Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 9 - Gottschling Gábor

Megkérdeztük

Hozzászólás a cikkhez

Gottschling Gábor

középiskolai tanárt, a soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola megválasztott és beiktatott igazgatóját

Hogyan képzeli el az ön által vezetett iskola jövőjét, és milyen nevelési koncepció alapján szeretné irányítani az intézményt?

Az evangélikus egyház iskolapolitikájában a mennyiségi tényező már nem meghatározó, prioritás sokkal inkább a minőség erősödése. Az egyházi iskola elsősorban minőségi iskolát jelent, a minőség pedig azt a kihívást jelenti minden tanuló számára, hogy a tőle telhető legjobb teljesítményt kell nyújtania. A hagyományos minőségi meghatározás olyan szellemiséggel társul, amelynek jelentős a morális tartalma. A minőségi egyházi iskola a következő elemekből tevődik össze: elsődleges a tanári testület felkészültsége, majd a tanulók tehetsége, igyekezete. A jelenlegi helyzetből kiindulva ezt a kettős célt, a magas fokú szakmai morálú tanári testület megerősítését, illetve a világ dolgaira fogékony, nyitott, de kritikus fiatal nemzedék nevelését határozom meg célként. Az evangélikus iskolának általában, a humán képzést vállaló intézménynek különösen feladata a családi élet értékeinek megújulása, életképes, értékhordozó családmodellek közvetítése. Az iskolának el kell jutnia minden gyermekhez, minden személyes sorshoz. A családi élet társadalmilag üdvös megújulása az új nemzedéknek a család értékeit újra felfedező gondolkodásában valósulhat meg. Iskolánk csak úgy képes többletet nyújtani, hogy az egyre markánsabb képzési piacon a megfelelő lehetőségeket felmérve, azokat lehetőség szerint kiaknázza. Olyan szerkezet kiépítését, illetőleg a meglévő szerkezet erősítését tűztem ki célul, amely harmonikus egységben valósítja meg az oktatás és nevelés kérdéskörét. A gyermekek nevelése felelősségteljes, örök életre szóló feladat. Az, hogy a diákok harmonikus, kellő önismerettel, ön-fegyelemmel rendelkező, szépre, jóra fogékony felnőttekké váljanak, az egyházi iskola sajátos tevékenységén múlik.

Babics Csaba (líceumi tanár, Sopron)

Regionális hozzárendelés: Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és M?vészeti Szakgimnázium


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster