyolításában. Magyarországot hárman képviselték: Szerdahelyi Miklós János katolikus egyetemista és e sorok írói. >>

evél&levél

Köszönet az elismerő sorokért
Tisztelt Szerkesztőség! Tisztelt Gyarmati Gábor Úr! Az egyik budapesti egyházi gyermekkórház fül-orr-gégészeti osztályának vezetője juttatta el hozzám az Evangélikus Élet 2007. augusztus 5-én megjelent számának A doktor című cikkét. Úgy érzem, mint a Szent János Kórház gyermek fül-orr-gégészeti részlegének vezetője, néhány szóval reagálnom illik a cikkre. >>

(Viszont)látkép
Tisztelt Cím! Elnézést kérek, amiért ismeretlenül Önöket kérem közvetítésre. Honlapjukon olvastam a Látogatóban Richly Zsolt rajzfilmrendező-grafikusnál című cikket (EvÉlet 2003/17). Én az interneten az édesapjának, Richly Emilnek az életútját kerestem, mert van egy csodálatos akvarellünk (80×55 cm), amelyet ő festett. Édesapámtól örököltem, aki a ’40-es években Kartalon volt körorvos, és ezt az Aszódi látképet tőle kapta ajándékba. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Keresztyénnek is csak azok nevezhetők joggal, akiket Krisztus neve és élete megragadott és bevont az ő életébe, miként Szent Pál mondja Gal 5,24-ben: »Akik Krisztuséi, azok Krisztussal együtt megfeszítették testüket, annak minden kívánságával együtt.« Mert Krisztus szenvedését nem szavakkal és nem jelképesen, hanem valóságosan kell átélni.” >>

Kultúrkörök

Egy páratlan utca páratlan programja Győrben
Amint egy évvel ezelőtt is megírtuk, Európában mindenképpen egyedülálló, sőt talán az egész világon páratlan a Győr-Újvárosban fekvő Kossuth utca: néhány száz méteren belül öt felekezet temploma található meg benne. A görög, illetve a római katolikus templom mellett itt áll a reformátusoké és az evangélikusoké is, és a nemrégiben megújult zsinagóga kupolája is a fák fölé magasodik. E páratlan egység adta az ötletet Borsa Katának és Pál Kálmánnak, hogy immár második alkalommal – az idén szeptember 20. és 24. között – szervezzenek kulturális seregszemlét Öt Templom fesztivál címmel a folyók városában. >>

Kápolna Mátyás palotájában
A történelmi eseményekben és emlékekben gazdag városok múltját rendre át- meg átszövik érdekesebbnél érdekesebb legendák és mondák. Nincs ez másképp Visegrád esetében sem. Így fordulhatott elő, hogy híres 13. századi lakótornyát a Szent László által 925 esztendeje, 1082-ben fogságba ejtett és tömlöcbe vetett Salamon királyról nevezte el a népi emlékezet – holott eredetileg az ispáni várban raboskodott az egykori magyar uralkodó. >>

Skanzen Ausztriában
Azt hiszem, aligha kell bárkinek is elmagyarázni, hogy mi az a skanzen, hiszen hazánkban több is található; közülük néhány – büszkén mondhatjuk – méltán örvend nemzetközi hírnévnek. A népi építészet és életforma emlékeit felvonultató, rekonstruált vagy éppen újjáépített falumúzeumok a szomszédos Ausztriában is találhatók, mégpedig nem is elérhetetlen messzeségben az országhatártól. >>

A vasárnap igéje

Két név, két fa
„Pável elkeseredetten ejtette vissza fejét a párnára. Arcán a bevésődött ráncok hirtelen elmélyültek. Marja aggódva figyelte a gyors változást párján. >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
[Lelkész:] Teremtő Istenünk! Végtelen bölcsességedet és kimeríthetetlen szeretetedet hirdeti a teremtett világ. Minden műveden rajta ragyog kézjegyed. Az elemi részecskéktől a galaxisok végtelenbe tűnő világáig mindent te alkottál és te tartasz kézben. A te műved az élet, a te műved az ember. Boldogan áldjuk teremtő és gondviselő jóságodat. >>

Szószóró

Közérdek
A legközelebbi Tamás-mise – a keresők istentisztelete – szeptember 16-án, vasárnap 15.30-kor kezdődik. Mottója a helyszínhez és az alkalomhoz illően ez: „Közérdek”. A kéthavonta megrendezendő, „picit más”, fiatalosabb és közvetlenebb istentiszteletet ezúttal nem egy templom falai között, hanem szabad téren, a Deák téri templom mögötti Városház parkban tartjuk. >>

Ige+hirdető

Amíg a magból kenyér lesz
„Uram, add nekünk most igédet, ahogyan megadod a mindennapi kenyeret” – így kezdődik egyik kedves imádságom énekeskönyvünk imádsággyűjteményéből (EÉ 737. oldal). Mag, kenyér és még sokféle kép jelzi a Bibliában Isten igéjét. Jézus az élet kenyereként mutatkozik be az evangéliumokban. De egyben ő a nagy magvető is, aki a bőséges kegyelem pazarlásával szórja az ige magvát. Igehirdetésről szóló sorozatunkban érdemes végiggondolni azt a folyamatot, amíg a magból kenyér lesz. Jóllehet két külön kép ez, hiszen a mag esetében a csírázásról, szárba szökkenésről van szó, arról, hogy termést hoz, a kenyér képe pedig a táplálékról, az örök életre szóló „tápértékről” szól. Mégis – a két képet összevonva – játsszunk el egy kicsit a gondolattal, hogyan lesz a magból kenyér! >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
A kapcsolatokra szánt idő soha nem elvesztegetett idő
Heti útravaló
„Uram, tégy a béke eszközévé…”
Egyházunk egy-két hete
Hálaadás két évszázadért
Hárman az emmausi úton
Együttműködés a szolgálatban
Evangélikus szolgálatok a városmisszión
Bonyhádi iskolapéldák
Példaként a nagyok előtt
Keresztutak
Zsinatolt a RELE
A norvég nagykövet látogatása
Városmisszió 2007
Példaértékű a Kálvin téri templom szerkezetének megerősítése a szakember szerint
Csak a párbeszéd segíthet
Európa keresztény gyökereit és a hit társadalmi szerepét emelte ki a pápa ausztriai látogatásán
Hóba tévedt zarándokok
Mariazell magyar emlékei
Magyar segítség a romániai árvízkárosultaknak
Evangélikusok
Jakab és János Nagyszebenben
A kaftános fejedelem
e-világ
A jótékony mozgásról
Keresztény szemmel
Meditáció a kőröshegyi völgyhídnál
A hét témája
Sokszínű spiritualitás Nagyszebenben
Nagyszebeni ökumené
Az egyházak Európa egyesítésében játszott szerepét méltatta az Európai Bizottság elnöke
Magyar református egyházvezetők állásfoglalása a nagyszebeni diszkriminatív jelenségekről
Krisztus világossága és az egyház
A keresztények egységéért való küzdelem nem adható fel
Száztíz steward egy VIP szolgálatában
evél&levél
Köszönet az elismerő sorokért
(Viszont)látkép
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Egy páratlan utca páratlan programja Győrben
Kápolna Mátyás palotájában
Skanzen Ausztriában
A vasárnap igéje
Két név, két fa
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Szószóró
Közérdek
Ige+hirdető
Amíg a magból kenyér lesz
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 37

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster