Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 12 - ÁDVENT 3. VASÁRNAPJA

Fáklyafény

ÁDVENT 3. VASÁRNAPJA

„Áldjátok Istent a gyülekezetekben!” (Zsolt 68,27)

Az áldás szó számunkra már megkopott. Gyakran csupán vallási formákat juttat eszünkbe, meg nem értett gyakorlatot, áldásra emelt kezet, elhangzó jókívánságot. A felszólításra: „Vegyétek az áldást!” – felállunk gépiesen, hogy ugyanolyan üres szívvel üljünk le, mint ahogyan hallgatjuk. Pedig Isten áldása sokkal több, mint szó, mint valamiféle jókívánság gépies gyakorlata.

Isten áldása minden jó, amit tőle kapunk. Az áldás szóban benne van minden Istentől jövő segítség. A fogalom gazdag tartalmát néhány általánosan használt szókapcsolat is megérezteti. Ha valaki áldott emlékezetű, akkor vele gazdagon megajándékozott volt az életünk. Hiányát fájón érezzük, amíg élünk, és haló porában is áldva emlegetjük, hiszen „az igaznak az emlékezete áldott” (Péld 10,7). A gyermekáldás fogalma is közismert még, bár lassan elfelejtjük. A régiessé váló gondolkodás szerint, aki gyermeket vár, áldott állapotban van. Ma már csak teherről beszélünk, terhességről, terhesgondozásról, és elfelejtjük, hogy áldott állapotban lenni azt jelenti: Isten ajándékát kérni, Isten áldásában részesülni (Zsolt 127,3). Máriát így áldotta meg Erzsébet: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse!” (Lk 1,42). Isten ajándékainak teljességét Jézus hozta el, akit így köszöntöttek: „Áldott, aki jön!” (Mt 21,9). A példák megéreztetik, milyen gazdag tartalmú szó az áldás, és még inkább gazdag valóság. Nem csak liturgikus forma tehát, hanem minden Istentől jövő ajándék. Az áldás maga az élet, és mindaz, ami Istentől az életet fenntartja, gazdagítja. Mi semmit nem adhatunk Istennek, csupán áldhatjuk nevét, hálát adva bőkezű szeretetéért.

Zászkaliczky Péter (ny. ev. lelkész, Fót)

Regionális hozzárendelés: Fóti Evangélikus Egyházközség

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster