Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 10 - - Örömünnep Balatonszepezden

Hírek

- Örömünnep Balatonszepezden

Régi vágya teljesült szeptember 19-én a kis létszámú balatonszepezdi evangélikus gyülekezetnek. Ősi műemléktemplomukat újították fel áldozatos munkával, nem kevés anyagi ráfordítással, hogy ismét birtokba vehessék, és általa is gazdagodjanak hitben. Anyagilag egyrészt a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Kulturális Örökség Minisztériuma, másik oldalról az önzetlen segítőkészség, iparosok, vállalkozók tették lehetővé a rendbehozatalt.

Az ünnepre szép számmal megjelentek a környék evangélikusai, de képviseltették magukat a református és más felekezethez tartozó testvérek is. Az istentiszteleten Ittzés János püspök és Veress István, a gyülekezet lelkésze szolgált. Igehirdetésben a püspök a templom fontosságáról szólt. Hangsúlyozta: Isten mindenütt jelen van, a tájban, virágban, természetben, így a természet is helye lehet az Istennel való találkozásnak, de a templomra mégis szükség van. Isten parancsa a templomépítés, a vele való találkozás hajléka, ahol különösképpen lehetnek együtt az emberek. Kiemelte, hogy nem a templom kövében, hanem a templom gazdájában hihetünk. Különböző alkalmakkor lehet vele találkozni, de zarándokutunk közben szükségünk van Isten házára, ahol lelki megnyugvást, békességet lelünk, mert bizonyosság csak az evangélium világosságában van. Az istentiszteletet ünnepi közgyűlés követte. A gyülekezet felügyelője – Nagy Örs – beszámolt az elmúlt idők eseményeiről, a munkálatokról. Hálát adott Istennek a templom megújulásáért, és köszönetet mondott azoknak, akik mindezt emberileg lehetővé tették. Végül a művelődési házban szeretetvendégség keretében lehettek együtt a gyülekezetek tagjai és a vendégek.

Regionális hozzárendelés: Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster