Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 12 - -Hálaadás Barcson

Hírek

Hozzászólás a cikkhez

-Hálaadás Barcson

A horvát határ mentén fekvő Barcs település neve akkor került a világ híradóinak középpontjába, amikor a délszláv háború idején egy eltévedt lövedék csapódott be a város határában. Annak viszont kevésbé van hírértéke, hogy az itt élő történelmi egyházak lélekmentő szolgálata a külsőségekben, az épületeik felújításában is megmutatkozik. November 14-én délután az evangélikus templomban tartottak hálaadást a megújult templombelsőért és toronyért, valamint az e-Magyarország pont beüzemeléséért.

Az alkalom igehirdetője Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke volt, aki Jn 5,26-30 alapján az ünnep igazi jelentőségéről szólt. Az istentisztelet utáni közgyűlésen a gyülekezetet gondozó Kendeh K. László csurgói segédlelkész röviden ismertette a Barcson élő evangélikusság történetét. Az 1700-as évekig csak római katolikusok lakták a települést. Ezután a Württemberg tartományból itt letelepedő németek egy része lutheránus volt. Az 1800-as évekre létszámuk gyarapodott, így gyülekezetet tudtak alapítani. Leányegyházként a vései, később a porrogszentkirályi anyagyülekezethez csatlakoztak. Az istentiszteleteket akkoriban magánházaknál tartották. 1856-ban iskolát építettek, amely 1883-ban leégett. Újjáépítésére gyűjtést szerveztek, de a szerb megszállás után elnéptelenedett, így 1932-ben feloszlott. Istentiszteleti helynek 1906-ban vették meg a mostani épületet, és tornyot építettek hozzá. Ekkor került megszervezésre a Barcs-Nagyatád-Somogyszob missziói gyülekezet. Első lelkésze Bányai Béla volt. 2002-ben pedig Csurgó központtal szervezték át Csurgó-Barcs-Nagyatád missziói gyülekezet néven. Ezután Haga Ferenc gondnok az elvégzett munkálatokkal kapcsolatosan elmondta, hogy a város önkormányzatának 200 000 forintos támogatásával sikerült elvégezniük a templom tornyának festését csatornajavítással és a technikai helyiség kialakításával, ahol az e-Magyarország pont számítógépei működhetnek. Köszönetet mondott az ünnepségen jelen lévő dr. Gyenesei Istvánnak, a Somogy Megyei Közgyűlés elnökének 30 000 forintos támogatásáért. Sikter János (korábban itt szolgáló) porrogszentkirályi lelkész köszöntője mellékleteként egy bekeretezett meghívót adott ajándékba, amelyet 1906-ban a barcsiak küldtek a meghívottaknak imaházuk felszentelése alkalmából. Utalva arra, hogy két év múlva, a századik évfordulón újra együtt ünnepelhetnek Barcson a hívek a megtartatás centenáriuma alkalmából.

Regionális hozzárendelés: Barcsi Evangélikus Leányegyház


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster