Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 12 - ÁDVENT 2. VASÁRNAPJA

Fáklyafény

ÁDVENT 2. VASÁRNAPJA

„Isten a mi szabadító Istenünk, az Úr, a mi Urunk kihoz a ha-lálból is.” (Zsolt 68,21)

Salvador Luria Nobel-díjas biokémikus az emberi lét végessége felett érzett nyugtalanságát így fogalmazta meg: „Az elme minden élőlény közül egyedül ránk hárít majdnem elviselhetetlen terhet: a múlandóság, a halál elkerülhetetlenségének tudatát. Azt, amit az egzisztencialista filozófusok az élet abszurditásának neveznek [...], és mi cipeljük ezt a halálfélelmet magunkkal.”

Az elmúlás általános terhével a pszichológus Jung is kikerülhetetlenül szembetalálkozott. Vizsgálatainak eredményét így összegezte: „A 35 év felettiek életérzésében döntő szerepe van a halálfélelemnek.” Van-e kiút? Illyés Gyula költőnk 75 évesen is csak a kérdésig jutott el: „Miért van az, hogy az enyészet fizikai és lelki szenvedését sem az orvosoknak, sem a pszichológusoknak, sem a művészetnek nem sikerült eloszlatnia?” A kínzó kétségre a választ a zsoltárvers adja meg. Szabadító Istenünk a halálból is kihoz, megszabadít. Isten bennünket a halálban is megtartó tenyerébe lép, aki a halálba lép. Jézus feltámadása óta ez még inkább bizonyosság, hiszen nevének jelentése is Szabadító. És mi – Elisabeth Kübler Ross orvosnő szavaival élve – ezért merhetjük az életet a halál tudatában élni.

Zászkaliczky Péter (ny. ev. lelkész, Fót)

Regionális hozzárendelés: Fóti Evangélikus Egyházközség

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster