Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 3 - BÖJT 5. VASÁRNAPJA - JUDICA

Fáklyafény

BÖJT 5. VASÁRNAPJA - JUDICA

„Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (Mt 20,28)

Milyen mai módon gondolkozik a Zebedeus fiak anyja! Hisz Isten eljövendő országában, hisz Jézusban, reménykedik az új birodalomban. Két fia már ma is ott van Jézus közelében, miért ne lehetnének akár a helyettesei? Vágyaira és tapasztalataira épít. Vezetők és vezetettek mindig lesznek, a jó pozíciókat, a hivatalokat újraosztják, egyébként pedig minden marad a régiben.

Jézus egész élete azonban nem a hatalomról szól, hanem a szolgálatról tanúskodik. A mi javunkra élt, a mi szolgálatunkban. Ha követni akarjuk, hatalomközpontú gondolkodásmódunkat is fel kell számolnunk. A Jézushoz tartozás szolgálatot jelent, többet, mint egyszerű emberi együttérzést, közösségvállalást, emberséget. Ő a szolgai munkát is vállalta. Ott térdelt a tanítványok előtt, lábukat mosta. Amikor a szenvedést, a megaláztatást a két lator közti megfeszítte-tést vállalta, nekünk tett szolgálatot, hogy összekösse a földet az éggel, hogy kibékítsen minket Istennel és egymással. Hogy bűnbocsánatot szerezzen. Aki Jézust Urának vallja, az vállalja szolgálatát is. Mint min-dent, ezt is tanulni kell. A tanítvány tanul, hogy taníthasson. Ehhez élő közösség szükséges azok között, akiknek ura Jézus, a Krisztus. A magánkereszténység ehhez nem elég. Ahogy Urunk életét és halálát szolgálata fogja össze, úgy tartja össze élete és halála a gyülekezetet is. Ebben a gyülekezetben éppen Urunk szolgálata következtében képesek vagyunk arra, hogy készítsük az Úr útját, egyenessé tegyük ösvényeit. Mert Isten országa itt van. Az Úr közel!

Alpár Gejza (nyug. evang. lelkész, Sopron)

Regionális hozzárendelés: Soproni Evangélikus Egyházközség

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster