Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 3 - Lelkészbeiktatás Sopronban

Hírek

Hozzászólás a cikkhez

Lelkészbeiktatás Sopronban

Az egyházi esztendő vízkereszti időszakának utolsó szombatján, január 31-én délután az ősi soproni templomban iktatta be hivatalába Jankovits Béla, a Győr-soproni egyházmegye esperese Hegedűs Attilát. Személyében a bonyhádi gimnázium egykori iskolalelkészét hívta meg a gyülekezet a második lelkészi állásra. A beiktatási istentisztelet útravaló igehirdetését Ittzés János püspök végezte, aki Jézus megdicsőülését választotta alapigéjéül Mt 17,1-8 szerint. Hangsúlyozta, hogy Jézus dicsősége nem mindenki számára megtapasztalható erő, hatalom. Jézus kézen fogja tanítványait, és levezeti őket a völgybe. „Így vezet téged is életed völgyeibe. Mert szolgálatunk nagy része a völgyekben zajlik” – mondta a püspök, végezetül azt kívánta, hogy Isten adjon a fiatal lelkésznek hegycsúcs-élményeket, hogy a völgyekben is fel tudja emelni tekintetét, és bízni tudjon benne. A beiktatott lelkész Mt 11,28 szavaival lépett a templom szószékére, amelyben Jézus a világ dolgaiban megfáradt embereket hívja magához. Németül is elmondott igehirdetésének vezérszava a megtiszteltetés volt. De nem azt tartja igazán megtiszteltetésnek, hogy abban a városban szolgálhat ezután, hol először szólalt meg az ige Magyarországon Luther tanítása szerint. Nem is az a megtiszteltetés számára, hogy nagy elődök nyomdokain járhat, vagy az, hogy a gyülekezet tagjainak bizalma felé fordult. Hanem az megtisztelő számára, ha vannak olyanok, akik elfogadják tőle Isten vigasztaló szavának üzenetét.

Regionális hozzárendelés: Soproni Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster