Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 12 - 100 éve született Ittzés Mihály

Arcképcsarnok

100 éve született Ittzés Mihály

1904. november 4-én született. Szüleinek hat gyermeke között ő volt a második. Édesapja, Ittzés Zsigmond Somogy megye orvostársadalmának megbecsült tagja, édesanyja, Kring Irma a somogydöröcskei lelkész leánya volt. Egyházukat szerető szülők alakították a család légkörét. Jó rajzkészsége értékes díszítő hajlammal párosult, amit fennmaradt diákkori dolgozatai és pályaművei mutatnak. A család muzikális adottsága és a gyermekek zenei képzése eredményeképpen a szülők és gyermekek színvonalas családi kamarakórust alkottak. Balikó Erzsébet – ugyancsak lelkészleány – lett a felesége, házasságukat Isten 5 gyermekkel áldotta meg,

Érettségi után 1922-től a soproni Teológiai Akadémián tanult. 1927. december 3-án avatta lelkésszé Kapi Béla püspök. Győrött segédlelkész (1927-1929), vallás-tanító lelkész (l929-1939), püspöki másodlelkész (1939-1948) és utoljára (1948-1950) a nádorvárosi új templom első lelkésze lett. 1950 június első vasárnapján még prédikált – hirtelen rátört betegségben néhány napos súlyos szenvedés után elhunyt, és a hét végén már temették. „Zsengéi” között a teológiai dolgozatokon kívül szépirodalmi próbálkozásokat is találunk. Bekapcsolódott a cserkészetbe és a MEKDESz mozgalmába, s mindkettőt felhasználta lelkipásztori munkájában. Megalapította 1928-ban a győri evangélikus Ifjúsági Egyesület 459.sz. Győry Vilmosról elnevezett cserkészcsapatát, és azt élete végéig vezette. Egykori öregcserkészei 1990-ben emléktáblát helyeztek el felejthetetlen parancs-nokuknak, aki „minket lenézett kis inasokat, korán munkára fogott parasztgyerekeket […] felemelt magához, […] nemes példával előttünk járva vezetett bennünket, kis vadócokat az ő evangéliumi hitének megközelítésére” – írták egykori cserkészei. Mint hitoktató megszervezte a MEKDESz győri középiskolai tagozatát, elindította a „Munkára fel!” c. kis diáklapot és nyaranta a tahi diáktáborokba vitte növendékeit. Megközelíti a tízet azok száma, akik az ő vallástanársága idején választották a lelkészi életpályát. Az ICHTHYS protestáns cserkészet egyik alapító-szervező vezetője volt. El-sőként tanított Győrben cserkészeinek népdalokat, s meg is szerettette azokat. Tagja volt a győri „Dr. Kovách Pál Iro-dalmi Társaság”-nak. Értékes himnológiai munkásságának emléke a 4 kiadást megért „Reggeli dicséret”, Luther magyarra átültetett „Matutinum Laudes”-e, a diákjaival nagypénteken megjelenített passió és énekfordításai. „Ittzés Mihály Isten szíve szerint való pásztor volt” – mondta róla temetésén az igehirdető.

Tekus Ottó ny. ev. lelkész, Győr

Regionális hozzárendelés: Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster