Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 12 - -Lelkészbeiktatás Nagyalásonyban

Hírek

-Lelkészbeiktatás Nagyalásonyban

A pápa melletti Nagyalásonyban lelkészbeiktató istentiszteletre hívogatott a harangok zúgása október utolsó szombatjának délutánján, amikor Ördög Endre, a veszprémi egyházmegye esperese beiktatta hivatalába Nagy Zoltánt, a Nagyalásony-Dabrony-Nemesszalóki Társult Evangélikus Egyházközség megválasztott lelkészét.

A lelkészbeiktató liturgia után Nagy Zoltán Rm 1,16 igéjével foglalta össze szolgálatának lényegét. Pál apostolhoz hasonlóan ő sem szégyelli az evangéliumot, amely bűnvallásra és hitvallásra is buzdít. A fiatal lelkész örömben és bánatban csak azt tudja hirdetni, amit Péter apostol mondott Jeruzsálemben a koldusnak. Kincsem nincs sem a szívemben, sem a zsebemben, de amim van, az evangélium üzenete, azt bátran hirdetem. Ebben van Isten ereje, még akkor is, ha félelmünkben halkan mondjuk. Végül a beiktatott lelkész kifejtette, hogy most sem tervet vagy programot hirdet a szószékről, hanem azt a Krisztust, akiről lelkészi szolgálatának minden területén hitvallást szeretne tenni. Ehhez kéri Isten segítségét. Nagy Zoltán a felvidéki Rimaszombatban született, itt járt általános iskolába és gimnáziumba. Érettségi után jelentkezett a Hittudományi Egyetemre, amit Budapesten végzett el. Közben egy évet töltött az Egyesült Államokban, a chicagói evangélikus teológiai fakultáson. A szigorlati vizsga után Ivan Osusky szlovák püspök szülővárosában avatta lelkésszé, majd Somorján lett segédlelkész Bándy György professzor mellett. 2002-ben kötött házasságot Dorn Réka hatodéves teológussal, és ekkor települt át Magyarországra. Bakonytamásiba kerültek, ahonnan Veszprémvarsányt is gondozta. 2003-ban felesége ordinációja után helyezte a püspök Nagyalásonyba a házaspárt, ahol a gyülekezet megválasztotta lelkészének. Ebben az évben született első gyermekük.

Regionális hozzárendelés: Nagyalásony–Dabrony–Nemesszalóki Társult Evangélikus Egyházközség

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster