Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 37 - Krisztus világossága és az egyház

A hét témája

Krisztus világossága és az egyház

Wolfgang Huber püspök, Walter Kasper bíboros és Kirill metropolita az ökumenéről

A különböző keresztény felekezetek hagyományainak legfontosabb lelkiségi szövegeiből készült gyűjtemény összeállítását szorgalmazza Wolfgang Huber német evangélikus püspök.

A nagyszebeni harmadik európai ökumenikus nagygyűlés egyik előadásában Huber arra bátorította a résztvevőket, hogy adjanak új tudatosságot a közös keresztény lelkiségnek. „Egy ilyen szöveggyűjtemény sokakhoz közel hozhatná lelki hagyományaink gazdagságát. Abban is segítene, hogy újra felfedezzük ezeket a ránk maradt szövegeket, és rácsodálkozzunk iránymutatásukra.” Döntő próbája lenne a keresztény üzenet hitelességének Európában, hogy „sikerül-e továbbfejleszteni a lelkiségben és az istentiszteletben megélt közösségünket” – fejtette ki Huber.

A Keresztény Egység Pápai Tanácsának elnöke, Walter Kasper bíboros a nagygyűlés első plenáris ülésén a különböző felekezetek közös alapjainak tudatosításáért emelte fel szavát. „A keresztények közötti szakadás által sok ember számára elhomályosítottuk Jézus Krisztus világosságát, és hiteltelenné tettük az ő ügyét.” A hittani kongregáció által júliusban kiadott, az egyház lényegéről szóló dokumentumot elítélő nyilatkozatok fájdalmat okoztak Kaspernek, ugyanakkor úgy véli: az egyház fogalmáról és igazságot közvetítő hivataláról szóló párbeszédnek folytatódnia kell.

Kirill, Szmolenszk és Kalinyingrád metropolitája előadásában a keresztény hit valóságérzékelése és a hétköznapi életvezetés közötti összefüggésről beszélt. Hangsúlyozta: „A hívő ember nem fogadhatja el egyszerre az emberi élet értékét és a halálhoz való jogot; a család értékét és a homoszexuálisok közötti törvényes kapcsolat létjogosultságát, vagy a gyermek jogainak védelmét és a humánembriók kutatási célból történő megsemmisítését.”

MTI