Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 37 - Oratio oecumenica

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica

[Lelkész:] Teremtő Istenünk! Végtelen bölcsességedet és kimeríthetetlen szeretetedet hirdeti a teremtett világ. Minden műveden rajta ragyog kézjegyed. Az elemi részecskéktől a galaxisok végtelenbe tűnő világáig mindent te alkottál és te tartasz kézben. A te műved az élet, a te műved az ember. Boldogan áldjuk teremtő és gondviselő jóságodat.

[Lektor:] Kérünk, ne vond meg tőlünk továbbra sem ajándékaidat: az éltető esőt és a termést érlelő napfényt, az ózont lélegző erdőt és az élettől pezsdülő vizeket. Add, hogy minden ember boldogan, de felelősséggel élvezhesse a teremtett világ javait. Segíts, hogy már most, földi világunkban is megvalósulhasson örök országod rendje és harmóniája. Kérünk téged,

[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket!

[Lektor:] Óvj meg attól, hogy visszaéljünk a teremtésben kapott lehetőségeinkkel. Aggódva látjuk, hogy az ember – küldetését feledve, nyereségvágytól űzve – pusztítja az erdőket, szennyezi a vizet és a levegőt. Rablógazdálkodásunk következményeként megbomlott a természet rendje. Naponta halljuk pusztító katasztrófák hírét. Add, hogy észre térjünk, és megtérjünk hozzád, míg nem késő! Kérünk téged,

[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket!

[Lektor:] Krisztusunk! Te eljöttél, hogy megszabadítsd és újjáteremtsd a bűn miatt pusztulásra ítélt világot. Kezdd rajtunk az új teremtés munkáját. Szabadíts meg önző óemberünktől, taníts igazi szeretetre, formálj bennünket a magad képére és hasonlatosságára. Könyörgünk hazánk és a világ vezetőiért, hogy felelősséggel szolgálják a rájuk bízottakat. Segíts, hogy keresztény néped bátor hitvallással tegye hallhatóvá igazságodat, és áldozatos szolgálattal tegye láthatóvá mentő szeretetedet a világban. Kérünk téged,

[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket!

[Lektor:] Kegyelmedbe ajánljuk gyermekeinket és az ifjúságot. Őrizd meg őket minden hazug csábítástól, életrontó eszmétől, készítsd fel őket az élet nehéz harcára. Imádkozunk a megterhelt, megalázott, meghurcolt emberekért. Könyörgünk a munkanélküliekért és a hajléktalanokért, a magányosokért és a szenvedélyek rabjaiért, a betegekért és a haldoklókért. Könyörgünk a különféle vallások követőiért és a hitetlenekért. Könyörgünk minden emberért. Kérünk téged,

[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket!

[Lelkész:] Végül kérünk, készíts fel minket országod eljövetelére, a színről színre látás boldog megvalósulására Jézus Krisztus, a mi Urunk által.

[Gyülekezet:] Ámen.