Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 10 - SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 20. VASÁRNAP

Fáklyafény

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 20. VASÁRNAP

„Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szere-tetre, és légy alázatos Isteneddel szemben”. (Mik 6,8)

Mindnyájan Ádám gyermekei vagyunk. Az első emberpár pedig elbukott. Szakítottak a „jó és a rossz tudásának”, pontosabban a jó és a rossz közötti megkülönböztetés tudásának fájáról. Így akartak önállósulni, elszakadni a Teremtőtől. Tettük óta minden ember maga akarja meghatározni, mi a helyes és mi a rossz. A világot elárasztó gonoszság azonban – amellyel nép nép ellen vagy ember ember ellen fordul – azt mutatja, hogy sem a nagyobb közösségben, sem külön-külön nem tudunk élni a bűnesettel kivívott önrendelkezési jogunkkal.

Ezért hozott az Úr világos és egyértelmű törvényeket, s ezért rendelkezett a szeretetről is. Aki tőle kérdezi, mindig megtudhatja, melyik út a törvény, s melyik a vétek útja. Hiszen ő szívünkbe is írta, ki is hirdette, hogy mit kíván tőlünk. A tőle elnyert szeretet pedig egybefoglalja minden kötelezettségünket: „a szeretet a törvény betöltése” (Rm 13,10). A mögöttünk lévő huszadik század a világháborúk, a népirtások, a terrorizmus és a zsarnokságok időszaka volt. S ha csak szűkebb környezetünkben tekintünk körül, pozícióharcot, könyöklést, hazugságot és ezek miatt szenvedő embereket látunk. Isten akaratának hátat fordító öntörvényűséget. Sok ember, ha tudna, sem élne a törvény szerint. Ez a környezet szinte legyőzhetetlen kísértést jelent Isten gyermekei számára. A legkönnyebb út a többiekkel való azonosulás útja. Vannak, akik más utat keresnek, s eljutnak a kivárás gyakorlatához: Ennyi gonoszságot nem tudok legyőzni, lehetetlen túlszárnyalnom is, megvárom tehát, hogyan fordul felém a másik ember. Ha jószándékkal, azt szívesen viszonzom. Ha bánt, kitérek előle. Hiszen én jobb és igazabb vagyok hozzájuk képest! „Légy alázatos Isteneddel szemben!” – írja a próféta. S aki alázatos, számon tartja Isten ajándékait, ismeri akaratát, s elvárások helyett megtanul kezdeményezni: elsőként indul segíteni, mosollyal kezdi a napot, szívesen hoz áldozatot is a másikért. Viszonzást pedig nem vár. Telik rá az Istentől kapott szeretetből! S legalábbis maga körül még a világ is mássá lesz! Segíts, Uram, hogy felismerjem a tisztességnek és a becsületnek, tehát törvényednek az útját! Segíts, hogy szívesen is járjak a felismert úton! Segíts, hogy mindezért ne tartsam magam többre embertársaimnál! Adj nekem alázatos szívet, hogy elismerjem, mindent tőled kaptam!

Zászkaliczky Pál (nyug. ev. lelkész, Fót)

Regionális hozzárendelés: Fóti Evangélikus Egyházközség

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster