Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 9 - „Jön majd olyan idő – így szól az én Uram, az ÚR –, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az ÚR igéjének hallgatására.” Ám 8,11

Lelki táplálék

Hozzászólás a cikkhez

„Jön majd olyan idő – így szól az én Uram, az ÚR –, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az ÚR igéjének hallgatására.” Ám 8,11

Nemrégiben egy érdekes tanulmány került a kezembe, amit egy világi újságban olvastam. Az ókori Római Birodalom társadalmát vizsgálta, azon belül is a rabszolgák, a gladiátorok életébe kalauzolta az olvasót. Iskolai tanulmányainkból jól emlékezhetünk erre a korra. Egykor tételesen meg kellett tanulnunk minden külső és belső körülményt, ami miatt összeomlott ez a büszke birodalom. Okokat tanultunk ugyan, de a lényegről nehéz beszélni. A bűn romboló hatásáról van szó. Miközben a tökéletes államforma illúziójában éltek, a bűn rombolása lassan felemésztette az egész birodalmat.

Ebben a cikkben azt olvastam, hogy nemcsak Rómának, hanem az akkori világnak sem volt még egyetemes felfogása a bűnről és erkölcsről. A szabadság inkább szabadosságot takart, hiszen igazi liberális értékeket vallottak. (Azóta eltelt két-három évezred, és ma sem tudják igazán megfogalmazni, hogy mit is jelentenek a liberális értékek, azon kívül, hogy minden erkölcstelenség megengedett.) Mindent lehetett tehát, minden szabad volt annak ellenére, hogy a római jogot ma is alapvető jogrendszerként oktatják az egyetemeken. Érdekes ellentmondás az is, hogy miközben egyre több helyen képeznek jogászokat, és szinte mindenki joghoz értő ember akar lenni Magyarországon, a jogtalanság soha nem látott mértéket ölt. Egy vállrántással le lehet söpörni az erkölcstelen tettek számonkérését… De térjünk vissza a Római Birodalomhoz, amelynek háttérben megszületik a kereszténység. Amit Jézus követői hoztak és hirdettek, nagyon vonzó volt. Hiszen ők tulajdonképpen a zsidó nép tízparancsolatának etikai alaptételeire építették fel mindazt, amit hirdettek. Egyetemessé tették ezt az erkölcsi normát. A szeretet nagy parancsolata alá pedig befértek még a rabszolgák is. Mintha Ámósz próféciája teljesedett volna be. Az emberek a bűn tengerében vergődve éhezték és szomjazták Isten beszédét. Mindez azért is érdekes, mert egyes tudósok ma már nyíltan beszélnek arról, hogy a mai társadalom is kezd hasonlítani az ókori rómaira. Elsősorban nem a provinciákban egyesülő birodalomra kell gondolni, nem is az egységes pénzre, nem a globális hatalomra, amelyben egyfajta afroeurópai unió kezdett létrejönni, hanem a bűn hatalmára! Viszont ma annyival rosszabb a helyzet, hogy ma tudatosan veti el a világ a tízparancsolatot és a keresztények által hirdetett értékrendet. Jézus azt mondta, hogy az ő követői kovászként lesznek jelen a világban. Ezért talán nem is baj, ha nem beszélnek keresztény Európáról vagy keresztény Magyarországról. Jó, ha tudjuk, és szüntelenül éreztetik is velünk, hogy kisebbségben vagyunk. De a kovásznak sorsdöntő feladata van. Ez az ámószi prófécia még nem teljesedett be igazán. Még előttünk van az az idő, amikor maga Isten bocsát szomjúságot és éhséget a földre az ő szava iránt. És ez a jövő már elkezdődött. Mert egyre többen ábrándulnak ki a való világból. Szomjazzák az erkölcsi értékeket, keresik a múlandóságban az örökkévalót, éhezik Istenünk szavát. Jézus azt mondja a tanítványainak: adjatok nekik ti enni! És ami képtelenségnek tűnik, vele mégis lehetséges. Úgy látszik, nincs hatalom a birtokunkban, de a Rómában élő keresztényeknek sem volt. A megváltás evangéliuma, Isten szava mégis átírta a történelmet. Legyünk éberek és készek, hogy ha kell, meg tudjuk ezt szólaltatni, táplálékot tudjunk adni az Isten igéjére éhező embereknek!

Menyes Gyula (püspöki titkár, Győr)

Regionális hozzárendelés: Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster