Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 3 - „Nyitott ajtó” – áhítatok minden napra

Könyvbemutató

Hozzászólás a cikkhez

„Nyitott ajtó” – áhítatok minden napra

Bárhol járok is az országban, fényképeket készítek a díszes vagy épp egyszerű, régi, ütött-kopott kapukról, ajtókról, kapualjakról. Megindítják a fantáziámat, mert kifejeznek valami titkot. Bezárva erősek, védelmezők, félelmetesek, mély intimitást rejtenek magukban, de ha nyitva állnak, mindig hívnak, várnak, és jó érzés belépni egy ódon kapualjba. A Jelenések könyve így ír: „Íme, nyitott ajtót adtam eléd…” (Jel 3, 8). Mélységes biztatás ez ránk nézve. Valami feltárulhat előttünk, valami láthatóvá válhat számunkra az ajtón túl a mi Urunkból. Örülök, hogy a teológushallgatók által írt és a közelmúltban megjelent áhítatos könyv címe ez, mert a nyitottság, a titok, a megmutatni akarás ott rejlik az ajtó mögött. Ahány ember, annyiféle látásmód, tapasztalat, élmény fűzi őt személyes hitéhez, és ezen keresztül Istenhez. Jézus Krisztus Urunk ezer arcának egy töredéke villan fel előttünk, ha belelapozunk ebbe a könyvbe. Minden nap magán hordozza a szivárvány ezer színét, a bizonyságtétel lehetőségét, az evangélium örömét. Biztatok hát mindenkit, akiben ott a vágy, a kíváncsiság, hogy betekintsen az „ajtó mögé”. Olvassa minden nap lelki épülésére és az Úr Jézus dicsőségére. A kétkötetes kiadvány a 2004. évi bibliaolvasó Útmutató igéit dolgozza fel. Az első kötet 940 forintos áron kapható Budapesten az Üllői úti, és a Huszár Gál Evangélikus Könyvesboltokban.

ifj. Czöndör István, IV. évfolyamos teológushallgató


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster