Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 12 - Kedves Gyerekek!

Gyermekoldal

Hozzászólás a cikkhez

Kedves Gyerekek!

Köszönjük beküldött megfejtéseiteket. November havi rejtvényünk helyes megfejtése Jézus egy mondata volt: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.

A pontszámok állása a következőképpen alakult: Asbóth Dorina, Rábcakapi (60) Beledi hittanoscsoport (60) Rasztovich Katalin, Csorna (60) Tapolcai Tamás, Sopronnémeti (60) Tar Zita, Győrújbarát (60) Balogh Evelin, Csikvánd (60) Németh Zoltán, Csorna (60) Tóth Eszter, Zalaszentgrót (60) Vajda Johanna, Ivett és Ráchel, Ajka (60 50, 50) Tölli Máté, Kópháza (50) Plöchl Patrik, Ágfalva (40) Sólyom Bálint, Szentantalfa (30) Sárvári hittanoscsoport 5.o. (30) Hosszú Rebeka és Bettina, Zalaistvánd (30) Erdélyi Hermina, Pápa (20) Bálint Brigitta, Magyargencs (20) Tarjáni Nóra, Szilsárkány (20) László Andrea, Csorna (20) Breuer Henrik, Sopron (10) Deák téri Ált. Iskola ev. hittanosai 2.o. Sopron (10) Deák téri Ált. Iskola ev. hittanosai 4.o. Sopron (10) Harkai Ált. Iskola evangélikus hittanosai (10) Neumann Bernát és Kinga, Győr (10) Szabó Katinka, Ravazd (10) Kránicz Zoltán és Orsolya, Felpéc (10) Szabó Csaba, Nagyveleg (10) Németh Patrik, Tárnokréti (10) Takács Bettina és Bianka, Tárnokréti (10, 10) Szidun Zoltán, Tárnokréti (10)

Bizonyára tudjátok, hogy az év a 365 napja alapján több-féleképpen is felosztható. Így különböző éveket tartunk szá-mon, mint például a naptári év (január 1-től), a tanév (szep-tember 1-től), az egyházi év (ádvent első vasárnapjától) stb. Egészen biztos vagyok benne, hogy ádvent és karácsony hallatán nagyon sok minden jut eszetekbe. Például: készülő-dés, izgatott várakozás, ajándékkészítés, gyertyagyújtás, ka-rácsonyi illatok a konyhában. Remélem, sokan vannak köztetek, akiknek már nem csu-pán az előbb megkezdett felsorolást jelenti ez a csodálatos időszak. Figyeljetek csak! Ádvent négy vasárnapja karácsony előkészületi időszaka. Kezdetétől fogva a világ Világosságára mutat, a hozzánk érkező mennyei Király eljövetelére. Ahogy a négy vasárnap egyre szaporodó gyertyáinak egyre erősödő fénye beragyogja szobánkat, úgy Krisztus érkezése életünkbe világosságot hoz számunkra. Olyan világosságot, amely eloszlatja a bűn – ha-lál – kárhozat sötétségét. Karácsony szent éjjelén boldogító üzenet csendül fel:

„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” Az Ige testté lett: Üdvözítőnk született! A sötétségben fel-ragyogott Isten világossága. Íme megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden ember számára. Számodra is! E havi rejtvényünk két feladatból áll. A feladatok megol-dásához olvassátok el Lukács evangéliumának első két fejezetét!

Első feladat: Írjátok meg nekünk, hogy kik ők! (Az össze-kevert betűk egy-egy személy nevét rejtik. Ne csak a nevet írjátok meg, hanem azt is, hogy kik ők!)

  • A,G,S,S,T,U,U,U: - A,A,Á,I,K,R,S,Z: - A,Á,I,M,R: - B,E,E,É,R,T,ZS: - C,É,I,I,N,R,S,U: - E,F,J,Ó,ZS: - E,I,M,N,O,S: - Á,B,E,G,I,L,R: - Á,J,N,O,S: - A,A,N,N:

Második feladat: Ez egy eddig szokatlan feladat lesz! Ugye jártok vasárnaponként istentiszteletre? Amikor legközelebb elmentek, nagyon figyeljetek oda, és próbál-játok megtalálni azt a mondatot, ami minden istentisztele-ten elhangzik Jézus születésének történetéből. (Nagy se-gítséget jelenthet, ha istentisztelet előtt elolvassátok a rejtvény megoldásához megjelölt igeszakaszt!) Ezt a mondatot írjátok meg nekünk!

A helyes megfejtést beküldők pontokat gyűjtenek, és félévente kapnak komolyabb és értékesebb jutalmat júniusban, illetve decemberben. Erre egyrészt azért van szükség, mert egyre töb-ben külditek be megfejtéseiteket, és ezáltal a kitartást és a rendszeres részvételt is honorálni tudjuk. Másrészt, mivel gyü-lekezeti hittanoscsoport is küld be megfejtéseket, őket nem egyénileg, hanem csoportosan szeretnénk megjutalmazni. A jutalom értéke a fél év alatt gyűjtött pontok számától függ.

Beküldési határidő: 2004. december 20. Cím: Dunántúli Harangszó Szerkesztősége 9001 Győr Pf.: 1639 Várjuk megfejtéseiteket, jó fejtörést kívánva! Kata és Vera néni

DUNÁNTÚLI HARANGSZÓ Nyereményszelvény 2004. december

Név, életkor:……………………………………………

Lakcím:…………………………………………………

A megfejtést külön lapra írjátok le!


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster