Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 4 - - Az első evangélikus informatikai nap egyházunkban

Hírek

Hozzászólás a cikkhez

- Az első evangélikus informatikai nap egyházunkban

Rendhagyó rendezvény színhelye volt március 10-én a budahegyvidéki evangélikus templom. A helyszín egyszersmind jól szimbolizálta az eseményt, hiszen egy modern épület adhatott otthont az egyház képviselőinek, lelkészeknek, presbitereknek, egyházunk vezetőségének és a miniszternek egy informatikai találkozóhoz, tehát egy látszólag világi rendezvényhez.

Dr. Fabiny Tamás előadásában is szerepelt, hogy az informatika alapkövét ott találjuk a Bibliában: „Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem…” (Mt 5,37) Az informatika pedig éppen az a tudomány, ami e két dologból, a igenből és a nemből épül fel. Ez az új tudomány ill. közeg ma már az egyház üzeneteit is hordozza, ahogy ezt D. Szebik Imre elnök-püspök megnyitó áhítatában is említette. Az üzenet közvetítése a kormányzatnak is célja, ezt már Kovács Kálmán informatikai és hírközlési minisztertől hallottuk. Az egyház segítséget is nyújt az ismerettovábbításban, hiszen 39 e-Magyarország pontnak biztosít helyet és segítséget. Ezeket a nyilvános internetállomásokat a 20. század elejének közkútprogramjával hozta párhuzamba a miniszter. Ez a csütörtöki nap hosszú fejlődés, sok-sok áldozat eredménye, ennek a fejlődésnek az állomásait Bogdányi Gábor, az Internet munkacsoport vezetője vázolta. A fejlődés nagy ívű, a kezdeti evangélikus honlap ma irigylésre méltó portállá, szolgáltató bázissá épült ki. Néhány eredmény címszavakban: A portál mellett az elmúlt években sok-sok gyülekezet kapott számítógépet. Elindult az ügyvitel kialakítása a SÜNI programmal. A lelkészek oktatókönyvet kaphattak a kezükbe A templom egere címmel. Sok gyülekezet indította el honlapját, az egyházkerületek mindennapjai, az Evangélikus Élet, a Dunántúli Harangszó is nyomon követhető a világhálón. Kidolgozás alatt áll az egyház informatikai stratégiája is. A nap „gyújtópontjában” a legújabb világhálós tartalom, az Online Hittan bemutatása állt. Ez mérföldkő a tartalomfejlesztésben, mert egyrészt azoknak is bemutatja evangélikus hitünket, akik távolabb állnak egyházunktól. „Amit tudni akarsz az egyházról, de sosem merted megkérdezni” – ferdítette el találóan az ismert filmcímet az Online Hittant bemutató Fabiny Tamás. Ugyanakkor a képekkel, hang- és mozgóképanyaggal ragyogóan illusztrált honlap a lelkészeknek, hitoktatóknak is nagyszerű segítséget nyújt. Az év elején meghirdetésre került gyülekezeti honlapkészítő verseny díjait Hafenscher Károly országosiroda-igazgatótól vehette át Alsóság, Balatonboglár és Pestlőrinc képviselője, illetve a „citromdíj”-at is kiosztották. A nap második felében az egybegyűltek Szélessávú internet – kedvezmények evangélikusoknak címmel Smuk Zoltán Enternet ügyvezető igazgatótól és Gondos Gabriella kiemelt ügyfélmenedzsertől hallhattak előadást. Ezt követte Mesterházy Attila informatikusnak az oktatási tervekről, majd Bogdányi Gábornak a SÜNI-ről és az evangélikus e-közigazgatásról szóló beszámolója. A rendezvény záróáhítatát Hafenscher Károly végezte. (Babics Csaba)

Babics Csaba


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster