Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 12 - ÁDVENT 4. VASÁRNAPJA

Fáklyafény

ÁDVENT 4. VASÁRNAPJA

„Várom az Urat, várja lelkem, és bízom ígéretében.” (Zsolt 130,5)

Meg kell tanulni vágyakozni az után, ami a mienk. Ádvent ennek a várakozásnak a megszentelése. Pilinszky János foglalja össze ezzel hitünk ádventi titkát. Gyermekkorunkban éltünk így – fejti ki a gondolatot. Vágyakoztunk arra, ami biztosan megjött. Télen az első hóesésre. Várakozásunk ettől semmivel nem volt kisebb, erőtlenebb. Az a gyermek, aki a hóesésre vár, jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van. Aki jól várakozik, nem elviselhetetlen számára a hetek, órák, percek szenvtelen vonulása, hiszen a várakozásban éli már a beteljesedés örömét is. Aki valóban tud várni, abban megszületik a mélységes türelem, mely szépségében és jelentésében semmivel sem kevesebb annál, amire vár – vallja a költő.

Az ádventi várakozás ilyen: vágyakozás Jézus után, aki már a mienk. A mienk, mert eljött. Közénk született azon a betlehemi éjjelen. Benne Isten jött hozzánk közel. Jézus a megérkezett Úr, aki a mienk azért is, mert eljön. Mint mindig, hozzánk is közelít. S aki várja, nem hiába várja, s ebben a várakozásban övé már a beteljesedés öröme is. Isten ígéretét is Urunk viszi egyszer a színről színre látás teljességére. S mi az üdvösség teljessége után is úgy vágyakozhatunk, mint ami már a mienk.

Zászkaliczky Péter (ny. ev. lelkész, Fót)

Regionális hozzárendelés: Fóti Evangélikus Egyházközség

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster