Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 37 - Együttműködés a szolgálatban

Egyházunk egy-két hete

Együttműködés a szolgálatban

Lelkésziktatás és hálaadás Dombóváron

A Dombóvár–Kaposszekcső–Csikóstőttős Társult Evangélikus Egyházközségben sokszínű és szerteágazó szolgálati területek várják a lelkészeket. A városi és falusi gyülekezetet, valamint szeretetotthont egyaránt magába foglaló egyházközségben elvégzendő feladatok jól szervezett együttműködést kívánnak a szolgálatban együtt munkálkodóktól. A három település gyülekezete új lelkipásztort kapott szeptember 8-án, amikor Szabó Vilmos Béla, a Tolna-Baranyai Egyházmegye esperese a dombóvári templomban ünnepi istentisztelet keretében beiktatta hivatalába Szabó Szilárdot, a gyülekezet megválasztott lelkészét (képünkön). Az istentiszteleten a Déli Egyházkerület püspöke, Gáncs Péter szolgált igehirdetéssel.

Az istentisztelet liturgiai szolgálatában részt vett Aradi András, a Dombóvár–Kaposszekcső–Csikóstőttős Társult Evangélikus Egyházközség másik lelkésze is. A közösség ugyanezen az alkalmon adott hálát a dombóvári templom külső és belső felújításának befejezéséért.

Gáncs Péter püspök Mt 15,21–28 alapján tartott igehirdetésében arra mutatott rá, hogy olyan Mesterünk van, aki nem szégyell tanulni az új helyzetekben, és kész újragondolni a küldetését. A lelkészeknek hasonlóképpen tudniuk kell, kihez is küldettek. Ezért arra kell törekedni, hogy a lelkésziktatás ne csupán ceremoniális rutin, hanem „hivatásgondozás” legyen – abban az értelemben, hogy a lelkészek képesek legyenek küldetéstudatukat a meglévő igényekhez igazítani. „Amikor a tanítványok küldetéstudata egyes nehéz helyzetekben már »lefagyott«, Jézus tovább tud lépni, segít az idegen asszonyon, és megmutatja, hogy meg kell tanulnunk együtt munkálkodni, egymásra figyelve egy irányba haladni. Isten ajándéka és kincse, hogy ad mellénk társakat, akikkel kiegészítjük egymást a szolgálatban” – hangsúlyozta Gáncs Péter.

Szabó Szilárd Ézs 40,31 alapján tartotta iktatási prédikációját. Feltette a kérdést, hogy fel tudjuk-e vállalni azt a küldetést, melyet az egyház Ura bízott ránk, s tudunk-e Krisztusra mutató közösség lenni egy olyan társadalmi közegben, amelyben a megkeseredés került előtérbe, a gondok és a panaszok pedig, úgy tűnik, elborítanak bennünket. Ennek ellenére észre kell vennünk a környezetünkben élő emberek igényeit, és meg kell szólítanunk őket, hogy elvégezhessük a ránk bízott missziót: Isten országának az építését.

Az ünnepi közgyűlést Rózsai György, a Dombóvár–Kaposszekcső–Csikóstőttős Társult Evangélikus Egyházközség felügyelője nyitotta meg. Elsőként Radosné Lengyel Anna egyházkerületi felügyelő köszöntötte meleg szavakkal az új lelkészt és feleségét. Ezt követték Krauss Péternek, Dombóvár alpolgármesterének és Fehérvári Tamás országgyűlési képviselőnek az üdvözlő szavai. Kurcz Károlyné otthonvezető a kaposszekcsői Evangélikus Diakóniai Otthon nevében köszöntötte Szabó Szilárdot, aki a jövőben a diakóniai intézmény lelkészi vezetői teendőit is ellátja. Előző gyülekezetének nevében Müller Mónika, a Pécsi Evangélikus Egyházközség másodfelügyelője mondta el jókívánságait az új lelkésznek, és átadta a pécsiek ajándékaként a „szeretet korsóját”, amely soha nem ürül ki.

Petri Gábor

Regionális hozzárendelés: Dombóvár–Kaposszekcs?–Csikóst?tt?s Társult Evangélikus Egyházközség