Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 3 - Dr. Szála Erzsébet

Megkérdeztük

Hozzászólás a cikkhez

Dr. Szála Erzsébet

főiskolai tanárt, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Karának főigazgatójátMiért tartja fontosnak az ön által vezetett intézményben a hitoktatóképzést?

A főiskolai szintű evangélikus hittanári, hitoktatóképzést több ok miatt is fontosnak tartom.

Fontos azért, mert a rendszerváltás óta átalakuló társadalmunk polgárai egyre többen igénylik, hogy gyermekeik felekezeti iskolákba, óvodákba járhassanak. Megnőtt a hitoktatók, a hittanárok iránti igény. Az evangélikus egyház is számos iskolát és óvodát tart fenn, s jelentős azoknak a nevelési- és oktatási intézményeknek a száma is, ahol egy-egy csoport számára szükséges az evangélikus hitben történő képzés. A megfelelő szakemberekkel való ellátottság azonban még nem kielégítő. Evangélikus óvodapedagógus-hittanár képzés sehol másutt nem folyik az országban, csak nálunk, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Karán, Sopronban. 2003 szeptemberében indult az első évfolyam. A karon több mint ötszáz nappali tagozatos hallgatót képezünk. Közülük az óvodapedagógus és szociálpedagógus hallgatók vehetik fel a hittanár szakot. Így két szakon tanul-nak, s két diplomát szereznek. Ennek következményeként – figyelembe véve a regionális és országos igényeket is – javulhat az óvodapedagógusok és egyben a hitoktatók elhelyezkedési lehetősége is. Fontos ez a képzés azért is, mert Sopronban az evangélikus hitű oktatásnak nagy hagyományai vannak. Itt jött létre a 16. század elején az első ágostai hitvallású evangélikus gyülekezet. A szintén akkor alapított iskola (a mai Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum) századokon keresztül meghatározó szerepet töltött be a magyarországi oktatásban. Igaz ugyan, hogy ma már nem működik Sopronban evangélikus tanítóképző, ám van színvonalasan képző alsófokú iskolánk, gimnáziumunk, s távlati terveink között szerepel egy evangélikus óvoda létrehozása is. Az alsó- és középfokú oktatási intézmények a leendő hittanárok gyakorlati képzésében kapnak jelentős szerepet. Hallgatóink nyolc félév alatt elsajátíthatják mindazokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek a lelki neveléshez, a hit oktatásához szüksé-ges szellemi felkészültség szempontjából nélkülözhetetlenek. Az oktatás színvonalát az Evangélikus Teológiai Egyetem oktatói és püspök urunk oktatói tevékenysége garantálják. Képzésünk Evangélikus Hittudományi Egyetemünk soproni kihelyezett képzése, s a hittanári diplomát is ők állítják ki. A hittanári diplomával is rendelkező óvodapedagógusok vagy szociálpedagógusok minden bizonnyal eredményes munkát végezhetnek majd nevelőként, oktatási, nevelési és szociális intézmények munkatársaiként a kicsi és a nagyobb gyermekek, valamint a felnőttek lelki és szellemi növelésé-ben, művelésében.

Menyes Gyula (püspöki titkár, Győr)

Regionális hozzárendelés: Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster