Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 37 - Bonyhádi iskolapéldák

Egyházunk egy-két hete

Bonyhádi iskolapéldák

Atlétafieszta

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium udvarán egy évvel ezelőtt avatták fel a megújult atlétikapályát. Akkor a mai és a hajdani diákok atlétikaversennyel ünnepelték a modern létesítményt. A rendezvénynek akkora sikere volt, hogy az öregdiák sportolók jelezték: szívesen találkoznának minden év szeptemberének első szombatján.

Nos, a gimnázium testnevelő tanárai idén is megszervezték az Atlétafieszta elnevezésű versenyt, melyen négy generáció lépett pályára, hiszen volt, aki hozta magával az unokáját is. Így a hatévestől a hatvanhat évesig közel negyvenen mérték össze ügyességüket az atlétika majd minden számában. A verseny után a legeredményesebbeknek érmet akasztottak a nyakukba, majd fehérasztal mellett folytatódott az eredmények „kiértékelése”.

Régi-új cserkészzászló

A bonyhádi evangélikus gimnázium tanévnyitóján Szuprics Vendel öregdiák átadta az iskolában működő 179. Számú II. Rákóczi Ferenc Cserkészcsapatnak a hajdani csapatzászló újonnan elkészített mását. A nyolcvannyolc éves öregdiák az 1930-as években volt az intézmény tanulója, és akkoriban cserkészkedett itt. Ő ajánlotta fel, hogy elkészítteti az eltűnt csapatzászló hű mását.

A gimnáziumi tanévnyitón Fauszt András cserkészparancsnok vezetésével felsorakozott a mintegy húszfős csapat, és elénekelték a cserkészindulót. Három fiatal vette át Szuprics Vendeltől a zászlót, és kötötte fel rá a nemzetiszínű szalagot, melyen a cserkészfogadalomból olvasható részlet. A régi-új csapatzászlót Krähling Dániel esperes áldotta meg.

Biológiatábor – egyházi támogatással

Idén is megrendezték a gimnázium szaktanárai az ökológia-biológia tábort. Nagy Andrea táborvezetőtől megtudtuk, hogy huszonegy gimnazista vett részt a hollóházi táborozáson. Az egyhetes program megvalósulását segítette a Magyarországi Evangélikus Egyház Gyermek- és Ifjúsági Osztályának pályázatán elnyert negyvenezer forintos támogatás.

A hét során a fiatalok meglátogatták Hollóházán a porcelánmanufaktúrát (képünkön), Füzéren a református templomot, a ruszin tájházat és a várat, Füzérradványban a Károlyi-kastélykertet, Telkibányán az Érc- és Ásványbányászati Múzeum Ipartörténeti Gyűjteményét, az ungvári pincesort, Sátoraljaújhelyen a Magyar Kálváriát. Előadást hallgattak meg többek között a Zempléni-hegység természeti viszonyairól, a sziklagyepről és az „emberi taposás” következményeiről, a zempléni vasutakról, a vidék geológiai viszonyairól és bányászatáról, valamint a csillagképekről.

A gimnazisták megismerkedtek a környező települések történelmével és a reformációban betöltött szerepével is. Utolsó este vetélkedőt tartottak a hét folyamán tanultakból, és „felavatták” az évenként megrendezett táborban első alkalommal részt vevőket.

Máté Réka összeállítása

Regionális hozzárendelés: Bonyhádi Pet?fi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú M?vészeti Iskola