Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 37 - Magyar református egyházvezetők állásfoglalása a nagyszebeni diszkriminatív jelenségekről

A hét témája

Magyar református egyházvezetők állásfoglalása a nagyszebeni diszkriminatív jelenségekről

A nagyszebeni harmadik európai ökumenikus nagygyűlésen részt vevő hivatalos küldöttek megdöbbenéssel értesültek arról, hogy a nagyszebeni rendőrség öt nagyváradi református fiatalt feltartóztatott, majd indoklás nélkül a rendőrségre kísért és három órán keresztül fogva tartott. A Király-hágó melléki fiatalok egyházkerületi felkérésre, a szervezők tudtával és beleegyezésével információs anyagot szállítottak a rendezvény színhelyére.

Nagyszeben belvárosában három rendőrautó megállította őket, a hatóságok elkérték személyi igazolványukat, és a csoportot magyarázat nélkül bekísérték a megyei rendőr-főkapitányságra. Az öt őrizetbe vett fiatal – Nagy József Barna, Szabó Attila, Szűcs Orsolya, Kriza Tamás és Ambrus Sándor – elmondta, hogy a kihallgatást végző tisztek különféle vétségeket próbáltak rájuk bizonyítani. Tichindelean Ovidiu és Vlad Ionel civil ruhás rendőrtisztek azzal vádolták a bekísért fiatalokat, hogy illegális kereskedelmet folytatnak egyházi kiadványokkal, később azzal vádaskodtak, hogy a gépkocsivezető illegális személyszállítást végez. Az őrizetbe vett fiatalok nem voltak hajlandóak aláírni a fogva tartás után elkészült, 30595/05.09.2007-es számot viselő jegyzőkönyvet, amely koholt vádakat tartalmazott.

Háromórás fogva tartás után a rendőrség végül elengedte a fiatalokat.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a karhatalom mondvacsinált okokra hivatkozva, jogtalanul korlátozta a református fiatalok személyi és szabadságjogait. Ez megdöbbentette a svájci, holland, német és osztrák egyházak delegátusait. Az Európai Egyházak Konferenciájának (KEK) szervezőstábja is fellépett a rendőrségen a fiatalok szabadon engedéséért. Ettől a kirívó esettől függetlenül több alkalommal is sértő módon tapasztalható volt, hogy a jelen lévő magyar szereplők hátrányos megkülönböztetésben részesülnek.

Véleményünk szerint ezek a jelenségek árnyékot vetnek egy olyan eseményre, amelynek célkitűzése az európai felekezetek, népek közötti szolidaritás és kiengesztelődés munkálása és gyakorlása.

Nyomatékosan kérjük a nagygyűlés minden felelős résztvevőjét, hogy határozottan lépjen fel minden diszkriminatív, az emberi jogokat és az európai normákat semmibe vevő jelenséggel szemben.

A történtek miatt több magyar református küldött megfontolás tárgyává tette, hogy tiltakozásképpen elhagyja a nagygyűlés helyszínét.

Nagyszeben, 2007. szeptember 5.

A magyar református küldöttek nevében:

Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, a Református Világszövetség Európai Tanácsának elnöke

Ábrám Tibor főgondnok, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi alelnöke

Dr. Erdélyi Géza püspök, Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Dr. Pap Géza püspök, Erdélyi Református Egyházkerület

Tonk István főgondnok, Erdélyi Református Egyházkerület

Csűry István püspökhelyettes, Királyhágómelléki Református Egyházkerület