Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 10 - Új felügyelő a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye élén

Hírek

Új felügyelő a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye élén

Mint azt lapunk eseménynaptárjában már jeleztük, július 10-én Mencshelyen iktatta be hivatalába Ördög Endre, a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye esperese elnöktársát, Henn László egyházmegyei felügyelőt. A gyülekezetekbe küldött önéletrajzából megtudható, hogy 1957-ben született Mencshelyen. Feleségével és fiúgyermekével Nagyvázsonyban laknak. Jelenleg mentőgépkocsivezetőként dolgozik. 1996-ban lett a nagyvázsonyi gyülekezet felügyelője. 1998-ban kapcsolódott be az egyházmegye életébe, mivel ekkor az egyházmegye jelölőbizottságának tagjává választották. 2000 óta az egyházmegye másodfelügyelője volt. Az alábbiakban székfoglaló beszédéből közlünk részleteket:

Mindenekelőtt szeretném megköszönni mindazoknak a megelőlegezett bizalmát, akik a választás során rám adták szavazatukat. Akik másra szavaztak, azoknak mihamarabb szeretném elnyerni bizalmát. Az új tisztség új feladatokat ró rám. A jelölés elfogadását sok álmatlan éjszaka előzte meg. Tudva, hogy itt is – mint minden más közösségben – vannak megoldatlan ügyek, mind anyagi, mind személyi téren. Jó lenne mindent jól, békességben elrendezni úgy, hogy mindenki megelégedett legyen. A jelölés elfogadása után tervek fogalmazódtak meg bennem, amiket szeretnék megvalósítani. Ezek a tervek a következő négy szóval jellemezhetők: bizalom, békesség, törvényesség és a megfelelő tájékoztatás. BIZALOM: Szeretném, ha kapcsolatainkban a megértés, őszin-teség volna a jellemző. Kertelés nélkül, nyíltan lehessen véleményt formálni. Senki se értse félre a nyíltságot, ne legyen sértődés egy-egy ellentétes vélemény elhangzásakor. Párbeszéd során győzzük meg a másikat igazunkról érvekkel alátámasztva, de legyünk készek elfogadni a másik véleményét is. Mindenki számára legyen világos, hogy minden szó és cselekedet mögött jó szándék, segíteni akarás, megértés áll. Legyünk készek a hallásra, a megérzésre és megértésre. Testvéri, nyitott szívvel munkálkodjunk a ránk bízottakkal és a ránk bízottakért. BÉKESSÉG: Az előbbiekből, a bizalomból következik a békesség, hiszen enélkül nem lehet élni, nem lehet dolgozni. Ott, ahol nincs szeretet, ott nincs se bizalom, se békesség. Sok-sok feszültség van néha egészen apró dolgokból. Jó lenne, ha időben és tárgyilagosan jutna el minden információ ahhoz, aki érdemben tud tenni valamit abban az ügyben. Tudjunk a jövőben is egymással békességben élni és dolgozni. TÖRVÉNYESSÉG: Régi mondás, hogy a „rend megtart”. Szükséges rossz a törvény, a szabályok sokasága, de nélkülük eluralkodna a rendetlenség, a káosz. Szükség van a határidőkre, s ugyanolyan fontos azok betartása is. Egy-egy döntés jogszerűsége ne kérdőjeleződjék meg esetleg azért, mert valakinek az érdekeit sérti. Az egyházi rendeletek és határozatok maradéktalan betartása is a békességet szolgálja. Az átláthatóság feleslegessé tesz mindenféle gyanakvást. A szabályos eljárások nem gerjesztenek fölösleges indulatokat, találgatásokat. TÁJÉKOZTATÁS: Jól tenni, jól dönteni, jól cselekedni, csak megfelelő információ birtokában lehet. Ahhoz, hogy egy-egy döntés ne legyen részrehajló, s a jövőben is megtalálja a helyét, nem nélkülözhető a gyors, pontos információáramlás. Egy-egy döntés meghozatalakor ismerni kell az előzményt, a kitűzött célt s a jelen lehetőségeit. Bár sok gyülekezetben már jártam – remélhetőleg mindegyikbe eljutok idővel – nem ismerhetem adottságait, idült bajait vagy éppen újonnan keletkező problémáit. Szükséges, hogy első kézből, mind elnöktársamtól, mind pedig a gyülekezetekből eljusson hozzám minden hír, ami munkámmal kapcsolatos. Nincs mindig idő utólagosan informálódni. Szeretném, ha valós adatok állnának rendelkezésünkre. Nem szeretnénk fölösleges adminisztratív terheket tenni a gyülekezetek vállára, de vannak, amelyek nélkülözhetetlenek. Ígérem, hogy tőlem telhetően csak ilyenekkel fordulok a gyülekezetekhez. Az egyházmegye választása törtidőszakra szól, vagyis 2006-ig. Bízom benne, hogy a szolgálathoz szükséges erőt megkapom fentről, s a támogatást a gyülekezetek részéről. Kérem, álljanak mellém imádsággal, jó tanácsokkal, megértéssel és igazi, őszinte bizalommal, hogy minden, amit teszünk, valóban a ránk bízottak javára és Isten dicsőségére legyen. Adja Isten, hogy az elhangzott eskü szerint végezhessem becsülettel és jó lelkiismerettel munkámat a Veszprémi Evangélikus Egyházmegyében.

Regionális hozzárendelés: Veszprémi Egyházmegye

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster