Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 9 - URUNK, KÖNYÖRÜLJ RAJTUNK!

Egyéb

Hozzászólás a cikkhez

URUNK, KÖNYÖRÜLJ RAJTUNK!

Abban a faluban is bezárt a tejcsarnok. Az emberek közérzete rossz. A lakosság döntő többsége mezőgazdaságból él, már ahogyan él. A búzát nem veszik át, csak alaposan leminősítve. A tej átvételi ára néhány forint, de azt is csak hónapokkal később fizetik a felvásárlók. Levágni nem érdemes a tehenet, mert a húsért sem fizetnek sokat, még a disznóért úgy-ahogy… A gázolaj drága, a takarmány drága, a földbérlet drága, gépeket alig lehet szerezni…

Nadrágszíj-parcellákon nem lehet gazdálkodni. Bólogatnak az okos emberek a televízióban meg a parlamentben éppen úgy, mint a dohányfüstös helyi presszóban. De hát, mit csináljunk? Közösködjünk megint a szomszéddal, mint a téeszes időkben? Azzal a szomszéddal, akivel a legújabbkori földosztás óta amúgy is perben állunk? Annus nénémék egykor gyanús körülmények között gazdát cserélt szántója miatt? Miért olyan nehéz a falu, sok száz magyar falu sorsa? Szidni lehet, talán joggal, az időjárást, a gazdasági válságot, az elmúlt és a jelenlegi kormányok elhibázott gazdaságpolitikáját, a lelketlen felvásárlókat, de talán először önmagunkat kellene megvizsgálnunk, jó keresztények módjára. És nyomban megláthatjuk a presbitert, aki csak tisztséget vállal, de szolgálatot nem. Apja, nagyapja nyomdokába lépve természetesen presbiterré lett, de templomba talán még karácsonyeste sem megy el. Megláthatjuk a presbitert, aki húsvét vasárnapján traktorral jött szembe a sokadik istentiszteletére siető lelkésszel az úton. Megláthatjuk a felügyelőt, aki néhány éve beperelte a saját gyülekezetét valamilyen jelentéktelen erdőterület miatt. Megláthatjuk a papját igaztalanul rágalmazó gondnokot és pénztárost. Megláthatjuk a gazdát, aki néhány négyzetméteres szántóért eladná a saját anyját is, aki most vett új gépkocsit, szekrénysort, traktort, de sokallja a kétezer forintos évi egyházfenntartást. Megláthatjuk azokat a makacs híveket, akik becsukják az énekeskönyvüket, amikor egy még nem ismert ének következik az istentiszteleten, mert nem érzik szükségét annak, hogy lelkileg gazdagodjanak. Megláthatjuk a szomszédját, rokonát, testvérét gyűlölő keresztényt. És mindenekelőtt megláthatjuk a felséges Úristent, aki mindezen bűnök miatt joggal veri meg a mai idők magyar emberét! És persze megláthatjuk azokat, akik magukra ismernek e sorok olvastán, és sértődötten dobják félre lapunkat… Bár remélem, hogy ők lesznek kevesebben. Talán sokkal többen lesznek azok, akik térdre hullanak, és őszinte bűnbánattal imádkoznak magukért, embertársaikért, községükért, az egész hazáért: Urunk, könyörülj rajtunk!

Tubán József (evang. lelkész, Csorna)

Regionális hozzárendelés: Csornai Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster