Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek

Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 12

12. szám - 2004/12/12

   

Minden kedves Olvasónknak, Lelkésztestvéreinknek és Hittestvéreinknek áldott, örömteli karácsonyt és békés, boldog új esztendőt kíván


Dr. Weltler János Ittzés János
egyházkerületi felügyelőpüspök
>>

Hírek

-Lelkészbeiktatás Nagyalásonyban
A pápa melletti Nagyalásonyban lelkészbeiktató istentiszteletre hívogatott a harangok zúgása október utolsó szombatjának délutánján, amikor Ördög Endre, a veszprémi egyházmegye esperese beiktatta hivatalába Nagy Zoltánt, a ... >>

-60 éves a győr-nádorvárosi templom
A győr-nádorvárosi evangélikus gyülekezet 2004. október 31-én, reformáció ünnepén a délelőtti istentisztelet keretében emlékezett meg temploma felépítésének hatvanadik évfordulójáról. Az ünnepi alkalmon Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) ... >>

-Hálaadás a megtartatásért Pápán
Október 31-én vasárnap, a reformáció ünnepének délutánján ünnepelte a pápai evangélikusság a gyülekezet három évszázados fennállását, valamint 220 évvel ezelőtti újjáalakulását. Ebből az alkalomból Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus ... >>

-Társadalmi párbeszéd
A társadalom és az egyház közötti párbeszéd jegyében a Veszprém Megyei Önkormányzat évente két alkalommal hívja baráti találkozóra a megye területén szolgáló lelkipásztorokat. A legutóbbi ilyen együttlétre 2004. november 4-én Győrben, a Nyugati ... >>

-Hálaadás a megyehatáron
Pápa és Tét között, a sokorói dombok alatt, Veszprém megyében található az ott élő evangélikusság egyik végvára, Gecse. A hozzá tartozó szerecsenyi filia viszont már Győr-Moson-Sopron megyében fekszik. Az elmúlt vasárnap, november 7-én mindkét ... >>

-Szent Márton-napi ünnepség Pannonhalmán
Ötödik alkalommal rendezték meg a pannonhalmi apátságban a millennium évében megkezdett Szent Márton-napi ünnepséget. A november 12-én tartott hálaadáson ismét átadásra került a monostor védőszentjéről elnevezett díj, amelyet 2004-ben Kukorelli ... >>

-Hálaadás Barcson
A horvát határ mentén fekvő Barcs település neve akkor került a világ híradóinak középpontjába, amikor a délszláv háború idején egy eltévedt lövedék csapódott be a város határában. Annak viszont kevésbé van hírértéke, hogy az itt élő történelmi ... >>

-Büki házavató
Bükön november 14-én áldotta meg Vető István, a Vasi Evangélikus Egyházmegye esperese az egyházközség megújult gyülekezeti házát. Az épület eredetileg evangélikus iskolának épült, majd az államosítás után is iskolaként funkcionált. Az utóbbi évek ... >>

-Egyházmegyei ifjúsági csendesnap Csornán
A pénteki orkán után november 20-án, szombaton a Lélek szele fújdogált a csornai evangélikus templomban, ahol mintegy hetven gyermek és fiatal gyűlt össze a Győr-Soproni Egyházmegye ifjúsági csendesnapján. A nap vezérmotívuma az etióp kincstárnok ... >>

Megkérdeztük

Dr. Várszegi Asztrik
Kedves gyermekkori élményem, ahogy nagyapámmal betlehemet készítettünk kukoricaszárból, Jézuskát, Máriát, Józsefet és az istállót benépesítő állatokat. Ez a mondat arra is rávilágít, hogy keresztény katolikus családban születtem, az adventi ... >>

Könyvbemutató

Az evangélium hullámhosszán
Második kiadásban is megjelent Ittzés János püspök vasárnap reggelenként a Magyar Rádióban elmondott gondolatainak gyűjteménye. >>

Gyermekoldal

Kedves Gyerekek!
Köszönjük beküldött megfejtéseiteket. November havi rejtvényünk helyes megfejtése Jézus egy mondata volt: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. >>

Lelki táplálék

„Jer, tárjunk ajtót lelkesen” (Ézs 43,16-21)
Személyes életünk mérföldkövei a születésnapok. S ha egy-egy jelesebb évfordulóhoz érünk, a kisebb közösség, a család vagy szélesebb kör is együtt emlékezik, örül, ünnepel velünk. Jelesebb történelmi eseményre egy egész ország, nemzet vagy a ... >>

Találj meg Istenem…!
Ádvent – várakozás, eljövetel… Talán e két fogalom az, ami meghatározza a köztudatban a karácsony előtti négy hét gondolatvilágát. Úgy, mint amelyek külön-külön is megállják a helyüket mindennapi életünkben, de úgy is, amelyek ... >>

Aktuális

A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület főbb eseményei, információi
-Győr, 2004. december 14. kedd –az Evangélium Színház előadása
Az Evangélium Színház Győrben december 14-én, kedden 19 órai kezdettel adja elő Jean Anouilh: *Becket, avagy Isten becsülete* c. művét a belvárosi Richter Teremben (Árpád u. ... >>


„Órák alatt járta be a gyülekezetet, napok alatt az országot a megdöbbentő hír: Ittzés Mihály evangélikus lelkész, a győri egyházközség nádorvárosi lelkészi körzetének lelkipásztora június 7-én, életének 46., kezdettől fogva a győri ... >>

Egyháztörténet

HARANGSZÓ ANNO…
Takács János nyugalmazott evangélikus lelkész ebben az évben töltötte be 93. életévét. Ma Hódmezővásárhelyen él családja körében. Ő még annak a nemzedéknek a tagja, aki ismerte az egykori Harangszó c. néplapot, sőt aktív szolgálatot is vállalt ... >>

Az istentisztelet megújulásának nagy korszakai VII.
Amikor egyházunk Ének- és Liturgiaügyi Bizottsága az új Agenda tervezetének munkálataihoz fogott, nem előzmények nélkül tette. A bizottság idősebb tagjai még ismerték az 1936-os liturgiát saját istentiszteleti szolgálatukból. Az 1963-as és az ... >>

Versek

Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott, szent karácsonyt a lapot olvasó evangélikus testvéreimnek.


Ádvent


Bölcsőd, szívemnek legalján
Megvetve régen,
Érkezésedre készen
Ring, de még némán.

Angyalok szólnak, hallom már.
Süket fülemnek
Harsonáik üzennek.
Megszületsz talán?

Reménység magja bennem ... >>

Egyéb

Karácsonyi receptek

Mogyorós gyertyácskák

Hozzávalók: 4 tojás, 4 evőkanál cukor, 1 kiskanál kakaópor, 4 evőkanál liszt, 10 dkg mogyorókrém (Nutella). Máz: 1 citrom leve, 8-10 dkg porcukor. Díszítés: 2 aszalt füge, 4 szem hámozott ... >>

Evangélikus dogmatika dióhéjban 13.
Karácsony ünnepén minden keresztény hívő tekintete a betlehemi jászolbölcső Gyermekére irányul. Hozzá vezetett a csillag fénye a sötét éjszakában. Őt dicsőíti az angyalseregek éneke, a pásztorok dicsérete és a három király hódolata. >>

Felhívás
Kedves Testvéreink! Mint eddig minden népszavazás-választás alkalmával, most is kérő szóval fordulunk gyülekezeteink hívő népéhez. 2004. december 5-én a határon kívül élő magyarok kettős állampolgársága kérdésében nyilváníthatunk véleményt ... >>

Fáklyafény

ÁDVENT 2. VASÁRNAPJA
Salvador Luria Nobel-díjas biokémikus az emberi lét végessége felett érzett nyugtalanságát így fogalmazta meg: „Az elme minden élőlény közül egyedül ránk hárít majdnem elviselhetetlen terhet: a múlandóság, a halál elkerülhetetlenségének ... >>

ÁDVENT 3. VASÁRNAPJA
Az áldás szó számunkra már megkopott. Gyakran csupán vallási formákat juttat eszünkbe, meg nem értett gyakorlatot, áldásra emelt kezet, elhangzó jókívánságot. A felszólításra: „Vegyétek az áldást!” – felállunk gépiesen, hogy ugyanolyan üres szívvel ... >>

ÁDVENT 4. VASÁRNAPJA
Meg kell tanulni vágyakozni az után, ami a mienk. Ádvent ennek a várakozásnak a megszentelése. Pilinszky János foglalja össze ezzel hitünk ádventi titkát. Gyermekkorunkban éltünk így – fejti ki a gondolatot. Vágyakoztunk arra, ami biztosan megjött. ... >>

KARÁCSONY 2. NAPJA
A jóság szeretetből fakadó jóindulat. A zsoltáros Isten tetteit mondja jóságosnak. Karácsonykor is Isten szeretetből fakadó jóindulatával találkozunk. Jézus jászolbölcsőjére azzal a tudattal gondolhatunk, hogy Isten szeretete fektette ... >>

ÚJÉV UTÁNI VASÁRNAP
Az alábbi történetet 1878 júliusában írta meg Turgenyev, az orosz irodalom klasszikusa. Egy szegény parasztcsalád rozoga kunyhójába befogadott egy árva rokon leányt. Ha magunkhoz vesszük Katykát – mondta az asszony –, az utolsó garasunkat is kiadjuk ... >>

Arcképcsarnok

Az egyházi textíliák művésze
A győri Öregtemplom Petőfi téri épületének udvarán olyan műhely működik, ami hiánypótlónak tekinthető egyházunkban. Egyházi textíliákat készítő műhelyről van szó, amelynek Kutas Emőke az ügyvezetője és mindenese, aki gyermekkora óta maga is jól ... >>

100 éve született Ittzés Mihály
1904. november 4-én született. Szüleinek hat gyermeke között ő volt a második. Édesapja, Ittzés Zsigmond Somogy megye orvostársadalmának megbecsült tagja, édesanyja, Kring Irma a somogydöröcskei lelkész leánya volt. Egyházukat szerető szülők ... >>

Régebbi számaink archívuma (1998-tól 2003 októberig)

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster