Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek

Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 10

10. szám - 2004/10/15

   

Hírek

Új felügyelő a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye élén
Mint azt lapunk eseménynaptárjában már jeleztük, július 10-én Mencshelyen iktatta be hivatalába Ördög Endre, a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye esperese elnöktársát, Henn László egyházmegyei felügyelőt. A gyülekezetekbe küldött önéletrajzából ... >>

Tanévkezdés, örömmel
2004. szeptember 4. – Balatonakali. Azt gondolom, ez a nap is maradandó emlék a Mencshely-Nagyvázsony-Szentantalfa-Zánkai Gyülekezet területén hitoktatásban részesülők számára. Hiszen immár negyedik alkalommal gyűlnek össze a gyülekezet ... >>

EGY ŐSI TEMPLOMBAN AZ EGYHÁZ MEGÚJULÁSÁRÓL
Az egykori Sopron vármegye artikuláris gyülekezete, Nemeskér adott otthont a Győr-Soproni Egyházmegye presbiteri csendesnapjának szeptember 11-én. Jelzésértékű lehet, hogy az ősi templomban – hazánk legrégebbi, eredetileg is evangélikusnak ... >>

- Lelkésziktatás Tabon
Tabon iktatta be hivatalába szeptember első szombatján Szigethy Szilárdot, a gyülekezet megválasztott lelkipásztorát Szemerei János, a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye esperese. >>

- Soproni teológusok megáldása
Az idei esztendőben a soproni gyülekezetből többen is a teológia lelkész szakán folytatják a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban (Líceum) idén befejezett tanulmányaikat. >>

- Lelkészavatás Keszthelyen
A keszthelyi evangélikusok az elmúlt két év során már másodszor gyűlhettek össze ordinációs istentiszteletre. Ezúttal szeptember 11-én Matus Klára Krisztina léphetett a templom oltára elé, hogy Ittzés János püspök hivatalosan felavassa a lelkészi ... >>

- Parókiaszentelés Bokodon
Megszépült parókiáját hálaadó istentisztelet keretében vette birtokba a bokodi gyülekezet szeptember 11-én délután, miután Ittzés János püspök felszentelte az épületet. >>

- Templomszentelés Veszprémvarsányban
A veszprémvarsányi evangélikusság 1821-ben építette fel templomát. Az elmúlt több mint másfél évszázadban több ízben kellett felújítani az épületet. Utoljára a 80-as években végeztek komolyabb renoválást. A most befejezett munkálatok kezdete oda ... >>

- Lelkésziktatás Kőszegen
Baranyay Csaba és Baranyayné Rohn Erzsébet szeptember 18-án ünnepi istentisztelet keretében vette át Vető István esperestől a kőszegi gyülekezet meghívólevelét. >>

- Örömünnep Balatonszepezden
Régi vágya teljesült szeptember 19-én a kis létszámú balatonszepezdi evangélikus gyülekezetnek. Ősi műemléktemplomukat újították fel áldozatos munkával, nem kevés anyagi ráfordítással, hogy ismét birtokba vehessék, és általa is gazdagodjanak hitben. ... >>

- Gyülekezeti házszentelés Taliándörögdön
Taliándörögd a Balaton-felvidék lankái között fekvő kis település. Az ötvenes évek pártállami politikája az itt élő evangélikusságot is elérte. Államosították az egyházközség iskoláját. Így a templom mellett csak egy szürke kis házikó maradt a ... >>

- Kőbe vésett hálaadás
A hála és köszönet jeleként állítottak emléktáblát Vásárosfaluban szeptember 26-án. Ennek a kis településnek az evangélikussága úgy döntött, hogy egykori iskolája falán – amely jelenleg a gyülekezet imaháza – megörökíti egykori ... >>

„KÁR LETT VOLNA KIHAGYNI…”
Évek óta hagyomány a soproni gyülekezetben, hogy a tanév kezdetén a konfirmandusok egy hétvégét töltenek együtt felkészítő lelkészük vezetésével. Idén erre az alkalomra szeptember 10. és 12. között került sor Rábcakapin, a Győr-Soproni Egyházmegye ... >>

Megkérdeztük

Adorjáni Dezső Zoltán
- Soha nem szabad elfeledni, hogy a struktúrák építése mellett az egyháznak és egy püspöknek elsődleges feladata mindig a lelki építés. Tehát úgy építeni új struktúrákat, úgy honosítani meg módszereket, úgy nyitni a világ felé, hogy ne felejtsük el ... >>

Gyermekoldal

Kedves Gyerekek! Kedves Gyerekek! Kedves Gyerekek! Kedves Gyerekek! Kedves Gyerekek!
Köszönjük beküldött megfejtéseiteket. Elmúlt havi rejt-vényünkben öt bibliai hegy nevét rejtette a feladat, amelyhez egy-egy fontos esemény kapcsolódik: Jézus mennybemenetele az Olajfák hegyéhez, az özönvíz és Noé bárkája az Ararát hegyéhez, a ... >>

Lelki táplálék

Kicsoda az ember? (1Móz 1,26-28)
Évezredek óta keressük, kutatjuk, kicsoda az ember, honnan jött, hová tart, mi a célja életének, mi maga az élet. Erre keresnek választ különféle eszközökkel az egyre inkább kibontakozó tudományok is. De a technika fejlődésével, most a XXI. század ... >>

Van okunk az örömre?
„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti jóságotok legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással vigyétek kéréseiteket az Isten elé; és ... >>

Az istentisztelet megújulásának nagy korszakai V.
Ittzés Mihály nagy ívű álma az istentiszteleti élet egészének a megújulásáról nem valósulhatott meg. Külső és belső körülmények ellene dolgoztak ennek a csodálatos víziónak. Hatása azonban kimutatható. Az ív darabjaira esett szét, de nem semmisült ... >>


Mózes hivatala, lásd, azért állíttatott, hogy a vakságot és a megátalkodott elbizakodottságot kiirtsa. S ha ki nem is irthatja, meg kell jelentenie, és tudtunkra kell adnia. Mindezt a törvény erejével cselekszi, s arra tanít, hogy féljük Istent, ... >>

Aktuális

A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület eseménynaptára

- Nemescsó, 2004. október 17. vasárnap – lelkészbeiktatás
A gyülekezet megválasztott lelkészeit, Kalincsák Balázs és Kalincsák Balázsné Varga Katalin lelkészházaspárt iktatja be hivatalába Vető István, a Vasi Evangélikus ... >>

Egyháztörténet

Jóra fordította sorsunkat az Úr
Testvéreim az Úrban, amikor most Kapi Béla, egykori dunántúli püspök és hitvese, Hegedűs Katinka síremlékét az Úr oltalmába ajánljuk, hallgassuk meg Isten örök igéjét, amelyet megírva találunk a 126. zsoltárban! „Zarándokének. Mikor jóra ... >>

Versek

IBOLYASZEMŰ
Ibolyaszemű kishúgommal
megüzentem, hogy hazamegyek,
rendbehozom a kerítést is,
bekötözöm a rózsafákat.
>>

Egyéb

Evangélikus dogmatika dióhéjban 11.
A „bűneset” – az Istentől való elszakadás – miatt végzetesen megromlott embervilágban már évezredekkel ezelőtt, próféták ajkáról elhangzott Isten ígérete: Messiást, Szabadítót küld ebbe a földi világba. Ez az ígéret az Ószövetség évszázadai után, ... >>

Fáklyafény

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 18. VASÁRNAP
A „szeretett tanítványnak”, János apostolnak ez a mondata sok ember ellenkezését vívta ki. Hogyan parancsolhatja Isten a szeretetet?! – kérdezik lépten-nyomon. >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 19. VASÁRNAP
Beteg testvéreink mindennapi kérése, sóhajtása: Rád szorulok, Uram! Vedd kezedbe sorsom! Egyedül neked van erre hatalmad. Te szeretsz is engem úgy, hogy megteszed, amit kérek. Gyógyítanak az orvosok operációval és gyógyszerekkel, de vizsgálataik ... >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 20. VASÁRNAP
Mindnyájan Ádám gyermekei vagyunk. Az első emberpár pedig elbukott. Szakítottak a „jó és a rossz tudásának”, pontosabban a jó és a rossz közötti megkülönböztetés tudásának fájáról. Így akartak önállósulni, elszakadni a Teremtőtől. ... >>

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 21. VASÁRNAP
A sérelmét háromszorosan visszafizető Lúdas Matyi történetén, s a „fogat fogért, szemet szemért” ószövetségi tételén nevelkedtünk. Magától értődőnek tűnik, hogy a sérelmet megtoroljuk, a bűnt bűnnel viszonozzuk, hiszen: ... >>

Régebbi számaink archívuma (1998-tól 2003 októberig)

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster